handdator

Visa fullständig version : 07: Verksamhets-, ekonomi- och revisionsberättelse


Rick Falkvinge
2007-04-21, 13:59
Verksamhets-, ekonomi- och revisionsberättelse för 2006 är alla postade i det här underforumet (http://forum.piratpartiet.se/Forum285-1.aspx).Revisorn säger så här:Revisor Björn FeltenREVISIONSBERÄTTELSE FÖR PIRATPARTIET

Verksamhetsåret 2006Jag har, å Piratpartiets medlemmars vägnar, granskat verksamhetsberättelse, räkenskaper samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2006.Granskningen har utförts enligt god revisionssed.Granskningen har inte givit upphov till några som helst anmärkningar, varför jag tillstyrkeratt resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret godkännes, samtatt styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Votering om styrelsens ansvarsfrihet sker kl 1445. Diskussionen är öppen.

Henry Rouhivuori
2007-04-21, 14:07
Nu kanske det är offtopic, men styrelsen hantering av den föregående

kassörens avhopp kan diskuteras. Kassören som valdes vid förra årsmötet

försvann helt enkelt direkt efter årsmötet, vad jag vet.

Styrelsens information till medlemmarna i ärendet uppfattar jag som bristfällig.

Det kom ingen information, först när revisorn begärde ett medlemsmöte

då kom saken fram.

larsl
2007-04-21, 14:12
Ingenting som kommer att få mig att rösta mot ansvarsfrihet, men av ren nyfikenhet så hade jag gärna sett en uppdelning av post 3210 "Donationer och medlemsavgifter" i resultatrapporten - åtminstone i "Donationer" och "Medlemsavgifter", kanske även en separat redovisning av de största donationerna (om än anonymt).

Rick Falkvinge
2007-04-21, 14:12
Ok, jag får väl komma med ett förtydligande.Styrelsemedlemmar är aktiva och inaktiva i perioder. Det är i sig inget ovanligt i den här organisationen.Den valda kassören Fredrike Lantz bad skriftligt att få lämna partiet strax efter valet utan att lämna någon närmare förklaring (vilket heller inte behöver göras).Tyvärr kan hon inte lämna någon förklaring själv eftersom hon avled kort därefter, vid 36 års ålder.

Bo Leuf
2007-04-21, 14:15
larsl (2007-Apr-21)... av ren nyfikenhet så hade jag gärna sett en uppdelning av post 3210 "Donationer och medlemsavgifter" i resultatrapporten - åtminstone i "Donationer" och "Medlemsavgifter", kanske även en separat redovisning av de största donationerna (om än anonymt).Lite svårt att skilja rent praktiskt, även om de flesta medlemsavgifterna finns under SMS-intäkter.

vicotnic
2007-04-21, 14:18
Rick Falkvinge (2007-Apr-21)Ok, jag får väl komma med ett förtydligande.Styrelsemedlemmar är aktiva och inaktiva i perioder. Det är i sig inget ovanligt i den här organisationen.Den valda kassören Fredrike Lantz bad skriftligt att få lämna partiet strax efter valet utan att lämna någon närmare förklaring (vilket heller inte behöver göras).Tyvärr kan hon inte lämna någon förklaring själv eftersom hon avled kort därefter, vid 36 års ålder.

RIP Fredrike Lantz säger jag då

Gustav Nipe
2007-04-21, 14:19
Jag undrar vad det är som döljer sig bakom 6580 Advokatkostnader -2000kr. Hur uppkom den kostnaden, kommer det ifrån när namnunderskrifterna skulle räknas så att vi kunde ställa upp i valet?

Bertil Wennergren
2007-04-21, 14:20
Allt ser bra ut.(Tråkigt inlägg, jag vet, men vad ska man säga?)

Rick Falkvinge
2007-04-21, 14:21
Ja, det är kostnaden för att Notarius Publicus skulle skriva ett brev till Valmyndigheten som intygade att vi hade tillräckligt antal underskrifter, så att underskrifterna inte blev offentlig handling.

Ken Rabelius
2007-04-21, 14:21
Gustav Nipe (2007-Apr-21)Jag undrar vad det är som döljer sig bakom 6580 Advokatkostnader -2000kr. Hur uppkom den kostnaden, kommer det ifrån när namnunderskrifterna skulle räknas så att vi kunde ställa upp i valet? Stämmer, det var när publikus....någonting skulle registrera partiet har jag fått förklarat för mig (jag undrade jag också).

Ken Rabelius
2007-04-21, 14:25
<DIV>För övrigt ser jag inget att klaga på. </DIV><DIV></DIV><DIV>Jag har ett förslag till valet 2010. (jag vet inte om detta är rätt ställe att säga detta på).</DIV><DIV></DIV><DIV>Det är iaf att vi pressar hårdare på frågorna om patent och upphovsrätt än fildelning (inte utelämnar fildelningen men presar mindre hårt där), för att på så sätt motverka effekten vi såg i förra valet (fildelarpartiet).</DIV>

Bo Leuf
2007-04-21, 14:28
Lite OT här, att diskutera strategi. Iofs är nog integritetsfrågorna viktigare som det ser ut nu.

Stefan Flod
2007-04-21, 14:32
Regionledarna, de som utsetts av partiledningen att leda de fem regionerna, får utläggsmandat för sin egen budgetVilket är ca 8000 kr per region där vi har 5 regioner, vad jag förstår det.Först: Vad är en "region". För vi har betydligt fler valkretsar än 5 regioner. Kan det vara så att regionerna är desamma som Ung Pirat förbundets distriktsindelning? DVS: Norra distriktet, Västra distriktet , Stockholmsdistriktet , Östra distriktet ,Södra distriktet. http://forum.piratpartiet.se/Forum272-1.aspxSen vad jag vet så har inte "norra distriktet" någon regionledare? Vilket gör det väldigt svårt för oss att använda de där pengarna.

Ken Rabelius
2007-04-21, 14:33
<DIV>Bo Leuf (2007-Apr-21)Lite OT här, att diskutera strategi. Iofs är nog integritetsfrågorna viktigare som det ser ut nu.</DIV><DIV></DIV><DIV>Ska inte dra in detta i fel riktning.....men ni förstår vad jag syftar på? helt enkelt ge folk en riktig bild av partiet. oavsett var man lägger den största vikten. nåja detta är högst ot i denna tråd så jag ska inte prata mer om det här, ursäkta om jag är taktlös :)</DIV>

Rick Falkvinge
2007-04-21, 14:36
Stefan: rätt båda två. Partiets regionindelning är identiskt lika med UPs distriktsindelning, och det finns just nu ingen Lead Norr för partiet.Men det betyder inte att pengarna inte är tillgängliga. Tvärtom, utse någon som ansvarar för dem och har förtroende från Norr så räcker det gott.

Björn Felten
2007-04-21, 14:38
Ken Rabelius (2007-Apr-21)Ska inte dra in detta i fel riktning.....men ni förstår vad jag syftar på? helt enkelt ge folk en riktig bild av partiet. oavsett var man lägger den största vikten. nåja detta är högst ot i denna tråd så jag ska inte prata mer om det här, ursäkta om jag är taktlös :)

Det är det som är charmen med PP, vi har så högt i tak att även under ett årsmöte är det acceptabelt att spåna vidare framåt i tiden utan att man blir utvisad. :)För övrigt håller jag med dig till 100%; och det vet den inre partikretsen ganska väl -- jag har blivit rejält åthutad vid flera tillfällen för att oblygt ha torgfört samma åsikt.

Björn Odlund
2007-04-21, 14:42
Vi ska väl iofs inte börja prata budget förrän ikväll (dvs denna diskussion handlar om ekonomin för 2006 inte 2007).

Rick Falkvinge
2007-04-21, 14:46
Votering om ansvarsfrihet är nu öppen och denna tråd är därför stängd.