handdator

Visa fullständig version : Landstingens bidragsregler för norra distriktet


Mab
2007-01-13, 00:06
Stefan Flod (2007-Jan-12)Om till exempel norra distriktet har en lokalavdelning i Gästrikland, en i Västerbotten, en i Norrbotten, en i jämtland och en i Västernorrland, samt alla länen tillsammans har över 400 medlemmar. samt Distriktet har ett eget postgirokonto och sköter sin ekonomi separat från riksförbundet. Är då distriktet bidragsberättigad?

Eller måste Norra distriktet ha 400 medlemmar i varje län? med 5 lokalavdelningar i varje län?

Blir lite förvirrade eftersom vi inte har en "traditionell" distrikts indelning.

Edit: Såg att tråden var postad under stockholmsdistriktet. :/

Svarar i det här forumet så att det hamnar i rätt forum.

Vart landsting har en egen uppsättning regler. Norra distriktet kommer behöva skicka in separata bidragsansökningar till samtliga sex landsting. Dessa har olika krav för att bevilja bidrag, så det är fullt möjligt att vissa landsting beviljar bidrag medan andra inte gör det.

En överblick över de olika landstingens bidragsregler finns här (http://www.viunga.se/files/20060831oversikt,_landstingsbidrag.pdf). Mer utförliga regler finns på vart landstings hemsida (i bästa fall, annars finns det kontaktuppgifter på deras hemsidor till någon som kan besvara ens frågor).

Göran Axelsson
2007-08-14, 03:24
Phew!!!Det tog mig nån timme att hitta det, men till slut fann jag sidan med regler och blanketter för Västerbotten.

Folkrörelseorganisationer (http://www.vll.se/asp/pubs/index.asp?lngStructureID=249972&lngMenuID=251518&lngID=0)En detalj jag la märke till var att det inte verkar finnas något annat politiskt ungdomsförbund som får bidrag från vll.Jag undrar om följande utdrag kan ha nåt med saken att göra? Utdraget kommer ur "Landstingsbidrag till ungdomsorganisationer". Kan landstinget helt enkelt vägra oss bidrag om dom vill?

Landstingsbidrag utgår till inom landstinget verksam distriktsorganisation vars riks*organisation får statsbidrag för sin centrala verksamhet av Ung*domsstyrelsen. Härutöver gäller att landstingsbidrag till nytillkommande or*ganisationer utgår först efter särskilt beslut av landstingets nämnd för regional utveckling.

Det kan också vara så att regler för politiska ungdomsförbund inte finns med på hemsidan eller att det står nån annan stans, men jag orkar inte söka mer ikväll./Göran

Mårten Fjällström
2007-08-14, 05:25
Jag blev nyfiken och kollade reglerna.Jag gissar att "ungdomsorganisationer" innefattar politiska ungdomsorganisationer...Vad texten betyder är om UP centralt får bidrag får UP Norra distriktet bidrag från Västerbottens läns landsting om:Organisationer ska ha minst 300 inom landstingsområdet bosatta medlemmar i åldern 7 - 25 år och som erlagt stadgeenligt beslutad avgift.Organisationer ska ha lokalavdelningar i minst 1/3 av kommunerna inom landstings*området eller färre kommuner om deras sammanlagda invånarantal uppgår till minst hälften av länets befolkning.Första kravet är nästan uppfyllt i Västerbotten, bara 13 kvar till gränsen. Andra kravet kräver antingen föreningar i 5 kommuner (15/3) eller i kommuner omfattande hälften av befolkningen.Wikipedia ger:

Västerbottens län: 257 582 => gränsen är 257 582 / 2 = 128 791Umeå kommun: 111 207 pers

Skellefteå kommun: 71 966 pers

Resten: 74 409 pers utspritt på 13 kommunerMed andra ord: startar ni en UP förening i Skellefteå (där det finns 27 UP medlemmar) samt värvar 13 personer någonstans i länet till så uppfyller ni kravet! Way to go!

Kadelake
2007-08-14, 19:08
Som Mårten mycket riktigt påpekar behöver vi inte ha lokalavdelningar i 5 kommuner. Tyvärr så är Skellefteå något av en svart punkt på piratkartan. Vi ska försöka med Skellefteå men det är mycket möjligt att det blir lättare att starta lokalavdelningar i tre andra kommuner. Lokalavdelningen i Vilhelmina verkar redan vara på gång. :)Jag tror inte det svåraste blir att få tillräckligt många lokalföreningar utan att få klart ansökan från norra distriktet. Ansökningsförfarandet var ganska krävande och distriktet har inte kommit alltför långt än. Sen så hänger allt på att riksorganisationen får stadsbidrag.Ansökan om medlemsbidrag (verksamhetsbidrag) skall lämnas senast den 15 december på

särskild blankett underskriven av ansvarig tjänsteman eller ordförande samt två revisorer.

Till ansökan skall bifogas

o verksamhetsberättelse

o ekonomisk redogörelse

o revisionsberättelse

o budget

o verksamhetsplan med syfte och mål för verksamheten

o plan för uppföljning och utvärdering

Ansökan om utbildningsbidrag skall göras på särskild blankett och görs genom en

slutredovisning senast den 15 januari.

Bidrag utbetalas först efter särskilt beslut av landstingets regionala utskottJag tror att ungdomsförbunden står med någon annanstans enligt den här filen (http://www.viunga.se/files/20070109Sammanstallning,_landstingsbidrag_2005,_extern_version.pdf) så delades det ut 340000 kr till politiska ungdomsförbund 2005. Det står också att "Partipolitiska ungdomsorganisationer får under 2006 ett grundstödet på 36 000 kronor per organisation och 10 000 kronor för varje mandat som dess moderorganisation har i landstingsfullmäktige."

Mab
2007-08-14, 19:21
Vi kommer få ordinarie bidrag från ungdomsstyrelsen tidigast 2009, så ni behöver inte göra en ansökan i år eftersom den då förmodligen inte kommer bli beviljad. Tror inte att landstinget räknar det projektstöd vi sökt från ungdomsstyrelsen som den typ av statligt stöf som deras regler syftar på.tyvärr

Kadelake
2007-08-14, 19:33
Mab (2007-Aug-14)Vi kommer få ordinarie bidrag från ungdomsstyrelsen tidigast 2009, så ni behöver inte göra en ansökan i år eftersom den då förmodligen inte kommer bli beviljad. Tror inte att landstinget räknar det projektstöd vi sökt från ungdomsstyrelsen som den typ av statligt stöf som deras regler syftar på.tyvärrVi kan alltid ringa och fråga efter distriktet är grundat. :)

Göran Axelsson
2007-08-15, 23:38
Kadelake (2007-Aug-14)

Vi kan alltid ringa och fråga efter distriktet är grundat. :)Det håller jag med om, nu när vi fått ihop så många ungdomar här i Västerbotten så ska vi inte missa nåt bara för att vi tror att vi inte kan få nåt.

Det minsta vi ska ta reda på är exakt vad som gäller. Det kanske går att ansöka ifall ungdomsförbundet skickar in en ansökan, dvs vi behöver inte vänta ett år.Jag har letat reda på motsvarande sida för Västernorröans läns landsting.

http://www.lvn.se/templates/Page____7168.aspx?epslanguage=ENBidraget till de politiska ungdomsdistrikten baseras på respektive moderpartis representation i landstingsfullmäktige. Bidraget består av grundbidrag och bidrag per mandat.

Frågan är om ett ungdomsförbund kan få bidrag även om man inte är representerad i länsstyrelsen. Som jag läser det så borde man få det men inte delen som baseras på mandat.För Norrbotten har jag inte hittat några regler, men jag hittade den här sidan (http://www.lulea.se/forinvanare/ungdom/jagvillgoranatjagvill/startaenforening.4.6eb58bee10bd2eb0cd980004554.html) om att starta en förening i Luleå kommun. Dom borde kunna ge råd./Göran

Stefan Flod
2007-10-10, 15:50
Västerbotten: http://www.vll.se/Default.asp?lngStructureID=249972&lngMenuId=251518&lngId=251530

Mab
2007-10-10, 16:32
Landstingsbidrag utgår till inom landstinget verksam distriktsorganisation vars riks­organisation får statsbidrag för sin centrala verksamhet av Ung­domsstyrelsen. Härutöver gäller att landstingsbidrag till nytillkommande or­ganisationer utgår först efter särskilt beslut av landstingets nämnd för regional utveckling.

Som jag misstänkte. Men precis som någon sa ska det inte hindra er från att ta kontakt med dem. Med tanke på att det dessutom måste till ett beslut från nämden för regional utveckling så är det bra om ni har en etablerad kontakt så att de känner till oss och vad vi pysslar med innan frågan landar på deras bord

Stefan Flod
2007-10-23, 16:26
Länken jag skrev gäller inte. De har ännu mer speciella bidragsregler för politiska ungdomsorganisationer. Vi står i en limbo mellan en massa regler enligt handläggaren. Hon kommer återkomma.

Falathar
2009-02-28, 00:25
För Dalarna så gäller detta"Grundkrav

För att vara berättigad till landstingsbidrag som folkrörelseorganisation ska organisationen

- bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i länet

- vara verksam i minst tre (3) av länets kommuner

- vara demokratiskt uppbyggd, med en öppen profil, jämlikt och ett icke rasistiskt synsätt"och kan tillägga att övriga politiska ungdomsförbund ligger på en bidragsnivå mellan 70 000kr - 100 000kr /år

Mab
2009-02-28, 15:58
Falathar (2009-Feb-28)För Dalarna så gäller detta"Grundkrav

För att vara berättigad till landstingsbidrag som folkrörelseorganisation ska organisationen

- bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i länet

- vara verksam i minst tre (3) av länets kommuner

- vara demokratiskt uppbyggd, med en öppen profil, jämlikt och ett icke rasistiskt synsätt"och kan tillägga att övriga politiska ungdomsförbund ligger på en bidragsnivå mellan 70 000kr - 100 000kr /årKan du kolla upp om det innebär att en organisation som har sin verksamhet i flera län inte är bidragsberättigad?

Falathar
2009-03-01, 21:05
vad jag kan se från tidigare utbetalda bidrag http://www.ltdalarna.se/upload/vara_verksamheter/folkrorelser/Budgetf%C3%B6rdelning%20folkr%C3%B6relser%202009.xls så är det ett flertal centralorganisationer och organisationer som täcker fler "landskap" än dalarna som fått bidrag godkända

Tommten
2009-04-26, 21:59
För Västernorrland gäller detta: (http://www.lvn.se/upload/regional%20utveckling/kultur/bidrag/bidragsregler.pdf)Grundkrav

- Demokratiskt uppbyggd organisation vars mål präglas av ett demokratiskt, jämlikt och icke-rasistiskt synsätt och vars verksamhet är drogfri.

- Medlemsantal i åldern 7 – 25 år utgör minst 60 % av organisationens totala medlemsantal.

- Lokalavdelningar i minst 3 av kommunerna inom landstings-områdetUngefär samma som för Dalarna alltså.Kommuner inom landstinget Västernorrland:

Härnösands Kommun (46 st i UP)

Kramfors Kommun (19 st i UP)

Sollefteå Kommun (11 st i UP)

Sundsvalls Kommun (130 st i UP)

Timrå Kommun (25 st i UP)

Ånge Kommun (11 st i UP)

Örnsköldsviks Kommun (53 st i UP)

Lokalavdelning

Med lokalavdelning menas lokalavdelning som är införd i distriktsorganisationens register över lokalavdelningar per den 31 december eller den dag då organisationens verksamhetsår avslutas.För att räknas som lokalavdelning måste den ha minst 10 medlemmar mellan 7 - 25 år.

Lokalavdelningen och dess medlemmar beslutar självständigt om sin verksamhet.

Alla kommuner i Västernorrland uppfyller kravet för att kunna skapa en lokalavdelning.Jag noterar även att jag inte hittar något om att man måste bo i kommunen för att vara firmatecknare för lokalavdelningarna.

Om det stämmer så gäller det bara att hitta några som vill stå som firmatecknare och sitta med i lokalavdelningarnas styrelse.

Ålder på styrelsen spelar inte heller någon roll, bara totalt 10 medlemmar i lokalavdelningen är mellan 7 - 25 år.Frågan är ju om jag tolkar jag saken rätt?

Marco Baxemyr
2009-05-08, 19:44
Stefan Flod (2007-Oct-23)Länken jag skrev gäller inte. De har ännu mer speciella bidragsregler för politiska ungdomsorganisationer. Vi står i en limbo mellan en massa regler enligt handläggaren. Hon kommer återkomma.

Återkom hon om detta? Det står om ungdomsorganisationer här nu (http://www.vll.se/default.aspx?id=25450&refid=25451). Men de har alltså mer speciella regler för oss? Får väl kontakta dem jag med, kasst att de inte skriver det på webben.Hur som helst verkar det vara nya oroväckande regler för ungdomsorganisationer:• Distriktsorganisationens ungdomsmedlemmar (7-25 år) ska vara minst 300 personer och utgöra minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal. [60% av distriktets medlemmar måste vara inom länet? Eller tolkar jag fel? Detta krav skall vara uppfyllt senast år 2011. Vi i Västerbotten får väl helt enkelt jobba på med värvningen! :crazy:]• Medlemskap ska vara aktivt, vilket menas att medlemskapet förnyas varje år antingen genom att betala medlemsavgift eller genom annan aktiv handling som innebär ansökan om medlemskap och resulterar i underskriven ansökningshandling. [Resulterar i underskriven ansökningshandling??]Edit: Jag har nu mailat vll. :)

Falathar
2009-05-09, 03:46
jag tolkar det som att om ni hade en "centralorganisation" för erat "distrikt" så ska 60% av medlemarna vara bosatta inom "distriktet", så som vi har det så är ju 100% av de medlemmar ni söker på bosatta inom "distriktet" det är iofs min tolkning, får väl se hur de tolkar

Mab
2009-05-09, 08:44
Marco Baxemyr (2009-May-08)

• Distriktsorganisationens ungdomsmedlemmar (7-25 år) ska vara minst 300 personer och utgöra minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal. [60% av distriktets medlemmar måste vara inom länet? Eller tolkar jag fel? Detta krav skall vara uppfyllt senast år 2011. Vi i Västerbotten får väl helt enkelt jobba på med värvningen! :crazy:]Ni ska ha 300 medlemmar i länet i ålder 7-25. Av alla medlemmar i länet ska minst 60% vara 7-25.• Medlemskap ska vara aktivt, vilket menas att medlemskapet förnyas varje år antingen genom att betala medlemsavgift eller genom annan aktiv handling som innebär ansökan om medlemskap och resulterar i underskriven ansökningshandling. [Resulterar i underskriven ansökningshandling??][/quote]Vi jämställer i våra stadgar elektronisk skrift med fysisk. så om de inte har invändningar är det en underskriven ansökan när de klickar i på hemsidan att bli medlemmar.

Tommten
2009-05-09, 17:30
Jag upptäckte en tråkig sak i Landstingets Västernorrlands regler som förstörde rejält i alla fall.

Se sista sidan av bidragsreglerna (http://www.lvn.se/upload/regional%20utveckling/kultur/bidrag/bidragsregler.pdf)Bidragets storlek och konstruktionBidrag utgår i form av ett grundbidrag per organisation. Extra grundbidrag kan inte

utges eftersom medlemsantal inte utgör underlag för bidrag.Bidrag utgår dessutom per mandag som moderpartiet har i landstinget.

Endast de politiska ungdomsorganisationer vars moderparti har landstingsmandat

kan erhålla grundbidrag, utbildningsbidrag och ansöka om projektbidrag.

Vi behöver alltså ha landstingsmandat i Västernorrland för att kunna få grundbidrag.

Dvs, ställa upp och få mandat via landstingsvalet...Det vart därmed en aning svårare att uppfylla kraven...

Marco Baxemyr
2009-05-11, 23:10
Mab (2009-May-09)Marco Baxemyr (2009-May-08)

• Distriktsorganisationens ungdomsmedlemmar (7-25 år) ska vara minst 300 personer och utgöra minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal. [60% av distriktets medlemmar måste vara inom länet? Eller tolkar jag fel? Detta krav skall vara uppfyllt senast år 2011. Vi i Västerbotten får väl helt enkelt jobba på med värvningen! :crazy:]

Ni ska ha 300 medlemmar i länet i ålder 7-25. Av alla medlemmar i länet ska minst 60% vara 7-25.

Ah, då är det ju lugnt! Varför kan de inte använda svenska? :)• Medlemskap ska vara aktivt, vilket menas att medlemskapet förnyas varje år antingen genom att betala medlemsavgift eller genom annan aktiv handling som innebär ansökan om medlemskap och resulterar i underskriven ansökningshandling. [Resulterar i underskriven ansökningshandling??]

Vi jämställer i våra stadgar elektronisk skrift med fysisk. så om de inte har invändningar är det en underskriven ansökan när de klickar i på hemsidan att bli medlemmar.

Såklart.. :P Själv ser jag ju elektronisk skrift >= fysisk skrift som så självklar att jag såg det som ett specifikt och speciellt krav.

Tommten
2009-05-24, 03:07
Det verkar som det finns ett nytt dokument för bidragsregler i Västernorrland.

http://www.lvn.se/upload/Regional%20utveckling/Kultur/Bidrag/2009-05-07,%20Bidragsregler%201.pdfLättare att förstå landstingens regler (http://www.lvn.se/templates/Page____9556.aspx)– Tidigare var texten krånglig och vi fick påpekanden om att det var svårt att förstå vad som gällde, säger Roland Tiger, länsbibliotekschef, som deltog den arbets*grupp som utsetts av Regionala Nämnden för att se över reglerna.Förutom att bidragsreglerna har blivit tydligare så har en gemensam sista ansök*ningsdag fastslagits, 15 maj, oavsett vilken typ av organisation som söker.Det ser inte ut att vara någon skillnad i reglerna.