handdator

Visa fullständig version : 02: Upprop, fastställande av röstlängd för mötet


Rick Falkvinge
2007-04-21, 10:03
Denna punkt utgår eftersom den inte är tillämplig för ett elektroniskt hållet möte.