handdator

Visa fullständig version : 03: Nomineringar till mötesfunktionärer


Rick Falkvinge
2007-04-21, 10:04
Vi behöver välja mötesfunktionärer.Jag frågar efter nomineringar på:- en ordförande (mötesadministratör) med uppgift att administrera mötet här i forumet. Jag gjorde det förra året och kan ta det i år igen. Uppgiften skiljer sig markant från en traditionell ordförandes i det att det mest handlar om att starta och stänga trådar på utsatt tid, ta emot förslag och lägga upp dem i voteringar.- val av sekreterare att sammanfatta diskussionerna på forumet till ett traditionellt protokoll, speciellt med avseende på val av funktionärer. Detta protokoll behövs för att vi ska kunna visa upp funktionärer för banken, skatteverket mm. Även här skiljer sig rollen markant eftersom en sekreterare på ett traditionellt möte behöver notera vad som sägs i realtid; här läser vi igenom mötet efter det har hänt.- val av två justerare att justera sekreterarens protokoll. Dessa behövs för att sätta signaturer som intygar äkthet och korrekthet på pappersutskrifter av sekreterarens protokoll, innan man lämnar det till gammelmyndigheter som behöver saker på papper.

Denna tråd stänger 1200 för voteringar om mötesfunktionärer. Diskussionen är öppen.

Mab
2007-04-21, 10:04
Eftersom jag ändå kommer sitta och följa hela mötet kan jag tänka mig att ta på mig rollen som en av två justerare.

Joakim Holgersson
2007-04-21, 10:06
nomineringmötesordförande - sittande (Rick)sekreterare - Marie Andersson (infinite_emma / emmsan)justerare - Mattias Bjärnemalm (MAB)

Rick Falkvinge
2007-04-21, 10:06
Oj, vilken kul ordning posterna kom i när man justerade serverns klocka. :-)

Rick Falkvinge
2007-04-21, 10:07
Fotnot: Det är en fördel, men inte ett krav, om de två justerarna bor i närheten av varandra (eftersom man typiskt skriver ut ett tiotal exemplar av protokollet, justerar dem tillsammans, och sedan distribuerar till dem som behöver originalprotokoll - vanligtvis ordföranden och kassören)

infinite_emma
2007-04-21, 10:08
*forumklockeåksjuk*Kan ta sekreterarrollen - hade ändå tänkt att offerera mig som justerare, vilket som funkar bra.

Rick Falkvinge
2007-04-21, 10:27
Vi behöver (minst) en justerarnominering till, gärna i Uppsala eller Stockholm eller däromkring. Eller andra justerare som - fördel men inget krav - bor i närheten av varandra.

Tommy Florstedt
2007-04-21, 10:28
Erbjuder mig att vara justeringsman

Rick Falkvinge
2007-04-21, 10:33
...och därmed har vi en fulltalig kår med mötesfunktionärer. Om någon vill nominera ytterligare namn eller kandidera själv så att årsmötet väljer bland flera alternativ, så går det bra, men är inget krav.Vi går till votering 1200.

vicotnic
2007-04-21, 10:50
Jag tycker valet av Rick och Emma är 2 mycket bra val

vicotnic
2007-04-21, 11:08
Borde vi inte utse ngn reserv infall någon måste gå från mötet i förtid?

Henry Rouhivuori
2007-04-21, 11:17
vicotnic (2007-Apr-21)Borde vi inte utse ngn reserv infall någon måste gå från mötet i förtid?

Mötet finns kvar som helhet i forumet.

Jag var justerarkandidat vid förra årsmötets votering.

Kan dock inte räkna med lika många klick denna gången om jag ens blir nominerad. :D

Ken Rabelius
2007-04-21, 11:18
<DIV>godmorn folk, hur långt har mötet kommit?</DIV><DIV></DIV>

Björn Odlund
2007-04-21, 11:24
vicotnic (2007-Apr-21)Borde vi inte utse ngn reserv infall någon måste gå från mötet i förtid?

Skulle väl möjligen vara mötesadministreringen då (men jag tror Rick klarar det, iofs kanske han vill kunna ta en paus han med :) ), sekreteraren och justerarna behöver ju knappast sitta framför datorn oavbrutet utan kan göra jobbet i lugn å ro i efterhand.

Rick Falkvinge
2007-04-21, 12:00
Voteringen är öppen och denna tråd är nu stängd.