handdator

Visa fullständig version : 05: Dagordning, mötets behöriga utlysande


Rick Falkvinge
2007-04-21, 12:59
Nästa punkt på dagordningen är fastställande av dagordningen samt frågan om mötets behöriga utlysande.Här diskuterar vi dels om vi kan fastslå dagordningen så som den är postad i den här tråden (http://forum.piratpartiet.se/Topic73415-283-1.aspx), dels ifall årsmötet är behörigt utlyst (och därmed har beslutsrätt som årsmöte).Denna fråga går till votering 1345. Diskussionen är öppen.

Gustav Nipe
2007-04-21, 13:06
Mötet är utlyst i tid.

Gustav Nipe
2007-04-21, 13:10
Brukar man inte ha en punkt i slutet på dagordningen som heter Övrigt?

Mårten Fjällström
2007-04-21, 13:14
Bara om mötet bestämmer sig för det. Och eftersom det är ett årsmöte är det bra om det faktiskt finns något innehåll i punkterna som folk kan känna till i förväg. Det vill säga, om man vill ha någon mer punkt behandlad så får man ta upp den specifikt, det vill säga nu under dagordningen.

vicotnic
2007-04-21, 13:17
Jag tycker också vi borde införa punkten Övright i dagordningen

Gustav Nipe
2007-04-21, 13:19
Mårten Fjällström (2007-Apr-21)Bara om mötet bestämmer sig för det. Och eftersom det är ett årsmöte är det bra om det faktiskt finns något innehåll i punkterna som folk kan känna till i förväg. Det vill säga, om man vill ha någon mer punkt behandlad så får man ta upp den specifikt, det vill säga nu under dagordningen.Det kan hända att man kan komma på någon punkt som man skulle vilja ta upp under mötets gång, därför borde det vara smidigast att man har en punk övrigt. Punkt övrigt bör dock vara tidsbestämt till max 1h, så den inte glider iväg.

Mårten Fjällström
2007-04-21, 13:20
Jag lutar mot att rösta mot en "Övrigt"-punkt, men jag är kanske övertalningsbar. Vad är det ni vill behandla under "Övrigt"?

vicotnic
2007-04-21, 13:22
Man kanske kommer på något som man tänker: "Ja just det, det borde man ta upp" men så finns det kanske ingen annan vettig punkt att ta det i, se det som en punkt där ordet är fritt och tillfälle för förslag

Björn Odlund
2007-04-21, 13:23
Stadgarna (http://www.piratpartiet.se/stadgar)Styrelsen bestämmer plats och tidpunkt för mötet. Kallelse jämte dagordning för mötet postas elektroniskt senast 14 dagar före årsmötet.

Kallelse gick ut med mail till medlemmarna den 6 april samt postades samma dag i forumet Piratpartiet informerar. Så ja, årsmötet är behörigt kallat.

Gustav Nipe
2007-04-21, 13:25
vicotnic (2007-Apr-21)Man kanske kommer på något som man tänker: "Ja just det, det borde man ta upp" men så finns det kanske ingen annan vettig punkt att ta det i, se det som en punkt där ordet är fritt och tillfälle för förslagJag instämmer med tillägget att Övrig punkten ska ses som en säkerhetspunkt.

Mårten Fjällström
2007-04-21, 13:25
Skrev samtidigt som Nipe postade.Det kan hända att man kan komma på någon punkt som man skulle vilja ta upp under mötets gång, därför borde det vara smidigast att man har en punkt övrigt. Punkt övrigt bör dock vara tidsbestämt till max 1h, så den inte glider iväg.Visserligen, men det har också nackdelar därför att folk inte hinner förbereda sig på vad som kommer att komma upp. Jag lutar nog mot att om man vill ha upp en punkt och inte skrivit motion i tid så får man ta upp det nu eller inte få det upptaget imorgon.

Henry Rouhivuori
2007-04-21, 13:26
vicotnic (2007-Apr-21)Man kanske kommer på något som man tänker: "Ja just det, det borde man ta upp" men så finns det kanske ingen annan vettig punkt att ta det i, se det som en punkt där ordet är fritt och tillfälle för förslag

Lägg då en motion. Risken finns annars att årsmötet håller på för länge.

vicotnic
2007-04-21, 13:28
Men det brukar ju tillhöra årsmöte praxis att man brukar ha en punkt för Övrigt och motioner kan man juh inte skicka in under ett årsmöte, det måste man juh göra innan

Joakim Holgersson
2007-04-21, 13:30
Mårten Fjällström (2007-Apr-21)Visserligen, men det har också nackdelar därför att folk inte hinner förbereda sig på vad som kommer att komma upp. Jag lutar nog mot att om man vill ha upp en punkt och inte skrivit motion i tid så får man ta upp det nu eller inte få det upptaget imorgon.

Och vad är då chansen att andra (resp. styrelsens ställning & yttrande) skulle ha tid sätta sig i en motion som läggs i "Övrigt"? (om den läggs så sent)

Själv tycker jag två veckor innan är väldigt kort tid innan årsmöte med få ordning & betänkande.

Dock inget hinder att man ser till fixa motioner redan nu till nästa årsmöte :w00t:

Gustav Nipe
2007-04-21, 13:31
Henry Rouhivuori (2007-Apr-21)vicotnic (2007-Apr-21)Man kanske kommer på något som man tänker: "Ja just det, det borde man ta upp" men så finns det kanske ingen annan vettig punkt att ta det i, se det som en punkt där ordet är fritt och tillfälle för förslag

Lägg då en motion. Risken finns annars att årsmötet håller på för länge.Det är därför punkt övrigt ska vara tidsbegränsad till 1 timme. Det är inte säkert att den behöver behandla något, jag tror att det fortfarande ligger en del pirater och sover. Senare i eftermiddagar kommer antagligen fler pirater diskutera och då kanske det poppar upp en punkt man vill behandla.

Mårten Fjällström
2007-04-21, 13:31
Fast det passar dåligt för ett online-möte eftersom det här är viktigt att veta när vad diskuteras.Det är sant att det är för sent att motionera. Däremot kan man nu föreslå extra punkter - motsvarande motioner - som kan diskuteras ikväll/natt och röstas om imorgon.

Andreas_The_One
2007-04-21, 13:34
Finns det några planer på att diskutera eventuella strategier för att nå ut till väljarna?

Eller handlar mötet bara om PP's organisation?

Om ämnet inte är för mycket offtopic föreslår jag annars att en sådan diskussion kan läggas under "övrigt"

Joakim Holgersson
2007-04-21, 13:36
TJa, jag kan hålla med om punkten "Övrigt" - kanske max 2 timmar.

Dock inget som är avsett för själva motioner, de har redan en punkt i programmet...(eller kallar vi allt Övrigt *satir*)

Rick Falkvinge
2007-04-21, 13:38
Mårten Fjällström (2007-Apr-21)Visserligen, men det har också nackdelar därför att folk inte hinner förbereda sig på vad som kommer att komma upp. Jag lutar nog mot att om man vill ha upp en punkt och inte skrivit motion i tid så får man ta upp det nu eller inte få det upptaget imorgon.Jag tenderar att hålla med om detta.Jag kontrollerade precis våra stadgar om de säger något om att endast sådant, som har utlysts kallelse om, får tas upp på årsmötet. Någon sådan begränsning finns inte. Men däremot tycker jag det kan vara ett allmänt hederlighetens tecken, att de som fått reda på att det ska vara ett möte, vet exakt vad mötet kommer att handla om. Hur ska de annars kunna prioritera sin tid i om de vill delta eller inte?Att införa en "javisstja"-punkt fungerar på traditionella partier där alla med rösträtt garanterat kommer att vara närvarande, men vi fungerar lite annorlunda - vi har sagt hittills "detta kommer att behandlas, vid den här tidpunkten, i den här ordningen" med ett visst varsel. Även om jag kan se behovet av att vara flexibelt, tycker jag inte det är hederligt mot dem som i så fall inte får reda på det, eftersom de inte bryr sig om (t.ex.) valet av styrelse, bedömer att de därför inte behöver vara med på årsmötet, och därför är ute i solen i stället - och då missar sådana javisstja-punkter?

larsl
2007-04-21, 13:38
Andreas_The_One (2007-Apr-21)Finns det några planer på att diskutera eventuella strategier för att nå ut till väljarna?

Eller handlar mötet bara om PP's organisation?

Om ämnet inte är för mycket offtopic föreslår jag annars att en sådan diskussion kan läggas under "övrigt"

Det är väl inte så meningsfullt att ha rena diskussionspunkter? Diskussioner pågår ju dagligen på forumet.

daishan
2007-04-21, 13:40
Hej alla,vicotnic (2007-Apr-21)Men det brukar ju tillhöra årsmöte praxis att man brukar ha en punkt för Övrigt och motioner kan man juh inte skicka in under ett årsmöte, det måste man juh göra innanNäe, i andra föreningar där jag är aktiv så har man valt att av ett flertal skäl inte ha med punkten Övriga frågor på årsmötet. Det främsta skälet är för att avgående styrelse inte har möjlighet att sätta sig in i de frågor som tas upp under en sådan punkt.

God föreningssed är att om du har nått som du anser är viktigt nog att dryftas på årsmötet så skall du skicka in en motion. SÅ svårt är det faktiskt inte. Dessutom så tar det TID med en sådan punkt.Du har dock väldigt rätt i att motioner måste skickas in i förväg, men det är ju så just pga ovanstående.

Andreas_The_One
2007-04-21, 13:40
okej, du har rätt

Joakim Holgersson
2007-04-21, 13:42
larsl (2007-Apr-21)Andreas_The_One (2007-Apr-21)Finns det några planer på att diskutera eventuella strategier för att nå ut till väljarna?

Eller handlar mötet bara om PP's organisation?

Om ämnet inte är för mycket offtopic föreslår jag annars att en sådan diskussion kan läggas under "övrigt"

Det är väl inte så meningsfullt att ha rena diskussionspunkter? Diskussioner pågår ju dagligen på forumet.

jupp, här...Home » Partiarbete » Arbete på riksnivå » Taktik & Strategi (http://forum.piratpartiet.se/Forum17-1.aspx)

Rick Falkvinge
2007-04-21, 13:46
Frågan har gått till votering och tråden är därför stängd.