handdator

Visa fullständig version : Ett färdigt förslag på LAN-regler


Stefan Flod
2007-02-07, 20:52
Tog vårt förslag och kopierade Dreamhacks regler. Har ändrat lite. <br>
<br>
Är det något som är galet? Säg till! :D<br>
<br>
<br>
<br>
Regler och villkor för deltagande (OBS: beta regler)<br>
<br>
1) REGLER<br>
<br>
§ 1.1 Varje deltagare förbinder sig att följa Umelans vid var tid gällande regler. Umelan förbehåller sig rätten av när som helst ändra dessa utan föregående meddelande. Uppdateringar av reglerna publiceras så snart det är möjligt på www.ungpirat.se/umea<br>
<br>
§ 1.2 Varje deltagare förbinder sig att följa instruktioner från Umelans personal, brand- och säkerhetsvakter samt myndigheter som polis, brandkår etc (detta gäller även om sådana instruktioner helt eller delvis strider mot gällade regler).<br>
<br>
2) BILJETTER<br>
<br>
§ 2.1 Varje biljett är giltig för en (1) persons inträde med en (1) dator till evenemanget. I priset ingår en sittplats med tillhörande stol samt rätten att vistas i hallen under hela evenemanget, enligt de öppettider som anges på webbplatsen.<br>
<br>
§ 2.2 Betalda biljetter återköpes ej. Sjukdom eller annan oförutsedd händelse ger inte rätt till återbetalning.<br>
<br>
§ 2.3 Skulle evenemanget av något skäl ställas in kommer biljettpriset att återbetalas till den person som beställt biljetterna. Bokningsavgiften återbetalas ej.<br>
<br>
§ 2.4 Eventuella avbrott i el- eller datornät ger inte rätten till ersättning eller återbetalning av biljettpriset. Det händer att aktiviteter, föreläsningar och annat blir inställt av olika orsaker. Eventuell inställd eller utebliven del av evenemanget eller annan utfästelse ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av biljettpriset.<br>
<br>
3) DELTAGANDE PÅ EGEN RISK<br>
<br>
§ 3.1 Deltagande i evenemanget Umelan sker på egen risk.<br>
<br>
§ 3.2 Följ våra regler, uppträd lugnt, ät och sov ordentligt. Var särskilt noga med att sova tillräckligt så att du är utvilad, om du ska köra hem efteråt!<br>
<br>
§ 3.3 Umelan är inte ansvarig för deltagares eventuella ekonomiska förluster i samband med Umelan, direkt eller indirekt, exempelvis vid inställt evenemang, elproblem eller motsvarande.<br>
<br>
§ 3.4 Var person skall hålla Umelan skadeståndslöst.<br>
<br>
§ 3.5 Umelan ansvarar ej för deltagarnas personliga tillhörigheter och utrustning. Lämna inte små värdefulla saker obevakade!<br>
<br>
4) SÄKERHET<br>
<br>
§ 4.1 Det är inte tillåtet att hänga eller på annat sätt placera kläder eller annat brännbart material på elcentraler och liknande. Det är inte heller tillåtet att hänga någonting i de el- och nätverkskablar som hänger mellan bordsraderna.<br>
<br>
§ 4.2 Det är inte tillåtet att använda hemgjord elutrustning. Använd kablar och förgreningar av god kvalitet. Dåliga kablar och elutrustning kan orsaka brand och allvarliga skador på din utrustning. Dessutom orsakar undermålig utrustning jordfel som får de lagstadgade jordfelsbrytarna i elcentralerna att lösa ut.<br>
<br>
§ 4.3 Det är inte tillåtet att medföra brödrost, microvågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater. Även spotlighs och vanliga 220V-lampor mm kan innebära brandfara och får endast användas med stor försiktighet och får aldrig övertäckas med lättantändliga material som papper, plast, kläder etc. Umelans personal har rätt att beslagta objekt vid upprepade regelbrott.<br>
<br>
§ 4.4 Öppna lågor (stearinljus, tändare, spritkök eller annat) är inte tillåtna inomhus.<br>
<br>
§ 4.5 Det är inte tillåtet att medföra eller framföra kickbike, sparkcykel, skateboard eller liknande inomhus på Elmia-området. Undantag gäller för Umelans personal.<br>
<br>
§ 4.6 Du måste hålla rent från skräp på din plats och på golvet runtomkring. Detta för att minska mängden brännbart material på din plats. Släng dina sopor i de soptunnor som finns uppställda! Hjälp oss värna om miljön genom att källsortera (burkar, komposterbart, brännbart och övrigt i rätt tunnor!)<br>
<br>
§ 4.7 Det är inte tillåtet att ta med egen fåtölj, soffa eller liknande. Dessa är dels för skrymmande och dels innehåller de för mycket brännbart material. En enkel kontorsstol är helt okej.<br>
<br>
§ 4.8 Det är inte tillåtet att sova under borden eller i gångarna mellan raderna. Använd sovhallen.<br>
<br>
§ 4.9 Det är inte tillåtet att blockera gångarna mellan borden eftersom de skall användas vid en eventuell utrymning av hallen. Din packning bör därför rymmas på och under din bordsplats. Sovutrustning ska förvaras i sovhallen.<br>
<br>
5) EL OCH NÄTVERK<br>
<br>
§ 5.1 Varje deltagare ska vara medveten om att avbrott och störningar under evenemanget kan uppstå i elförsörjning och datanätverk. Umelans personal försöker åtgärda eventuella problem efter bästa förmåga. Avbrott ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av erlagt biljettpris, varken helt eller delvis.<br>
<br>
§ 5.2 Varje deltagare måste ansluta en egen förgreningsdosa till ett av de eluttag som tillhandahålls av Umelan. Dessa är markerade med rosa eller grön färg. Det är inte tillåtet att ta el från bordsgrannen eller något annat uttag. Detta är mycket viktigt för att belastningen ska blir rätt fördelad samt för att minimera jordfelen.<br>
<br>
§ 5.3 Varje datorplats kan utnyttja i genomsnitt totalt 275W. Observera att den effekt som står angiven på din utrustning inte är den verkliga effekten vid användning! Mer information om elen finns under rubriken [Information:El- och nätinfo] på Umelans webbplats.<br>
<br>
§ 5.4 Det är inte tillåtet att medföra ljudanläggningar eller större högtalare. För att få ned ljudnivån och strömförbrukningen är det i år hörlurar som gäller. Om du inte vill använda hörlurar är det okej om du använder två små PC-högtalare till ljudkortet. Alltså inga 3D-system eller liknande med subwoofers etc.<br>
<br>
§ 5.5 Det är inte tillåtet att medföra brödrost, microvågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater.<br>
<br>
§ 5.6 Det är inte tillåtet att sätta upp egna WLAN-accesspunkter för trådlöst nätverk.<br>
<br>
§ 5.7 Om en deltagares dator orsakar problem i nätverket (virus, attacker, m.m.) så förbehåller vi oss rätten att neka access till nätverket tills problemet är åtgärdat. Om personen i fråga vägrar eller kringgår nekandet av access har vi också rätt att avhysa personen från Umelans.<br>
<br>
§ 5.8 Varje deltagare ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda nätverket mot spridning av datavirus, spyware och liknande. Alla bör ha ett antivirusprogram och brandvägg installerat.<br>
<br>
6) ÖVRIGT</h3><br>
<br>
§ 6.1 Alkohol och droger i annan form hör inte hemma på Umelan och är inte tillåtet någonstans på området. Berusade och/eller på annat sätt påverkade personer släpps inte in. Påverkade personer kommer att avvisas från området. Rökning är förbjudet inomhus och får endast ske på anvisad plats utanför.<br>
<br>
§ 6.2 Varje person får endast använda en stol vid sin plats. Det är alltså inte tillåtet att stapla två eller flera stolar på varandra för att göra sittplatsen högre. Ta med en kudde istället!<br>
<br>
§ 6.3 Det är inte tillåtet att på något sätt bygga egna bord eller att bygga ut de befintliga borden.<br>
<br>
§ 6.4 Allt kablage tillhörande Umelan får ej vidröras eller modifieras.<br>
<br>
§ 6.5 Umelan har ingen åldersgräns, men deltagare under 15 år skall ha målsmans tillstånd för deltagande på Umelan. Målsman ska informeras om dessa regler.<br>
<br>
§ 6.6 Brott mot svensk lag kan leda till polisanmälan och omedelbar avhysning från området i väntan på polis. Umelans personal har lagstadgad rätt att gripa personer som begår brott inom området.<br>
<br>
§ 6.7 Det inte är tillåtet att sälja någonting på Umelan utan tillstånd från Umelan. Undantag är försäljning av enstaka privata begagnade ägodelar.<br>
<br>
§ 6.8 Affischering eller på annat sätt spridande av reklam, propaganda eller liknande budskap inom området är inte tillåtet utan särskilt tillstånd från Umelan.<br>
<br>
§ 6.9 Du måste kontinuerligt städa din plats och källsortera avfallet (burkar, komposterbart, brännbart och övrigt i rätt tunnor!). Innan du lämnar hallen tar du med de sopor som finns vid din plats och lämnar dessa i någon av de tunnor som står uppställda för detta ändamål.<br>
<br>
§ 6.10 Umelan har rätt att sätta upp nätverkskameror på Umelan för publicering på webben samt att publicera foton tagna inne på och utanför Umelan på webben utan ytterligare tillstånd från deltagare som eventuellt kommer med i bild.<br>
<br>

Kadelake
2007-02-07, 21:34
Jag är för trött för att kolla igenom det ordentligt just nu men jag såg en lite underlig sak.Stefan Flod (2007-Feb-07)§ 4.5 Det är inte tillåtet att medföra eller framföra kickbike, sparkcykel, skateboard eller liknande inomhus på Elmia-området. Undantag gäller för Umelans personal.

Var ligger Elmia? Nära Jönköping? Hur som helst är det trevligt att vi i personalen får åka skateboard och sparkcykel där :D

Ayrin
2007-02-07, 22:04
Stefan Flod (2007-Feb-07)§ 4.6 Du måste hålla rent från skräp på din plats och på golvet runtomkring. Detta för att minska mängden brännbart material på din plats. Släng dina sopor i de soptunnor som finns uppställda! Hjälp oss värna om miljön genom att källsortera (burkar, komposterbart, brännbart och övrigt i rätt tunnor!)

Inte ett fel. Tänkte mest påpeka det så vi kommer ihåg att ställa upp ett flertal tunnor så det blir tekniskt möjligt att källsortera.§ 5.2 Varje deltagare måste ansluta en egen förgreningsdosa till ett av de eluttag som tillhandahålls av Umelan. Dessa är markerade med rosa eller grön färg. Det är inte tillåtet att ta el från bordsgrannen eller något annat uttag. Detta är mycket viktigt för att belastningen ska blir rätt fördelad samt för att minimera jordfelen.

Är de?I övrigt ser jag fram mot att få åka inlines på Elmia ;)

Ayrin
2007-02-07, 22:05
§ 5.3 Varje datorplats kan utnyttja i genomsnitt totalt 275W. Observera att den effekt som står angiven på din utrustning inte är den verkliga effekten vid användning! Mer information om elen finns under rubriken [Information:El- och nätinfo] på Umelans webbplats.Antar att detta inte är riktigt sant...

Stefan Flod
2007-02-08, 06:32
hehe, tackar. Såg inte de små felen. Men ioförsig så har inte jag något emot att åka kickbike på Elmia området. =)