handdator

Visa fullständig version : 10: Ytterligare styrelsenomineringar


Rick Falkvinge
2007-04-21, 16:04
Denna tråden är avsedd för ytterligare styrelsenomineringar och utfrågningar av kandidater.Den som eventuellt nominerar en annan styrelse än valberedningens ombeds notera att 1) endast nomineringar av hela styrelser accepteras, alltså inte enskilda kandidater, och att 2) Christian Engström valdes förra året på två år, och sitter således med i 2007 års styrelse utan att väljas på årsmötet 2007.Denna tråd stänger 1700 för votering om styrelse.

Joakim Holgersson
2007-04-21, 16:26
Nomineringsförslag, styrelse;Rick Falkvinge - ordförande

Christian Engström - viceordf.

Bo Leuf - kassör

Marie Andersson - styrelseledamot

Mårten Fjällström - styrelseledamot

Björn Odlund - suppleant

Stefan Flod - suppleant

Gustav Nipe
2007-04-21, 16:34
Joakim Holgersson (2007-Apr-21)Nomineringsförslag, styrelse;Rick Falkvinge - ordförande

Christian Engström - viceordf.

Bo Leuf - kassör

Marie Andersson - styrelseledamot

Mårten Fjällström - styrelseledamot

Björn Odlund - suppleant

Stefan Flod - suppleantMarie har varit stabil sen partiets barndom. Hon har visat prov på goda diplomatiska kunskaper och Marie är duktig med medlemmar och borde vara helt gjuten i styrelsen

SM5POR
2007-04-21, 16:40
En ordningsfråga: Jag är van vid från andra föreningar att man fattar ett separat beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen innan man går till val mellan de föreslagna kandidaterna (om styrelsens storlek inte är fixerad av stadgarna). Enligt Piratpartiets stadgar (http://www.piratpartiet.se/stadgar), 13 §, skall styrelsen bestå av "ordförande plus maximalt fem ordinarie ledamöter samt maximalt två ersättare".Valberedningen har, vad jag kan se, föreslagit ordförande, fyra ordinarie ledamöter (varav en redan är vald på två år och har ett år kvar av sin mandatperiod) samt två ersättare. Jag tolkar det som att valberedningen därmed lämnar en (möjlig) ordinarie ledamotsplats obesatt. Bekräfta gärna att jag har uppfattat det rätt.Jag antar att det därmed är möjligt att nu nominera ytterligare en kandidat till styrelsen utan att samtidigt "peta" någon ur valberedningens förslag (för formens skull förväntas förslagen dock framläggas i sin helhet, utan att hänvisa till "valberedningens kandidater"). Har jag uppfattat även detta rätt?Slutligen: Om årsmötet i dag beslutar att nöja sig med den storlek på styrelsen som valberedningen har föreslagit, är det ändå möjligt att under kommande verksamhetsår komplettera styrelsen med ytterligare en ordinarie ledamot (exempelvis på ett medlemsmöte), trots att ingen av de redan valda har avgått, om så skulle befinnas önskvärt?Jag har själv inget förslag till ytterligare kandidater, utan jag önskar bara denna ordningsfråga klarlagd innan vi avslutar nomineringen och går till omröstning.

Cohan
2007-04-21, 16:42
Hoppas Marie läser detta och här kan svara på de standardfrågor som personerna i valberedningens förslag besvarat i föregående tråd.Konrad

Rick Falkvinge
2007-04-21, 16:43
Joakim Holgersson (2007-Apr-21)Nomineringsförslag, styrelse;Rick Falkvinge - ordförande

Christian Engström - viceordf.

Bo Leuf - kassör

Marie Andersson - styrelseledamot

Mårten Fjällström - styrelseledamot

Björn Odlund - suppleant

Stefan Flod - suppleantEn nominering till styrelse har tagits emot. (edit) Detta är alternativnominering 1.

Rick Falkvinge
2007-04-21, 16:47
SM5POR (2007-Apr-21)En ordningsfråga: Jag är van vid från andra föreningar att man fattar ett separat beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen innan man går till val mellan de föreslagna kandidaterna (om styrelsens storlek inte är fixerad av stadgarna). Enligt Piratpartiets stadgar (http://www.piratpartiet.se/stadgar), 13 §, skall styrelsen bestå av "ordförande plus maximalt fem ordinarie ledamöter samt maximalt två ersättare".Exakta proceduren här är inte fastlåst i stadgarna, så den som används är att hela styrelser måste föreslås, och att de nominerade styrelserna måste hålla sig inom stadgarnas ramar (det vill säga minimalt 4+0, maximalt 6+2).Det finns alltså inget utrymme för att ändra någon annans förslag, däremot att lägga ett nytt eget självständigt förslag som kan likna någon annans såtillvida att det har tillkommit en ny ledamot eller suppleant under taket för 6+2.

pv2b
2007-04-21, 16:48
Ännu ett förslag på styrselse.Rick Falkvinge - ordförande, kan endast väljas ett år i taget

Christian Engström - vald sedan förra årsmötet på ytterligare ett år

Bo Leuf - kassör, två år

Mårten Fjällström - styrelseledamot, två år

Björn Odlund - styrelseledamot, ett år

Emma Andersson - styrelseledamot, två år

Stefan Flod - suppleant, ett år

Jan Lindgren - suppleant, två årIdentiskt med valberedningens förslag med tillägg av Emma Andersson som styrelseledamot enligt SM5POR:s tolkning av stadgarna.Jag kan hålla med om att jag tycker att Emma Andersson gärna bör sitta i styrelsen.

Rick Falkvinge
2007-04-21, 16:50
Rick Falkvinge - ordförande, kan endast väljas ett år i taget

Christian Engström - vald sedan förra årsmötet på ytterligare ett år

Bo Leuf - kassör, två år

Mårten Fjällström - styrelseledamot, två år

Björn Odlund - styrelseledamot, ett år

Emma Andersson - styrelseledamot, två år

Stefan Flod - suppleant, ett år

Jan Lindgren - suppleant, två årEn styrelsenominering har tagits emot. Detta är alternativnominering 2 (jag backredigerar för att markera den andra som nummer 1).

Gustav Nipe
2007-04-21, 16:52
pv2b (2007-Apr-21)Ännu ett förslag på styrselse.Rick Falkvinge - ordförande, kan endast väljas ett år i taget

Christian Engström - vald sedan förra årsmötet på ytterligare ett år

Bo Leuf - kassör, två år

Mårten Fjällström - styrelseledamot, två år

Björn Odlund - styrelseledamot, ett år

Emma Andersson - styrelseledamot, två år

Stefan Flod - suppleant, ett år

Jan Lindgren - suppleant, två årIdentiskt med valberedningens förslag med tillägg av Emma Andersson som styrelseledamot enligt SM5POR:s tolkning av stadgarna.Jag kan hålla med om att jag tycker att Emma Andersson gärna bör sitta i styrelsen.Invändning mot ditt alternativ är att det blir för många stockholmare i styrelsen.

Björn Odlund
2007-04-21, 16:54
Gustav Nipe (2007-Apr-21)Invändning mot ditt alternativ är att det blir för många stockholmare i styrelsen.

Ser jag inte som ett problem per se.

Fahrenheit451
2007-04-21, 16:55
Jag har inga invändningar mot något av förslagen. Dock vet jag inte vilken roll Anders Andersson just nu har i partiet eller om han avböjt någonting.Men skulle gärna se honom i en styrelseroll.

Gustav Nipe
2007-04-21, 16:55
Björn Odlund (2007-Apr-21)Gustav Nipe (2007-Apr-21)Invändning mot ditt alternativ är att det blir för många stockholmare i styrelsen.

Ser jag inte som ett problem per se.Jag uttryckte mig fel, det jag menar att det blir en större "makt koncentration" på ett ställe.

Rick Falkvinge
2007-04-21, 16:57
Steffan Müller (2007-Apr-21)Jag har inga invändningar mot något av förslagen. Dock vet jag inte vilken roll Anders Andersson just nu har i partiet eller om han avböjt någonting.Men skulle gärna se honom i en styrelseroll.Anders är nominerad till valberedningen till en revisorspost, och har accepterat nomineringen.

Mårten Fjällström
2007-04-21, 16:58
Steffan Müller (2007-Apr-21)Jag har inga invändningar mot något av förslagen. Dock vet jag inte vilken roll Anders Andersson just nu har i partiet eller om han avböjt någonting.Men skulle gärna se honom i en styrelseroll.Anders är nominerad som revisor:

http://forum.piratpartiet.se/Topic73700-286-1.aspx#bm74160

Björn Odlund
2007-04-21, 16:59
Gustav Nipe (2007-Apr-21)Björn Odlund (2007-Apr-21)Gustav Nipe (2007-Apr-21)Invändning mot ditt alternativ är att det blir för många stockholmare i styrelsen.

Ser jag inte som ett problem per se.Jag uttryckte mig fel, det jag menar att det blir en större "makt koncentration" på ett ställe.

Möjligt men jag är skeptisk (jag är tveksam på vilka negativa konsekveser det i praktiken skulle få), dessutom tycker jag att alt. 2 ser väldigt bra ut, alla kompetenta personer etc.

infinite_emma
2007-04-21, 16:59
Det här är nog bland det svåraste jag måst skriva i de här sammanhangen - för jag vill inte bränna några broar.Jag är helt enkelt inte redo för den sortens åtagande. Så länge det sker på mina egna villkor - om än egentligen det är liten skillnad på mitt vanliga engagemang och att vara invald i en officiell kapacitet - så känns det enklare för mig. Det ska nog sägas också, att timingen är lite "off" - helt ärligt skulle det kännas lite för mycket "här har vi en brutta, låt oss välja in henne" även fast jag vet att jag minsan är bra nog, både i mina och i flera av eras ögon. Jag vill helt enkelt vänta lite, låta partiet gro lite mer och ta ställning - om det skulle vara aktuellt i framtiden - till en sådan position. Eftersom det inte hindrat mig hittills från att "lägga mig i", så vill jag gärna fortsätta så ett tag till, och kanske uppmuntra andra att lägga sig i mer också.Tackar så väldigt mycket för nomineringen, i alla fall, det värmer gott! :) Det känns taskigt, på sätt och vis att tacka nej - otacksamt, till och med - och är därför jättesvårt att uttrycka sig ordentligt. Jag vill som sagt inte bränna några broar, utan jag blir kvar här som lite mer "fri fågel" och kanske är jag redo för ett giftermål lite längre fram!

Rick Falkvinge
2007-04-21, 17:00
Marie Andersson aka Infinite Emma har tackat nej till styrelsenominering. Därmed faller alternativnomineringar 1 och 2.Klockan är nu 1700 och årsmötet går till votering.

pv2b
2007-04-21, 17:01
Att Emma tackar nej betyder alltså att alternativnominering 1 och min alternativnominering 2 faller, och bör alltså inte tas upp för omröstning. Är det korrekt?

SM5POR
2007-04-21, 17:02
Rick Falkvinge (2007-Apr-21)Anders är nominerad till valberedningen till en revisorspost, och har accepterat nomineringen.

För fullständighetens skull vill jag meddela att jag avböjer eventuella styrelseuppdrag, oavsett hur det går i revisorsvalet.

Rick Falkvinge
2007-04-21, 17:03
Klockan är nu 17 och tråden är stängd för votering.