handdator

Visa fullständig version : Hur ska vi göra i år?


Mab
2007-02-19, 05:03
Våra stadgar säger att "Ordinarie förbundskongress skall hållas varje år tidigast första (1) mars och senast trettionde (30) april". Detta ser jag som relativt omöjligt då ombuden som ska representera medlemmarna på förbundskongressen enligt stadgan ska ha valts före årsskiftet året före själva kongressen.Hur löser vi detta? Min spontana tanke är att vi i förbundsstyrelsen tar beslutet att skjuta på förbundskongressen till sommaren ungefär en vecka efter att skolorna slutar, och att vi i mars ordnar ett ombudsval. Det är inte den ultimata lösningen, men det är så som jag ser det den bästa tänkbara.

Stefan Flod
2007-02-19, 08:12
Förslagsvis håller vi den i Stockholm irl. Vi borde också kunna ha kongressen online parallellt med den irl? Likadant borde vi i förbundsstyrelsen kunna ha en konferans över den helgen för att träffas och diskutera färdriktningen. :)Hur löser vi detta? Min spontana tanke är att vi i förbundsstyrelsen tar beslutet att skjuta på förbundskongressen till sommaren ungefär en vecka efter att skolorna slutar, och att vi i mars ordnar ett ombudsval.Jag håller med.Förslag: Lokalföreningarna får utse ombud till kongressen på samma sätt som vi gjorde med de lokala riksdagskandidaterna. DVS varje lokalavdelning väljer ca 4-5 stycken kongressombud var på deras medlemsmöte.("Till ordinarie förbundskongresskongress skall femtioen (51) kongressombud väljas." 51 ombud delat på 12 lokalavdelningar = 4,25)I mars ordnar vi ett ombudsval. Med deadline i början av april?

Mab
2007-02-19, 08:43
Stefan Flod (2007-Feb-19)Förslag: Lokalföreningarna får utse ombud till kongressen på samma sätt som vi gjorde med de lokala riksdagskandidaterna. DVS varje lokalavdelning väljer ca 4-5 stycken kongressombud var på deras medlemsmöte.("Till ordinarie förbundskongresskongress skall femtioen (51) kongressombud väljas." 51 ombud delat på 12 lokalavdelningar = 4,25)I mars ordnar vi ett ombudsval. Med deadline i början av april?Jag känner mig skeptisk till att lokalavdelningarna ska få utse ombud. enligt stadgan är det medlemmarna som ska rösta fram ombud16§ KongressombudsvalVal av ombud och reservombud till ordinarie förbundskongress benämns i dessa stadgar kongressombudsval.Förbundsstyrelsen ansvarar för att kongressombudsval förrättas senast trettioförsta (31) december året innan ordinarie förbundskongress.Till ordinarie förbundskongresskongress skall femtioen (51) kongressombud väljas.Till extra förbundskongress skall ej nya ombud väljas. Till extra förbundskongress kallas de kongressombud och kongressreservombud som valts till oridnarie förbundskongress.Medlem äger rätt att nominera personer till kongressombudsvalet. Nomineringar skall inlämnas skriftligt till förbundsstyrelsen senast trettioförsta (31) oktober året innan förbundskongressen.Skriftlig information om vilka som godkänt sin kandidatur skall vara medlemar och lokalavdelningar tillhanda senast fyra (4) veckor före kongressombudsval.Valbar till kongressombud och kongressreservombud är medlem. Valbar är inte medlem som sitter i förbundsstyrelsen, i valberedningen eller som revisor i förbundet. Valbar är inte medlem som är anställd i förbundet och där det i dennes arbetsbeskrivning framgår att personen ej är valbar till kongressombud eller kongressreservombud.Kongressombud och kongressreservombud väljs av förbundets medlemmar. Medlem kan rösta på upp till fem (5) kandidater.De kandidater, upp till antalet kongressombud som skall väljas, som erhåller flest antal röster blir kongressombud. Vid lika röstetal avgör slumpen.Kandidat som erhållit en (1) eller fler röster men ej blivit kongressombud benämns kongressreservombud. Kongressreservombud rangordnas efter antal röster. Vid lika röstetal avgör slumpen.Då kongressombud inte finns att uppta i röstlängd på förbundskongress ersätter kongressreservombud enligt rangordning, och benämns då ersättare för kongressombud.Jag tror att vi borde kunna följa stadgan ganska ordagrannt i allt utom datumen. dvs medlemmar får nominera ombud, sedan får medlemmar rösta på de ombud de vill se på mötet

Stefan Flod
2007-02-19, 15:44
16§ KongressombudsvalVal av ombud och reservombud till ordinarie förbundskongress benämns i dessa stadgar kongressombudsval.Förbundsstyrelsen ansvarar för att kongressombudsval förrättas senast trettioförsta (31) december året innan ordinarie förbundskongress.Till ordinarie förbundskongresskongress skall femtioen (51) kongressombud väljas.Till extra förbundskongress skall ej nya ombud väljas. Till extra förbundskongress kallas de kongressombud och kongressreservombud som valts till oridnarie förbundskongress.Medlem äger rätt att nominera personer till kongressombudsvalet. Nomineringar skall inlämnas skriftligt till förbundsstyrelsen senast trettioförsta (31) oktober året innan förbundskongressen.Skriftlig information om vilka som godkänt sin kandidatur skall vara medlemar och lokalavdelningar tillhanda senast fyra (4) veckor före kongressombudsval.Valbar till kongressombud och kongressreservombud är medlem. Valbar är inte medlem som sitter i förbundsstyrelsen, i valberedningen eller som revisor i förbundet. Valbar är inte medlem som är anställd i förbundet och där det i dennes arbetsbeskrivning framgår att personen ej är valbar till kongressombud eller kongressreservombud.Kongressombud och kongressreservombud väljs av förbundets medlemmar. Medlem kan rösta på upp till fem (5) kandidater.De kandidater, upp till antalet kongressombud som skall väljas, som erhåller flest antal röster blir kongressombud. Vid lika röstetal avgör slumpen.Kandidat som erhållit en (1) eller fler röster men ej blivit kongressombud benämns kongressreservombud. Kongressreservombud rangordnas efter antal röster. Vid lika röstetal avgör slumpen.Då kongressombud inte finns att uppta i röstlängd på förbundskongress ersätter kongressreservombud enligt rangordning, och benämns då ersättare för kongressombud.

Jag känner mig skeptisk till att lokalavdelningarna ska få utse ombud. enligt stadgan är det medlemmarna som ska rösta fram ombudMjo upptäckte rätt så snabbt att det inte är lämpligt att våra lokalavdelningar utser ombuden.

Är det tekniskt möjligt att ha denna röstning över forumet? Speciellt med tanke på att det bara är våra Ung Pirat medlemmar som får rösta.Kandideringen till röstningen sker lämpligast i Forumet och via mail.

Mab
2007-02-19, 20:35
forumet borde funka. kan säkert göras så att man kan koppla sitt UP medlemskap till forumet på samma sätt som man kopplar sitt partimedlemskap.du kan ju även skicka ett mail till rick och kolla ang de tekniska möjligheterna att använda sig av Pirateweb för själva röstningen.

agnesson
2007-02-20, 23:03
Då sista datum för att utse ombud är passerat så skippar vi ombuden och låter medlemmarna rösta själva. Förutsatt att vi har mötet online. Hindrar inte oss från FS att träffas IRL...

Stefan Flod
2007-02-21, 00:26
Håller med föregående talare och låter alla våra Ung Pirat medlemmar rösta på forumet om kongressombud.Det jag kommer börja med nu är att höra med rick om röstningen är genomförbar. Jag kommer också att knåpa ihop en forumstråd och massmail om att folk som vill kan kandidera eller ge förslag på personer till röstningen för kongressombud till förbundskongressen. GO! :)

Stefan Flod
2007-02-21, 00:51
Tack, Hugi!Mab (2007-Feb-19)Våra stadgar säger att "Ordinarie förbundskongress skall hållas varje år tidigast första (1) mars och senast trettionde (30) april". Detta ser jag som relativt omöjligt då ombuden som ska representera medlemmarna på förbundskongressen enligt stadgan ska ha valts före årsskiftet året före själva kongressen.Hur löser vi detta? Min spontana tanke är att vi i förbundsstyrelsen tar beslutet att skjuta på förbundskongressen till sommaren ungefär en vecka efter att skolorna slutar, och att vi i mars ordnar ett ombudsval. Det är inte den ultimata lösningen, men det är så som jag ser det den bästa tänkbara.Förbundsstyrelsen tar beslutet att skjuta på förbundskongressen till sommaren ungefär en vecka efter att skolorna slutar, och att vi i mars ordnar ett ombudsval.Är vi alla överens om det eller behöver vi ta ett mera precist Per Capsulam beslut nu? Finns det lämpligare datum eller tillvägagångsätt? säg till.

Ayrin
2007-02-21, 02:34
Jo, per capsulam torde vara lämpligt.Lite frågor:

Visst torde kongressen kunna klaras på en dag? Eller bör vi börja fundera på sovplatser också?Finns det bidrag vi kan söka så vi får ihop till hyra av lokal, mat, samt reseersättning åt våra ombud? Kan vi inte åstadkomma de pengarna skulle jag vilja påstå att mötet måste hållas online. Enskilda ombud ska inte behöva ha omkostnader.

Stefan Flod
2007-02-21, 09:16
Ayrin: http://forum.piratpartiet.se/Topic70689-270-1.aspx?Update=1En per capsulam tråd har startas. :)

agnesson
2007-02-21, 10:25
Stefan Flod (2007-Feb-21)Håller med föregående talare och låter alla våra Ung Pirat medlemmar rösta på forumet om kongressombud.

Jag menade att vi skulle skippa kongressombudsval helt och låta medlemmarna rösta direkt utan ombud.

Vi låter alltså alla medlemmar som deltar på mötet vara ombud. Då följer vi alla stadgar som finns förutom 16§

Stefan Flod
2007-02-21, 10:34
agnesson (2007-Feb-21)Stefan Flod (2007-Feb-21)Håller med föregående talare och låter alla våra Ung Pirat medlemmar rösta på forumet om kongressombud.Jag menade att vi skulle skippa kongressombudsval helt och låta medlemmarna rösta direkt utan ombud.Vi låter alltså alla medlemmar som deltar på mötet vara ombud. Då följer vi alla stadgar som finns förutom 16§Mjo. Diskutionsstråden om det: http://forum.piratpartiet.se/Topic70694-268-1.aspx*Drar en funderare själv* ;)