handdator

Visa fullständig version : 00: Dagoordning


Rick Falkvinge
2007-04-06, 01:07
Detta är agendan för årsmötet den 21-22 april.Som förra gången kommer tidpunkterna att avgöra när en diskussion är avslutad och vi går till omröstning. Där flera frågor kan diskuteras parallellt, så kommer de att diskuteras parallellt.Lördag den 21 april1000 exakt Mötets öppnande1000-1100 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet*1000-1200 Nomineringar till mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, två justerare**)

1200-1300 Val av mötesfunktionärer1300-1345 Fastställande av dagordning; frågan om mötets behöriga utlysande

1345-1400 Votering om detsamma1400-1445 Verksamhets-, ekonomisk och revisionsberättelse för det gångna året

1445-1500 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser(Här möblerar vi om dagordningen lite för att inleda med val av styrelse, så att folk kan komma loss till familjen etc på lördagkväll.)1500-1600 Presentation och utfrågning av valberedningens kandidater till styrelse

1600-1700 Tid för ytterligare styrelsenomineringar (endast hela styrelser)

1700-1800 Val av styrelse (ordförande, kassör, ledamöter, eventuella suppleanter)(Vid 1800 upphör det tighta tidsschemat för att folk ska få tid med sina familjer etc. Fria diskussioner äger rum till 1100 på söndag, då votering om frågorna tar vid.)1800-2400 Nomineringar till revisorer, revisorssuppleanter

1800-2400 Nomineringar till valberedning

1800-2400 Behandling av motioner (finns inga)

1800-2400 Fastställande av medlemsavgift (diskussion om...)

1800-2400 Fastställande av verksamhetsplan, budget (diskussion om...)

Söndag den 22 april (direkt fortsättning från 21 april)0000-1100 Nomineringar till revisorer, revisorssuppleanter

0000-1100 Nomineringar till valberedning

0000-1100 Behandling av motioner (finns inga)

0000-1100 Fastställande av medlemsavgift (diskussion om...)

0000-1100 Fastställande av verksamhetsplan, budget (diskussion om...)1100-1300 Val av valberedning

1100-1300 Val av revisorer, revisorssuppleanter

1100-1300 Votering om medlemsavgift

1100-1300 Fastställande av verksamhetsplan, budget (votering)1300 exakt mötet avslutas* denna punkt måste formellt stå med på dagordningen, men är inte tillämplig för ett onlinemöte.** på samma sätt ska justerare också formellt vara rösträknare, men inte heller detta är tillämpligt på ett onlinemöte.

Ken Rabelius
2007-04-06, 09:49
21-22 är bokad då, ill be here.

Stefan Flod
2007-04-06, 11:00
Instämmer. 21-22 april är inbokad nu. :)

Andreas Rönnqvist
2007-04-14, 17:14
Är alla medlemmar röstberättigade?

infinite_emma
2007-04-14, 18:17
Angellis_Ater (2007-Apr-14)Är alla medlemmar röstberättigade?Ja.

infinite_emma
2007-04-14, 18:23
Förresten - är det med flit det står "dag-oordning" i headingen? :hehe:

Björn Odlund
2007-04-17, 11:44
Fastställande av verksamhetsplan och budget

Kommer styrelsen att posta förslag på detta innan årsmötet drar igång?

Björn Odlund
2007-04-17, 20:00
infinite_emma (2007-Apr-14)Förresten - är det med flit det står "dag-oordning" i headingen? :hehe:

Det är en sådan där freudiansk typo förstår du väl emma... ;)

Rick Falkvinge
2007-04-17, 21:30
Björn Odlund (2007-Apr-17)Fastställande av verksamhetsplan och budget

Kommer styrelsen att posta förslag på detta innan årsmötet drar igång?Budget är postad, bara inte här, ska kopiera hit. Verksamhetsplan vet jag är skriven, ska leta upp.

Rick Falkvinge
2007-04-19, 22:33
Lätt uppdatering av schemat: vi börjar kl 1000 på lördagen. Mer exakta hållpunkter kommer imorgon bitti.

Rick Falkvinge
2007-04-20, 06:47
Tidplanen uppdaterad.

Ahruman
2007-04-21, 10:33
Rick Falkvinge (2007-Apr-17)Björn Odlund (2007-Apr-17)Fastställande av verksamhetsplan och budget

Kommer styrelsen att posta förslag på detta innan årsmötet drar igång?Budget är postad, bara inte här, ska kopiera hit. Verksamhetsplan vet jag är skriven, ska leta upp.Hur blidde det med detta, då?

Rick Falkvinge
2007-04-21, 10:44
Hur blidde det med detta, då?Postade här under Redovisning (http://forum.piratpartiet.se/Topic74248-285-1.aspx).

Ahruman
2007-04-21, 10:53
Ahh. Är det någon som nämnt att vi har en ganska krånglig hierarki här? :-)