handdator

Visa fullständig version : Möteshandlinggar inför Förbundskongress


Stefan Flod
2007-05-21, 09:03
Ordinarie förbundskongress är beslutsmässigt:* då kallelse utgått till lokalavdelningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning senast trettioförsta (31) december året innan kongressen, samt till kongressombud och kongressreservombud snarast efter kongresssombudsvalets avslutande, med uppgift om tid och plats för dem ordinarie förbundskongressen,

* då kongressombudsval förrättats i enlighet med vad som föreskrivs i stadgan,

* då möteshandlingar har sänts ut till kongressombud, kongressreservombud, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning samt gjorts tillgängliga för lokalavdelningarna senast fyra (4) veckor före den ordinarie förbundskongressen.

Inför förbundskongress skall möteshandling innehålla:* kallelse

* dagordning

* motioner

* kongressombudsvalsresultatet

* förbundets stadgar

Tror vi måste börja snabba upp arbetet inför kongressen en aning. Boka lokalen osv. Samt vi borde skapa en tråd om när sista datumet för inlämnandet av motioner är. Lämpligtvis 29 eller 30 maj?

Mab
2007-05-21, 11:13
mm, låter klokt.Jag ska klura lite ikväll så kan vi spika alla datum inatt. Sedan tänkte jag att jag och Stefan sätter oss och arbetar fram allt material som behövs när jag ändå är uppe i Umeå nu i veckoslutet.Har dessutom bett Mårten Fjällström se över möjligheterna att nyttja folkunivseristetets lokaler och möjlighet till studiecirkelsbidrag nu i veckan.

Stefan Flod
2007-05-21, 12:32
Japp det blir bra. :)

Mab
2007-05-22, 00:14
varit upptagen fram tills nu, men sista maj låter vettigt. Borde skickas ut ett massutskick till alla up-medlemmar där de informeras om möjligheten att motionera, att de ska rösta på ombud (hur gör vi det rent praktiskt?) samt hur det ligger till ekonomiskt för UP (projektansökan inskickad, oklart om vi kommer beviljas bidrag nästa år etc) och gärna en bit om hur man startar upp nya lokalavdelningar.Ska vi sätta oss och författa det mailet när jag är uppe i umeå också?

John Nilsson
2007-05-22, 00:42
Mab (2007-May-22)möjligheten att motionera

Formaliakrav på en motion? Både vad gäller hur den utformas och hur den hanteras rent processmässigt. Funkar det med en wikimall som kan arbetas fram öppet? (Se ubuntus SpecSpec (https://wiki.ubuntu.com/SpecSpec) som exempel)

Mab
2007-05-22, 00:48
John Nilsson (2007-May-22)

Formaliakrav på en motion? Både vad gäller hur den utformas och hur den hanteras rent processmässigt. Funkar det med en wikimall som kan arbetas fram öppet? (Se ubuntus SpecSpec (https://wiki.ubuntu.com/SpecSpec) som exempel)Enda formaliakravet som jag ser är att motionen är formulerad på ett sådant sätt att ombuden kan ta ställning till förslaget. Dvs förslaget måste finnas i det skick som motionsställaren lämnade in det i på mötet. Givetvis kan det finnas mängder av omarbetningar som kan läggas som motförslag, men är inte det en process som görs bättre i en forumtråd än i en wiki? Är inte dessutom tröskeln för att delta/bidra i diskussionen lägre i ett forum än i en wiki?

John Nilsson
2007-05-22, 00:59
Mab (2007-May-22)men är inte det en process som görs bättre i en forumtråd än i en wiki? Är inte dessutom tröskeln för att delta/bidra i diskussionen lägre i ett forum än i en wiki?Kombinationen vore att föredra. Båda modeller har sina fördelar. Wikisidor kan vara mer formella, men samtidigt erbjuda en flexibilitet som en pdf inte tillåter. En forumtråd är såklart lättare för diskussion. Men men, det är en fråga om infrastruktur. Jag var mest ute efter det där med mall för att underlätta för den som har en idé. Det är en sak att slänga ur sig en tanke på forumet, det är en helt annan att bygga ut den till något som kan kallas motion. Alla sätt att underlätta detta arbete bör göra förbundet mer dynamiskt.

Stefan Flod
2007-05-22, 10:21
Mmm. En sak är säkert å det är att vi har mycket roligt kvar framför oss under en långt tid.