handdator

Visa fullständig version : Möte Lund 20/12 extra årsmöte Piratpartiet Lund


Anders Hedberg
2006-12-06, 21:38
"Piratpartiet Lund" som bildades i somras bör omvandlas till "Ung Pirat Lund" enligt en enig styrelse. Detta kräver stadgeändringar och därmed ett extra årsmöte. Se även diskussionen och protokoll från dagens möte i Lund: http://forum.piratpartiet.se/FindPost65238.aspxTid: 16.30 den 20/12 2006Plats: Cafe Athen, AF-borgen, LundÄrenden som ska behandlas:*Mötets öppnande

*Mötets behörighet

*Val av mötets ordförande

*Val av mötets sekreterare

*Val av två personer att justera protokollet

*StadgeändringarFör att bättre stämma överens med de andra lokalföreningarnas stadgar föreslås förändringar till följande:§1 Föreningens namnLokalavdelningens namn är Ung Pirat Lund.§3 FöreningsformLokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat och därigenom kopplad till Piratpartiet.§9 MedlemmarSom medlem antas intresserad privatperson som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till lokalavdelningen. För att en person ska antas som medlem måste medlemsavgift till Piratpartiet avläggas.§17 RösträttEndast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.§7 Öppen informationStryks*Val till styrelsenFörslag på nya styrelsemedlemmar kan skicka till mig på anders.hedberg @ piratpartiet.se eller så skriver ni direkt in det på forumet i denna tråden*Mötets avslutande

Martina
2006-12-07, 06:16
Jag kan tyvärr inte närvara fysiskt på mötet eftersom jag samma dag åker till min sambos föräldrar (i Närke, inte direkt i grannkommunen) för julfirande. Däremot kommer jag, om tekniken gör som vi vill, vara tillgänglig digitalt - troligen via Skype.Det ska bli skönt att lämna över ordföranderollen till någon annan, det har varit jättekul att jobba med er allihop men jag lämpar mig bättre för valtider. Jag lämnar inte varken Piratpartiet eller Lund, men det tunga jobbet får ligga på någon av de andra - väldigt kompetenta, bör nämnas - pirater vi har här i krokarna.

Kom på årsmötet! Kom ihåg att det är vi som driver, och måste driva, det här partiet. Varje medlem är en tillgång.Martina J