handdator

Visa fullständig version : Vi borde ha en folkomröstning om att riva upp FILDELNINGSLAGEN


umpapa
2007-02-07, 00:28
Att riva upp FILDELNINGSLAGEN kan större delen av befolkningen enas om och en folkomröstning kommer att visa att denna lag är fattad emot folkmajoritetens vilja. I kampen för att få en folkomröstning kommer folk att enas även emot de andra odemokratiska och övervakande lagarna. Fildelningsfrågan skär igenom regeringen, så att deras enighet om datalagringsdirektivet kan splittras.

Det knepiga är att få till folkomröstningen men om Piratpartiet utmanar politiska partier att ställa sej bakom kravet på folkomröstning kommer det att se väldigt illa ut för de partier som vägrar. Både V, MP och Centern borde vara för en folkomröstning. Det kan splittra regeringen och leda till nyval också. Ingen direkt nackdel för Piratpartiet eller hur? Vi kan demonstrera 1 maj för att få en folkomröstning i alla olika 1a majtåg och om Piratpartiet tar initiativet blir partiet känt bland folk. Vi kan ordna namninsamlingar och affischeringskampanjer.

:D Gudrun

Joakim Holgersson
2007-04-28, 00:25
Rick Falkvinge (2007-Feb-06)Vi snackade precis idag om att demonstrera 3 juni. Vi behöver ta det några månader ut, men då hamnar vi precis på 1 maj, och vi behöver någon månads distans till 1 maj åt endera hållet för att få engagemang så tätt inpå det arrangemanget.Eftersom 3 juni är en dag att uppmärksamma så passar den bra. Jag har stämt av med Marcin på Byrån, och de tänkte göra precis samma sak, så det faller sig naturligt att samarbeta.Det naturliga temat blir då att vara för privatliv, rättssäkerhet och rätten till kulturdelning.Det är visserligen ett tag ut i kalendern (fyra månader bort), men ändå.http://forum.piratpartiet.se/FindPost69163.aspx

se även 1 maj demo!!! (http://forum.piratpartiet.se/FindPost74980.aspx)