handdator

Visa fullständig version : 2006-11-19: Medlemsmöte 19 november 2006


Rick Falkvinge
2006-11-29, 01:55
Detta möte var kallat av revisorn, se tråden om styrelsemöte den 20 september, eftersom kassören hade valt att hoppa av. Valberedningen föreslog en ersättare även till den suppleantpost som lämnats tom.Valberedningens förslag till ersättare för styrelsen fram till årsmötet var Bo Leuf som kassör och Andreas Käiväräinen som suppleant.

Mötet öppnades kl 0800 den 19 november 2006.Klockan 0800-1600 var bokat för ytterligare förslag och diskussion. Inga ytterligare förslag lades.Klockan 1600 påbörjades votering i tre frågor.Valberedningens förslag till komplettering av styrelse antogs med 89% ja-röster. Det betyder att styrelsen nu ser ut enligt;Ordförande - Rick Falkvinge

Kassör - Bo Leuf

Ledamöter - Balder Lingegård, Christian Engström

Suppleanter - Joakim Lundborg, Andreas Käiväräinen

Det låg också två motioner om stadgeändringar som skulle bifallas i en andra läsning för att ta effekt. Båda bifölls, även de med stor majoritet: den första med 94% ja-röster, den andra med 91% ja-röster.Den första ändrade på lydelsen om årsmöte, så attStyrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt verksamhetsplan och budgetplan tillgängliga för medlemmarna senast 48 timmar före årsmötets öppnande.ändras tillStyrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt verksamhetsplan och budgetplan tillgängliga för medlemmarna senast 7 dagar före årsmötets öppnande.Den andra ändringen finns beskriven i "Stadgar 1.2 - C" som finns bifogad.Båda stadgeändringarna har med detta bifall tagit effekt och stadgar 1.2 är därmed de nu gällande.

Mötet avslutades kl 2000.