handdator

Visa fullständig version : Protokollet för Ung Pirat förbundsstyrelsemötet den 10-01-2007


Stefan Flod
2007-01-17, 19:46
Protokollet för Ung Pirat förbundsstyrelsemötet den 10-01-2007 <br>
<br>
1. Mötets öppnande<br>
<br>
Mötet öppnades av Hugi Ásgeirsson klockan 21:00 den 10-01-2007.<br>
<br>
2. Val av mötesfunktionärer<br>
<br>
Gustav Nipe och Malin Littorin Ferm valdes till justerare, Stefan Flod valdes till mötessekreterare och Hugi Ásgeirsson valdes till mötesordförande.<br>
<br>
3. Genomgång av protokollet från föregående möte<br>
<br>
Det föregående protokollet för det konstituerande mötet gicks igenom.<br>
<br>
4. Förslag<br>
<br>
I. Organisationsnummer.<br>
<br>
Förslag: styrelsen ålägger förbundssekreteraren att införskaffa ett organisationsnummer åt Ung Pirat.<br>
<br>
Förslaget I bifalles. Styrelsen ålägger Mattias Bjärnemalm att införskaffa ett organisationsnummer åt Ung Pirat Förbundet.<br>
<br>
II. Bankkonto samt Bankgiro/plusgiro(fd postgirot)<br>
<br>
Förslag: styrelsen ålägger förbundssekreterare att teckna bankkonto samt bankgiro eller motsvarande hos lämplig bank. Kostnader för detta sätts som skulder till Mattias Bjärnemalm.<br>
<br>
Förslaget II bifalles. Styrelsen ålägger Mattias Bjärnemalm att teckna bankkonto samt bankgiro eller motsvarande hos valfri lämplig bank. Kostnader för detta sätts som skulder till Mattias Bjärnemalm.<br>
<br>
III. Inköp av pins<br>
<br>
Bakgrund: vi beslöt på uppstartsmötet att köpa in pins till alla medlemmar från den beställning som jag och Camilla gjort hos företaget Mera produktion. Den beställningen var på totalt 4600 st pins, 300 st slipsnålar och 50 par manschettknappar. Inköpspriset per pin blev ca 2,5 kr, och priset för hela leveransen blev på 16088 kr. Antingen kan Ung Pirat köpa hela leveransen och skaffa sig ett lager av pins och slipsnålar som vi sedan kan sälja till medlemmar inom både UP och PP, eller så kan Ung Pirat välja att enbart köpa det antalet pins som krävs för att skicka ut en st till var medlem. Av bokföringstekniska skäl föreslår jag att UP köper upp hela leveransen, och att hela kostnaden på 16088kr därmed sätts upp som en innestående skuld till mig tills UP får bidrag eller på annat sätt täckt den kostnaden.<br>
<br>
Förslag: Ung Pirat övertar beställningen av pins från Mera produktion med ordernummer MM 62896 och kostnaden för den beställningen sätt som skuld till Mattias Bjärnemalm<br>
<br>
Ung Pirat säljer pinsen utifrån nedanstående prisförslag:<br>
<br>
o Pin inköpspris: 2,5 kr; försäljningspris: 5 kr<br>
o Slipsnål: inköpspris: 12,5 kr; försäljningspris: 40 krFörslaget bifalles<br>
o Manschettknappar, par: inköpspris: 15,4 kr; försäljningspris: 50 kr<br>
<br>
Förslaget III bifalles. Ung Pirat övertar hela beställningen av pins från Mera produktion med ordernummer MM 62896 och kostnaden för den beställningen sätt som skuld till Mattias Bjärnemalm<br>
<br>
IV. Postbox<br>
<br>
Förslag: Styrelsen ålägger förbundssekreterare att teckna postbox åt förbundets räkning.<br>
<br>
Förslaget IV bifalles. Styrelsen ålägger Mattias Bjärnemalm att teckna postbox åt Ung Pirat förbundets räkning.<br>
<br>
V. Arbetsgrupp för hemsida och infrastruktur<br>
<br>
Bakgrund: Det är viktigt att Ung Pirat så småningom får en egen hemsida och en egen plattform att stå på. Det finns säkerligen en hel del duktiga designers och programmerare bland våra medlemmar, men vi måste organisera upp det nu i början.<br>
<br>
Förslag: Någon i styrelsen utses till att starta en arbetsgrupp med syfte att bygga infrastruktur och en hemsida för Ung Pirat.<br>
<br>
Förslaget V bifalles. Med tillägget att John Nilsson utses som ansvarig.<br>
<br>
VI. Kontakt med lokalföreningar<br>
<br>
Bakgrund: Såhär i början kommer förbundet inte kunna ordna några stora aktiviteter. Det är istället lokalföreningarna som måste aktivera medlemmarna. Därför är det viktigt att de startade lokalföreningarna snabbt kommer på fötter och börjar anordna träffar och aktiviteter.<br>
<br>
Förslag: Under Januari skall styrelsen kontakta alla lokalföreningar och få en statusrapport. Om lokalföreningarna har svårt att komma igång med aktiviteter skall vi göra det vi kan för att hjälpa dem.<br>
<br>
(VI-2) Förslag: Under Januari skall styrelsen kontakta alla lokalföreningar och få en statusrapport. Distriktsansvarig för respektive distrikt sköter kontakten med lokalavdelningarna inom distriktet<br>
<br>
Kommentarer och reservationer: <br>
<br>
Mattias Bjärnemalm noterar: ?För att kunna söka bidrag från våra lokalavdelningar i framtiden krävs av US att vi kollat att de är "aktiva". Det kan göras genom att de skickar in en årlig statusrapport. Det här skulle kunna vara en sådan rapport från 2006?<br>
<br>
Förslaget VI-2 bifalles. <br>
<br>
VII. Distriktens storlek, och distriktsansvariga.<br>
<br>
Förslag:<br>
<br>
Norra distriktet: (Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län)<br>
<br>
Västra distriktet: (Värmlands län, Västra götalands län och Hallands län)<br>
<br>
Stockholmsdistriktet: (Stockholms län)<br>
<br>
Östra distriktet: (Örebro län, Västmanlands län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län samt Gotlands län)<br>
<br>
Södra distriktet: (Jönköpings län, kronobergs län, Kalmar län, Skåne län och Blekinge län) <br>
<br>
Styrelsen utser distriktsansvariga internt.<br>
<br>
<br>
Kommentarer och reservationer: <br>
<br>
Stefan Flod noterar: ?Är det rimligt att ha så stora distrikt? Vi kanske kan ha det så i början för att sen när behovet och intresset finns så kan vi dela upp distrikten.?<br>
<br>
Camilla Westrin noterar: ?jag föreslår att jag hjälper stefan med norra distriktet, vi träffas iaf, och det är lättare på två?<br>
<br>
<br>
Förslaget VII bifalles. Följande personer valdes till distriktsansvarig i följande distrikt.<br>
<br>
Norra distriktet: Stefan Flod samt Camilla Westrin hjälper till.<br>
<br>
Västra distriktet: Hugi Ásgeirsson<br>
<br>
Stockholmdistriktet: Malin Littorin Ferm<br>
<br>
Östra distriktet: Mattias Bjärnemalm<br>
<br>
Södra distriktet: Gustav Nipe<br>
<br>
<br>
VIII. Godkännande av lokalavdelningar.<br>
<br>
Förslag:<br>
Styrelsen ålägger förbundssekreterare att granska och godkänna lokalavdelningar.<br>
<br>
Förslaget VIII bifalles. Styrelsen ålägger Mattias Bjärnemalm att granska och godkänna lokalavdelningar.<br>
<br>
5. Diskussion och övriga frågor<br>
<br>
Malin Littorin Ferm föreslår att förbundstyrelsen borde träffas i det verkliga livet också.<br>
<br>
Styrelsen instämmer och bordlägger förslaget tills vidare.<br>
<br>
I. Styrdokument<br>
<br>
Styrelsen fortsätter med det interna arbetet att ta fram ett styrdokument för Ung Pirat förbundet. Fortsatta diskussioner om styrdokumentet sker på forumet. Hugi Ásgeirsson tog på sig huvudansvaret för ett utkast. <br>
<br>
5. Rapporter och skrivelser<br>
<br>
I. Godkända lokalföreningar<br>
<br>
Följande Ung Pirat lokalavdelningar som startades under 2006 godkänner styrelsen som anslutna till förbundet både år 2006 och 2007.<br>
<br>
Ung Pirat Lund<br>
Ung Pirat Östersund<br>
Ung Pirat Kalmar<br>
Ung Pirat Malmö<br>
Ung Pirat Halmstad<br>
Ung Pirat Göteborg<br>
Ung Pirat Stockholm<br>
Ung Pirat Umeå<br>
Ung Pirat Växjö<br>
Ung Pirat-avdelningen Piratnätet<br>
Ung Pirat Uppsala <br>
<br>
6. Mötet avslutas<br>
<br>
Mötet avslutades 22:57 den 10-01-2006<br>
<br>
Röstlängd<br>
<br>
John Nilsson<br>
Gustav Nipe<br>
Stefan Flod<br>
Hugi Ásgeirsson<br>
Malin Littorin Ferm<br>
Mattias Bjärnemalm<br>
Camilla Westrin<br>
<br>
Suppleant Camilla Westrin ersatte Nils Agnesson, som inte kunde närvara.