handdator

Visa fullständig version : 01: Mötets öppnande


Rick Falkvinge
2007-04-21, 10:02
Piratpartiets årsmöte 2007 är nu öppnat och jag önskar alla partimedlemmar som önskar delta välkomna.(Notering: jag ser att serverns klocka går två minuter fel, jag fixar det till nästa hållpunkt.)