handdator

Visa fullständig version : Nyhetsnotiser


TeirdeZ
2007-04-20, 06:14
Kopierat från nyhetsgruppen.Norska Venstre gick den 14 april ut med sitt antagande av de svenska piraternas

partiprogram till sitt eget. Venstre uppger på hemsidan att de vill föra en politik

som är förenlig med teknikens vinningar och som inte verkar för att hämma

"icke-kommersiell inhämtning, nyttjande. förädling och spridning av kultur."

Venstre blir således det första stora europeiska parti som anammar piratrörelsens

frågor fullt ut. Venstre sitter som liberaler i opposition i Norge. De fick 5.9% av

rösterna senaste valet 2005.

Läs mer: http://www.venstre.no/artikkel/2780/480 tecken! (560 inkl. blanksteg)

TeirdeZ
2007-04-20, 22:40
Från Slashdot (http://slashdot.org/articles/07/04/19/1553219.shtml):

A number of readers sent us links to a BBC story on Microsoft's plan to provide the "Microsoft Student Innovation Suite" for $3 to governments around the world, for use in schools. The suite contains Windows XP Starter Edition and Windows Office Home and Student 2007, along with other educational software. To qualify, a government would have to provide free PCs to schools. Microsoft's stated goal is to double the number of PCs in use (and running Windows). An unbiased observer might wonder about an agenda of slowing the OLPC project and the spread of open source in general.

Så jag har två utkast:

BBC rapporterar 19 apr att Microsoft ger sig in i projekt för att sprida

informationsteknik till barn. Microsofts mjukvara ska av skolor kunna inhandlas

billigt om skolorna själva införskaffar datorer. Dock är det inte senaste

Windowsversionen som får vara med, utan XP och tillhörande mjukvara.

One Laptop Per Child (OLPC) har sedan tidigare ett liknande projekt där man

bistår utvecklingsländer med både hårdvara och avgiftsbefriad mjukvara.

Sedan november 2006 har OLPC försett barn med bärbara datorer körandes

Linux.

Det riktas hård kritik mot Microsofts försök att ytterligare stärka sitt monopol från

utvecklare.

Läs: http://www.laptop.org/One Laptop per Child (OLPC) är ett nytt, internationationellt projekt som

verkar för spridande av informationsteknologi till barn. Deras huvudsakliga mål

är att ge så många som möjligt tillgång till en dator. XO datorn är

framtagen för att vara ett bra läromedel samtidigt som produktions- och

försäljningskostnader hålls nere. Till sommaren planeras utskick av sådana datorer

med öppen mjukvara, Linux och tillhörande program, till deltagarländerna.

Sedan januari iår deltar sex länder lågt antal grundskoleexamina i projektet.

Projektets främsta mål understryks vara som hjälpmedel för barnen i

deltagarländerna att få en utbildning, och både hård- och mjukvara är utformad

därefter. OLPC bistår även projektdeltagarna med hjälp med systemunderhåll.

Läs mer: http://www.laptop.org/565 tecken resp. 685 tecken (exkl blanksteg)