handdator

Visa fullständig version : 09: Presentation av valberedningens förslag till styrelse


Rick Falkvinge
2007-04-21, 14:02
Valberedningen har presenterat ett förslag till styrelse som finns mer att läsa om i den här tråden (http://forum.piratpartiet.se/Topic73703-286-1.aspx). Där finns också presentationer.Detta block är avsett för att mötesdeltagare ska kunna ställa frågor till valberedningens nominerade personer. Eventuella ytterligare nomineringar, som inte kommer från valberedningen, kommer under nästa punkt.ValberedningenRick Falkvinge - ordförande, kan endast väljas ett år i taget

Christian Engström - vald sedan förra årsmötet på ytterligare ett år

Bo Leuf - kassör, två år

Mårten Fjällström - styrelseledamot, två år

Björn Odlund - styrelseledamot, ett år

Stefan Flod - suppleant, ett år

Jan Lindgren - suppleant, två årKl 16 öppnas en tråd för den som vill presentera / fråga ut ytterligare nomineringar. Kl 17 öppnas votering om styrelse.

Rick Falkvinge
2007-04-21, 14:12
Jag, som föreslagen ordförande, skulle faktiskt vilja passa på att fråga mina mednominerade vad de anser vara sin största styrka.För att föregå med exempel ser jag min egen största styrka i sättet jag kombinerar teknikförståelse och ledarskap.

Gustav Nipe
2007-04-21, 14:12
Min fråga till valberedningen lyder: Vad har ni för åsikt om könsfördelningen inom styrelsen?

Rick Falkvinge
2007-04-21, 14:13
...och varför inte den största svagheten samtidigt?Jag är en urusel förhandlare.

Henry Rouhivuori
2007-04-21, 14:23
Björn Odlund:Med anledning av "Relakks" förra året:

Skall styrelsen besluta mer själva eller skall medlemsmöten hållas i större omfattning?

Vad anser du?

infinite_emma
2007-04-21, 14:24
Gustav Nipe (2007-Apr-21)Min fråga till valberedningen lyder: Vad har ni för åsikt om könsfördelningen inom styrelsen?Vet inte riktigt vad du menar när du frågar efter en åsikt? Tycker personligen att det är skittrist (på ren svenska) att det inte är en jämn könsfördelning bland de aktiva piratpartisterna. Men nu är det som det är, och därför ser styrelsen ut som den gör också. Jag hoppas och tror att det kommer att förändra sig framöver.

philler
2007-04-21, 14:29
Vad tycker de nominerade är deras hjärtefråga som de kommer driva som styrelsemedlemmar?/ Peter Hillerström

of_darkness
2007-04-21, 14:30
en poll på forumet ca en vecka innan ev styrelsemöte för om styrelsemötet bör besluta om att förelägga en medlemsomröstning kan ju vara en ide om det är något som inte är akut och som många medlemmar kan ha ojektioner till.. men i övrigt har jag stort förtoende till rick o christian att de fattar sunda o vettiga beslut...

pv2b
2007-04-21, 14:32
Kommentar från medlem angående könsfördelning:Jag tycker illa om att man ska försöka konstruera en styrelse med en viss könsfördelning. Det borde vara viktigare att man väljer personer efter kompetens och enligt frågan om de *vill* vara med i styrelsen.Det vore förkastligt om en av medlemmarna i det här förslaget byttes ut mot en kvinna *enbart* för att försöka jämna ut könsfördelningen. Det tycker jag visar på förakt mot både kvinnor och män.Nu vill jag dessutom understryka att könsfördelningen i styrelsen i någon mån motsvarar medlemsfördelningen. Jag har för mig att kanske 5-10% av piratpartiets medlemmar är kvinnor. (Statistiken som visar exakt värde är nere just nu, det här kommer från vad jag minns.) Mot den grunden är en styrelse av den här storleken bestående av alla män ungefär lika jämställd som en med en kvinna och resten män.Om vi bara jämnar ut könsfördelningen i resten av partiet hoppas jag att styrelsens könsfördelning på ett lämpligt vis automatiskt kommer att återspegla denna. Men som det är nu med partiets könsfördelning ser jag inte detta som ett problem.

Bo Leuf
2007-04-21, 14:36
Ska hålla koll på ekonomin givetvis.Styrka: noggrannhet, bred erfarenhet och tekniskt kunnande, blir inte bländad/avledd av tekniksnacket kring övervakningsteknik.Svaghet: vill kanske väl ofta tro att "sådär dumt kommer väl ingen att besluta" :)Hjärtefråga lutar mer och mer åt integritet, dvs bristen på: hur snabbt vi verkar bli av med allt vad privatliv och självbestämmande heter.Som yrkesskribent och författare har jag annars mest tittat på hur copyright (inte) fungerar för de som faktiskt skapar verken.

Rick Falkvinge
2007-04-21, 14:37
philler (2007-Apr-21)Vad tycker de nominerade är deras hjärtefråga som de kommer driva som styrelsemedlemmar?Jag har tre frågor som jag drivit, och fortsätter att driva, hårt:det första är naturligtvis politiken som sådan.Den andra är platthet i organisationen och ett väldigt stort individuellt mandat. Man kan kalla det för "frihet under ansvar". Att alla får agera till den nivån att det inte är ok att be om lov.Det tredje är att jag tänker mycket i termer av hur vi bygger och stärker gruppen och rörelsen. Vi är vana vid sekundbeslut, men det här är ett arbete på lång sikt.

Björn Odlund
2007-04-21, 14:38
Henry Rouhivuori (2007-Apr-21)Björn Odlund:Med anledning av "Relakks" förra året:

Skall styrelsen besluta mer själva eller skall medlemsmöten hållas i större omfattning?

Vad anser du?

I ideologiska frågor tycker jag att det är viktigt att man har rörelsen/medlemmarna med sig (som jag uppfattar är fallet idag) så där är medlemsomröstningar/medlemmsmöten viktiga. I frågor gällande strategi etc ser jag det som att man inte kan vara lika fastlåst, men om man kan vara öppen så är det en fördel.(Generellt kan även tänka mig att man ser över hur röstningar får gå till, men det handlar nog om att se över stadgar generell i så fall).Om jag skall kommentera Relakks-frågan sepcifikt, så tycker jag att beslutet i sig var rätt, men att man hade kunnat försöka förankra det bättre (bland medlemmarna gick ju inte gärna men kanske bland region- eller valkretsledarna).Var det svar på din fråga?

Bo Leuf
2007-04-21, 14:39
Apropå könsfördelningen, då är det viktigare att få bättre fördelning bland medlemskapet än att ensidigt se till styrelsens sammansättning. Vi hade rätt bra fördelning bland riksdagskandidaterna med tanke på detta.

Björn Odlund
2007-04-21, 14:42
Styrka: Jag har nog alltid sett mig lite som en second-in-command som agerar bollplank och förtydligar och visar saker ur en annan synvinkel än som kommer med de initiala ideérna. Dessutom är tycker jag att jag har större fallenhet för att försöka lista ut hur man skall försöka nå de mål man satt upp än att fundera ut vilka mål det faktiskt är man borde försöka nå.Svaghet: Kan nog vara för att gruppens sammanhållning är god (vilket iofs inte är dåligt i sig) i lite för hög utsträckning.

Henry Rouhivuori
2007-04-21, 14:43
Björn:Ja, det är ett svar.

Jag har förståelse att akuta grejer inte kan tas via medlemsmöten pga av tidsbrist.

Stefan Flod
2007-04-21, 14:49
Tuffa frågor.philler (2007-Apr-21)Vad tycker de nominerade är deras hjärtefråga som de kommer driva som styrelsemedlemmar?Ung Pirat Förbundet är en stark hjärtefråga.Rick Falkvinge (2007-Apr-21)Jag, som föreslagen ordförande, skulle faktiskt vilja passa på att fråga mina mednominerade vad de anser vara sin största styrka.Jag engagerar mig i mycket praktiskt piratarbete både lokalt och i övriga Sverige. Att ta tag i och driva igenom projekt, arrangemang och aktiviteter är nog min styrka.Rick Falkvinge (2007-Apr-21)...och varför inte den största svagheten samtidigt?

Debatterar på tok för lite på forumet. Antar att jag är mer praktisk av mig.

Jan Lindgren
2007-04-21, 14:55
Styrka: Är uppfinningsrik och kreativ och försöker hela tiden att hitta nya lösningar på problem (både nya och gamla) för att göra saker så effektiva som möjligt.Svaghet: Backar ibland undan från fighter lite för lätt.Hjärtefråga: Den frågan jag vill lyfta fram just nu är integritetsfrågan. Vi har redan blivit etablerade som ett fildelarparti och har just nu en bra chans att äga integritetsfrågan både i media och allmänheten. Det tycker jag är nåt vi ska trycka på i alla fall det närmaste året. Sen har vi bara tre frågor politiskt och det gör att man hinner med alla tre utan större problem.

Fahrenheit451
2007-04-21, 14:58
Det känns i dagsläget som att just könsfördelningen är en fråga vi sjkuta framför oss. Engagemanget tycker jag ska avgöra

Fahrenheit451
2007-04-21, 15:04
Inte för att jag på något sett tvivlar på Ricks engagemang eller framåtanda. Jag undrar bara lite hur mycket tid och kraft han orkar lägga då han nu även arbetar. Säger han att han orkar och vill, så är det givetvis något jag verkligen vill se. Men jag tänkte om han behövde avlastas lite. Kanske två "språkrör" i så fall? Jag vet inte riktigt vad det är jag försöker säga, så ... antar att Christian redan har och hoppaskommer att fåen sådan roll även i framtiden

Rick Falkvinge
2007-04-21, 15:06
Det återstår väl lite att se, eftersom det här var första arbetsveckan. Men jag kan säga att jag definitivt upplever att jag redan har hjälp av alla andra aktivister runt omkring mig. Jag hade aldrig orkat dra det här lasset själv.Sedan kan jag också säga att den aktivitetsnivån som varit nu på våren är väldigt indikativ på en mellanvalsperiod - det är inget problem att kombinera med ett 40-timmarsarbete. Däremot planerar jag någon annan lösning när juni 2009 närmar sig.

Björn Odlund
2007-04-21, 15:19
Hjärtefrågor: Om vi snackar politiken så blir nog svaret just nu iaf intigriteten, även om de andra frågorna också är angelägna känns det som det är viktigt att prioritera. Sen håller jag med Jan att som ett parti som driver ett begränsat antal frågor har vi förmåmgen att i större utstäckning än andra partier driva alla våra frågor lika mycket.Organisatoriskt får jag nog säga att den lokala aktiviteten och att bygga upp en stabil och aktiv lokal organisation för att kunna bedriva partiarbete över hela landet som jag tror är något som är viktigt för att nå våra långsiktiga mål.Jag vill kunna förena den platta orgiansiation vi har idag med en mer uttalad _stödjande_ organistation. Inte formalia som bygger upp en hierarki, utan snarare strukturer som förkortar avstånden och gör det lättare att genomföra saker, (idéutbytande/inte behöva uppfinna hjulet två gånger, regionalt sammarbete, bättre kommunikation etc etc). Oj det där är nog kryptiskt att förstå vad jag menar, men fråga så kan jag kanske förtydliga, lovar att försöka! :)

Mårten Fjällström
2007-04-21, 15:31
Beklagar att jag inte kommit hit förrän nu. Var och försökte trycka affischer till piratstudenterna.se.Styrka: Jag har många :-) Svårt att komma på vilken som är den största. I den här styrelsen ser jag nog mina rätt feta historiska kunskaper som en styrka. Bra exempel ger bra retorik. Brukar försöka hitta den roll i en grupp där jag tillför mest, det kan nog räknas som en styrka i sig.Svaghet: Jag är också en usel förhandlare, jag är för konsensus-inriktad för att sätta hårt mot hårt.Hjärtefrågor: (minst) en UP förening på varje gymnasieskola 2010. Ett ordentligt gäng till kvinnliga medlemmar.Könsfördelningen: jag ser det som ett problem att vi bara har män nominerade till styrelsen, och det problemet är att vi kan få svårare att dra in fler kvinnliga medlemmar. Dels genom att vi (omedvetet) formulerar oss på ett sätt som tilltalar oss själva och kanske inte märker om vi använder ett typiskt maskulint språkbruk, dels genom att synliga personer i partiet skapar bilden av vilka som är den normala partimedlemmen. Problemet är inte jättestort därför att styrelsen inte arbetar isolerat och inte styr verksamheten så mycket som underlättar och hjälper fram den. Det är lokalt arbetet bedrivs.Sedan är partistyrelser inte de mest synliga sakerna (vilka sitter i socialdemokraternas styrelse? (utan att googla eller använda wikipedia!)), det är viktigare med fördelningen av vilka vi lyfter fram som talespersoner och vilka som finns på riksdagslistorna.

Mårten Fjällström
2007-04-21, 15:32
Jag håller med Björn om den platta organisationen. Jag brukar använda wiki-parti som liknelse.

Fahrenheit451
2007-04-21, 15:34
Sen vill jag också gärna se att vi hjälps åt med att riktigt forma de visioner och visar de samhällen vi vill bygga upp under denna period#. Jag tror det är viktigt att alla kan se var vi hämtar vår kraft ifrån. Folk måste redan där se att vi strävar framåt med nytänkandet som ledstjärna.

#Med period menar jag perioden fram till nästa årsmöte.

Rick Falkvinge
2007-04-21, 16:03
Klockan är nu 17 och tråden är stängd för votering.