handdator

Visa fullständig version : 18: Fastställande av medlemsavgift


Rick Falkvinge
2007-04-22, 11:06
Vilken medlemsavgift ska gälla fram till nästa årsmöte?Denna votering stänger 1300.

Rick Falkvinge
2007-04-22, 13:27
Jag finner att årsmötet valt att behålla medlemsavgiften oförändrad på fem kronor.