handdator

Visa fullständig version : Ung Pirat


Lars Nordin
2006-12-19, 04:21
Tjosan allihop<br>
<br>
Ni kanske har sett att det börjar komma igång ungdomsföreningar runt om i landet.<br>
Och är jag inte helt ute och cyklar så är Härnösand huvudort i Västernorrland.<br>
Här kommer lite information som jag har fått.<br>
<br>
<br>
1) Tre personer (eller fler) behöver ges uppdraget att starta ungdomsförbundet i länet. <br>
De bör vara 16-20 år, men kan vara upp till 25 i typiska studentstäder (Lund, Växjö, Linköping, Uppsala etc) <br>
där underlaget antyder att det vore bättre så. Kretsledaren har primära ansvaret för att det händer, men om <br>
kretsledaren inte tar initiativet, så står det fritt för vem som helst att se till att det händer. Om någon <br>
i rätt ålder inte vill vänta på att få frågan, utan själv ta initiativet och bilda Ung Pirat-avdelningen, <br>
så är det extra uppmuntrat.<br>
<br>
Kalla föreningen för Ung Pirat Länets-Huvudorts-Namn, till exempel Ung Pirat Växjö för Kronobergs län, eller <br>
Ung Pirat Östersund för Jämtland, men gör hela länet till upptagningsområde för medlemmar. På så vis får vi <br>
mindre trassel senare, när vi lägger på en mellannivå med distrikt också.<br>
<br>
De tre personerna får rollerna som kassör, ordförande och sekreterare i en interimsstyrelse som bygger upp <br>
föreningen fram till första årsmötet. Bäst är om de själva fördelar rollerna mellan sig. Om fler än tre personer <br>
vill vara med, så går det utmärkt, då blir de styrelseledamöter (utan specifika uppdrag). Upp till sju, <br>
åtta personer fungerar.<br>
<br>
Det behövs också en revisor, men den personen behöver inte vara medlem i Ung Pirat. Ett förslag är att <br>
partiets kretsledare tar revisorsrollen för det lokala UP fram till årsmötet, eller någon annan som vill <br>
ta rollen. Det spelar inte så stor roll exakt vem det är, så länge personen inte sitter i styrelsen.<br>
<br>
Att vara kassör innebär att man har hand om kassan och bokföringen. I en lokal UP kommer det typiskt inte <br>
att finnas några utgifter eller inkomster fram till första årsmötet, så det torde vara en ganska enkel uppgift. :-)<br>
<br>
Att vara ordförande innebär att man kallar till möten när så behövs, och är något slags frontfigur. Oftast <br>
har vi inga fysiska möten, men ledarrollen kan man göra så mycket man vill åt.<br>
<br>
Att vara sekreterare innebär ansvar för att beslutade saker hamnar i ett protokoll. Eftersom våra möten ofta, <br>
snudd på alltid, förs elektroniskt så innebär det här att slå på loggning i chatkanalen och sedan tillhandahålla <br>
det som sagts på mötet.<br>
<br>
Att vara revisor innebär att man ska granska verksamheten och rekommendera "ansvarsfrihet" eller "inte ansvarsfrihet" <br>
till årsmötet. Det senare är bara aktuellt om det finns skäl att tro att personer med förtroendeuppdrag har förskingrat <br>
pengar, vilket inte är aktuellt för en lokal UP innan första årsmötet (vilka pengar?). :-)<br>
<br>
2) Samla dessa tre elektroniskt, och genomför ett möte enligt den här mallen (1). Att "genomföra mötet" för oss <br>
innebär i praktiken att en person, den blivande ordföranden eller den person som driver bildningsprocessen, <br>
fyller i de streckade linjerna enligt vad man är överens om, skickar runt ett färdigt protokoll till alla <br>
elektroniskt närvarande och frågar "är vi överens om detta i sin helhet?".<br>
<br>
3) När detta är gjort, så finns lokalavdelningen. (Det är faktiskt så enkelt.) Tala om att avdelningen är <br>
bildad i den här tråden (2) , och annonsera gärna vilka funktionärerna är. Minst ordföranden <br>
(det är viktigt för att alla lokala ordförande ska få kontakt med varandra, och för att lokalavdelningen <br>
formellt ska bindas till centrala förbundet Ung Pirat)."<br>
<br>
<br>
<br>
(1) http://forum.piratpartiet.se/Topic63845-177-1.aspx#bm65367<br>
(2) http://forum.piratpartiet.se/Topic65371-177-1.aspx<br>
<br>
Alla mellan 16-25 år kan vara med i ungdomsförbundet!<br>
Skicka ett mail till mig lars.nordin@piratpartiet.se och anmäl dig så ska vi fixa ihop ett möte via en chattkanal.<br>
<br>
Kommer även att skicka ut ett mail om detta.<br>
<br>
Ha det gött allihop :)<br>
<br>
// Lars N<br>
<br>

Zlyn4_
2006-12-19, 19:00
Är det inte så att alla under 26 ska kunna gå med i Ung Pirat?:unsure:

Stefan Flod
2006-12-19, 23:45
Zlyn4_ (2006-Dec-19)Är det inte så att alla under 26 ska kunna gå med i Ung Pirat?:unsure:

Alla som är mellan 7-25 år får vi statsbidrag för. Sen kan det vara olika i olika län vad dom tycker är en lämplig ålder för dom. Men främst är det nog personer mellan 14-25 vi inriktar oss på. Själv tycker jag att alla som vill vara med i Ung Pirat ska också få vara det. :)

Lars Nordin
2006-12-20, 01:41
Själv tycker jag att alla som vill vara med i Ung Pirat ska också få vara det. :)

Håller med helt och hållet

Arvid Falk
2006-12-20, 16:06
Gick med i måndags :)

Zlyn4_
2006-12-20, 16:35
Har velat ha ett Ungdomförbund för PP sedan jag gick med i PP i sommras:) Härligt att det är på gång nu