handdator

Visa fullständig version : 13: Nomineringar till valberedning


Rick Falkvinge
2007-04-21, 18:05
Nominering till ny valberedning:Valberedningen föreslår i den här tråden (http://forum.piratpartiet.se/Topic73609-286-1.aspx) tre valberedningspositioner: Steffan Müller, Martin Friman och en vakant plats. (Enligt stadgarna ska vi ha minst tre valberedningstjänster och valberedningen föreslår alltså att vakantsätta en av dessa tjänster.)Denna diskussion stänger kl 1100 imorgon söndag för votering.Alternativa nomineringar förutsätts föreslå hela valberedningar.Diskussionen är öppen.

Gustav Nipe
2007-04-21, 19:07
Vad menas med att "vakantsätta en av dessa tjänster" ?

Mårten Fjällström
2007-04-21, 19:09
Att posten är fortsatt är tom (utan innehavare). Den kan fyllas genom medlemsmöte.

Rick Falkvinge
2007-04-21, 20:01
(borttagen kommentar - postade i fel tråd)

dragontrumpetare
2007-04-22, 01:46
Avundas inte de stackare som blir valberedare. En Mycket viktig del som sagt. Har själv varit med i en valberedning. Och usch säger ja.... asg. Men de dära killarna har gjort ett bra jobb tidigare i PP så det tro att det kan göra ett bra jobb i fortsättningen, som valberedare.

Tror ju att de kan klara det som 2 personer. Men har inget namn att ge för den tredje platsen, utan tycker att det kan tas in under något medlemsmöte som någon sade tidigare.

Freeman
2007-04-22, 06:43
Jag hoppas att vi får en nominering till...

SM5POR
2007-04-22, 09:58
Jag vill föreslå en valberedning med fem ledamöter. Stadgarna anger tre som ett minimum, men jag tror det är önskvärt med ett par ledamöter utöver dessa tre, dels för att valberedningen skall få en bred kontaktyta gentemot medlemmar i hela landet, dels för att göra den mindre sårbar för eventuella avhopp, oförutsedda arbetsbelastningar och andra hinder för någon eller några ledamöter att medverka. Fem är dessutom (i likhet med tre) ett udda antal, vilket i gynnsamma fall förenklar beslut vid oenighet utan att valberedningen skall behöva tillgripa lottning internt.Jag har inget att invända mot de hittills föreslagna kandidaterna, men jag har kompletterat med tre personer i olika delar av landet som jag tror kan bidra på sina respektive sätt. Sålunda föreslår jagMartin Friman, Eskilstuna

Steffan Müller, Norrköping

Göran Axelsson, Umeå

Nils Agnesson, Växjö

Anders Forsman, VästeråsMartin och Steffan är som sagt redan vidtalade av vår hittillsvarande valberedning. Jag har under gårkvällen och natten varit i kontakt med de övriga tre, och samtliga har accepterat att bli föreslagna till det här uppdraget.Jag har inte hunnit kolla upp kandidaternas samtliga meriter, men flera av dem har lokala ledarfunktioner i dag, och åtminstone en av dem är ledamot av förbundsstyrelsen i Ung Pirat (Agnesson), vilket ger ytterligare en viktig kontaktyta.Om dessa fem blir valda, så föreslår jag Martin Friman till sammankallande.Jag har personligen en formell gås oplockad med stadgarna, vars § 17 förbjuder valberedningens ledamöter att nominera sig själva till kommande val. Det innebär att de kan behöva andras hjälp att bli föreslagna till nya uppdrag om ett år, när de kanske är intresserade av att göra något annat än att sitta i valberedningen. Det får dock bli en fråga för något kommande årsmöte, när det är dags att revidera stadgarna.

Rick Falkvinge
2007-04-22, 10:03
En ytterligare nominering är mottagen.

Rick Falkvinge
2007-04-22, 11:05
Frågan har gått till votering och tråden är stängd.