handdator

Visa fullständig version : 07. Votering om stadgeändring 2


Rick Falkvinge
2006-11-19, 15:05
I en första läsning så biföll årsmötet de stadgeändringar som finns bifogade som "Stadgar 1.2 revision C". Om de bifalls i en andra läsning på detta möte, så tar de effekt.Ska vi bifalla stadgeändringen som kallas Stadgar 1.2 C?Denna votering stänger 2000.

Rick Falkvinge
2006-11-19, 19:02
Voteringen är nu stängd. Jag finner att mötet har bifallit stadgeändringarna i en andra läsning, och de tar därmed omedelbar effekt.