handdator

Visa fullständig version : Eftersnack


Rick Falkvinge
2007-04-22, 13:26
För alla som vill kommentera eller diskutera vidare.

agnesson
2007-04-22, 13:27
Kom det in några röster efter klockan 13.00??

Rick Falkvinge
2007-04-22, 13:29
Vet ärligt talat inte, för första gången under mötet missade jag tiden... men jag höll koll på utvecklingen och det såg likadant ut klockan 1130 som det gjorde nu.

Ahruman
2007-04-22, 13:39
Jag bekräftar att inga stora förändringar skett den sista tiden.

larsl
2007-04-22, 13:48
I vilket fall som helst ser jag inga större problem med att omröstningarna var öppna längre än planerat - det innebär ju bara eventuellt att fler röster kommer in. Om den hade börjat senare än planerat eller slutat tidigare hade det varit värre eftersom en del som hade tänkt att rösta under den tiden då kanske inte hade kunnat göra det.

SM5POR
2007-04-22, 14:01
Jag fick inget tydligt svar på min fråga om antalet ledamöter i styrelsen, men det kan göra detsamma. ;) Det kanske egentligen var en stadgefråga snarare än en mötesordningsfråga: Skall jag tolka årsmötets beslut som att vi nu har en vakant ledamotsplats i styrelsen som kan besättas genom fyllnadsval vid ett medlemsmöte under året, eller innebar antagandet av valberedningens förslag att det för ett år framåt skall vara fyra ordinarie ledamöter i styrelsen (utöver ordföranden), och att en eventuell vakans uppstår först om någon av de nu valda ledamöterna väljer att avgå? Valberedningen föreslog ju inte uttryckligen att det bara skulle vara fyra ordinarie ledamotsplatser.Som sagt, det är ingen viktig fråga, och därför valde jag att inte upprepa den under själva mötet. Jag tror vi är eniga om att stadgarna behöver ses över, och då är detta en av de saker jag skulle vilja se förtydligade. Konstruktionen med årsmöten och medlemsmöten känns en smula främmande för mig, för jag har inte sett den tillämpas i någon annan organisation.Det låga årsmötesdeltagandet ser jag också som ett visst problem på lång sikt, men det kanske denna gång förklaras av att det inte stod några kontroversiella ärenden på dagordningen. Vi får väl se hur det utvecklar sig under de närmaste åren.Jag ber att få tacka för förtroendet som revisor! :) Jag har haft kontakter med både Björn och John i och utanför forumet under det år som nu gått, och jag tror att vi har en hel del gemensamt som kommer att underlätta revisionsarbetet.

Mab
2007-04-22, 14:28
SM5POR (2007-Apr-22)Skall jag tolka årsmötets beslut som att vi nu har en vakant ledamotsplats i styrelsen som kan besättas genom fyllnadsval vid ett medlemsmöte under året, eller innebar antagandet av valberedningens förslag att det för ett år framåt skall vara fyra ordinarie ledamöter i styrelsen (utöver ordföranden), och att en eventuell vakans uppstår först om någon av de nu valda ledamöterna väljer att avgå? Valberedningen föreslog ju inte uttryckligen att det bara skulle vara fyra ordinarie ledamotsplatser.

Jag skulle tolka det såhär:

Antalet ledamöter är inte bestämt vilket innebär att det inte uppstår vakanser när antalet är lägre än fem. Således har vi nu fyra ledamöter och noll vakanser. Däremot kan vi om vi vill på ett medlemsmöte välja ytterliggare en person att ingå i styrelsen eftersom medlemsmötena är likställda med årsmötet i beslutsrätt i de frågor som tas upp. Det skulle ge oss fem ledamöter och noll vakanser.

Om någon av de fyra valda ledamöterna avgår får vi, enligt samma logik, tre kvarvarande valda ledamöter och noll vakanser. Efter en sådan avgång kan ett medlemsmöte välja upp till två nya ledamöter på ett eventuellt framtida medlemsmöte.

Jon Severinsson
2007-04-22, 15:13
Jag håller med om Mab's tolkning att styrelsen består av ordförande, fyra ledamöter och ingen vakans.

Men jag håller inte med om hans vidare resonemang. Då vi valde en ordförande och fyra ledamöter, valde vi därigenom implicit en femmannastyrelse, och skulle en ledamot avgå så skulle en vakans uppstå.

Vidare så vill jag påpeka att ett medlemsmöte inte är likställt med ett årsmöte (står ingenstans i stadgarna att de skulle vara det), och §13 säger uttryckligen att styrelsen väljs av årsmötet. Därför kan vi inte fyllnadsvälja styrelsen förens på nästa årsmöte. Däremot har vi valt två suppleanter, och även om dom alldrig kan bli ordinarie ledamöter så kommer den första av dom alltid få deltaga i styrelsemöten om en ordinarie ledamot har avgått, då det alltid kommer att vara minst en ledig plats (då en plats i så fall skulle vara vakant).

Henry Rouhivuori
2007-04-22, 15:19
Vi valde en styrelse på fem personer.

Således kan inte två personer hålla ett styrelsemöte och göra upp saker hur som helst.

Remember Relakks? ;)

Anders Forsman
2007-04-22, 16:02
Har själv deltagit sparsamt och har väl läst det mesta i efterhand. Har haft förhinder av div slag, men tycker mig se att mötet har flytit på bra och behandlats korrekt ;)Nu ska jag på födelsekalas no2

SM5POR
2007-04-22, 16:46
Mab (2007-Apr-22)Om någon av de fyra valda ledamöterna avgår får vi, enligt samma logik, tre kvarvarande valda ledamöter och noll vakanser. Efter en sådan avgång kan ett medlemsmöte välja upp till två nya ledamöter på ett eventuellt framtida medlemsmöte.

Jag lutar nog snarare åt Jons tolkning, men hela upplägget känns mig rätt främmande. När menar du att ersättarna träder in med rösträtt i styrelsearbetet?

Rick Falkvinge
2007-04-22, 17:14
Min tolkning är att årsmötet, vid varje tillsättande av en styrelse, har fria händer att välja styrelsens storlek mellan de av stadgarna uppsatta ramarna.Styrelsen kan alltså bestå av 4-6 ordinarie ledamöter och 0-2 suppleanter. Den exakta storleken bestäms på varje årsmöte.Det innebär, att direkt efter årsmötet finns inga vakanta platser, även om årsmötet inte satt maximalt tillåtna storleken på styrelsen, eftersom årsmötet har bestämt styrelsens storlek.Det innebär också, att om en vald styrelseledamot skulle hoppa av permanent (under verksamhetsåret), så skulle den platsen bli vakant. Vi har inte någon process för att tillsätta vakanta platser, men har använt medlemsmöten som en accepterad interimsåtgärd.Suppleanter träder in när en vald (ordinarie) styrelseledamot är frånvarande vid ett visst styrelsemöte, eller lämnar styrelsen permanent men ännu inte har ersatts av någon. Suppleanter träder alltså in när ordinarie ledamöter saknas på ett möte.Min tolkning. Våra stadgar togs fram ganska hastigt, som alla vet.

dragontrumpetare
2007-04-23, 12:34
Tja, fankens.... missade hela jäkla sista delen av detta möte p g a ett annat möte. Men, inte behöver man oroa sig. Såg ju ganska snart är de flesta röstat som jag hade tänkt å rösta. Så, det var ju skönt att se, att min röst ändå inte var så viktig. Men skönt tycker jag det är, att man kan gå in och kika till lite då och då och se hur det ligger till. Tänk det möte man inte behöver sitta närvarande varenda jäkla timme. Nä, tycker återigen att detta med årsmötet och medlemsmöte på nätet inte alls är så tokigt.Toppen Rickard!! :)Ja, ville tacka för ett väl skött möte iallfall. Ha det bra grabbar och tjejer (tror jag såg någon någonstans, he he). Och det är toppen att pp nu skall jobba för att sammarbeta mera även på internationellt plan. TOppen. Behövs verkligen.

RikMatts
2007-04-23, 20:09
Och jag hade avbrott på linan hela helgen:crying: Men ni verkar ju ha röstat rätt hela vägen ändå...:)