handdator

Visa fullständig version : 19: Val av verksamhetsplan, budget


Rick Falkvinge
2007-04-22, 11:15
Vilken verksamhetsplan och budget ska vi välja?De som skiljer dem åt är markerat med fetstil.Det finns bara ett budgetyrkande. Det som skiljer förslagen åt är verksamhetsplanen.

Styrelsens, alternativ 1Verka för att ha 25000 medlemmar den 1 juni 2009, och 50000 medlemmar den 1 juni 2010.Alternativ 2Styrelsen ska under det kommande året:Verka med målsättningen att ha 25000 medlemmar den 1 juni 2009.Bygga upp en välfylld webb-shop.Stödja lokala kampanjer.Utföra de centrala kampanjer som styrelsen bedömer är befogade.Delta i Almedalsveckan 2007.

Alternativ 3Styrelsen ska under det kommande året:Verka med målsättningen att ha 25000 medlemmar den 1 juni 2009.Bygga upp en välfylld webb-shop.Stödja lokala kampanjer.Utföra de centrala kampanjer som styrelsen bedömer är befogade.Delta i Almedalsveckan 2007.Påbörja koordination med Europas övriga Piratpartier inför valet till EU-parlamentet 2009.

Alternativ 4Styrelsen ska under det kommande året:Verka med målsättningen att ha 25000 medlemmar den 1 juni 2009.Bygga upp en välfylld webb-shop.Verka för att underlätta och stödja organiseringen av piratpartiet på lokalplanet så att självständig kontinuerlig aktivitet bedrivs på fler orter och i större omfattning än idag.Utföra de centrala kampanjer som styrelsen bedömer är befogade.Delta i Almedalsveckan 2007.Påbörja koordination med Europas övriga Piratpartier inför valet till EU-parlamentet 2009.

Denna votering stänger 1300.

Rick Falkvinge
2007-04-22, 13:28
Jag finner att årsmötet antar budgeten tillsammans med verksamhetsplan alternativ fyra som uppdrag åt styrelsen under verksamhetsåret.