handdator

Visa fullständig version : OBS! Första nyhetsbrevet!


Mårten Fjällström
2007-05-25, 17:16
Ett fysiskt nyhetsbrev har konstruerats! Tanken är att ha ett bra grundmaterial att sprida i brevlådor, på stan, lägga på bra platser där folk vill ha något att läsa (toaletter?) och så vidare.Det finns både som pdf (för enkel utskrift) och odt (om man vill ändra någonting). En svartvit version kommer upp inom kort.Det finns en tanke med att hålla det kort, så om det dyker upp nya saker som förtjänar plats är det bara att hämta mallen och starta på nyhetsbrev nummer 2.

Snild Dolkow
2007-05-25, 20:16
Skulle vilja att det här ändrades:"begränsande effekt på varken utförda eller uppklarade brott."kanske ändra "begränsande" till "önskad" eller "positiv"? Man vill ju faktiskt inte begränsa antalet uppklarade brott. ;)

TeirdeZ
2007-05-25, 22:13
Snild Dolkow (2007-May-25)kanske ändra "begränsande" till "önskad" eller "positiv"? Man vill ju faktiskt inte begränsa antalet uppklarade brott. ;)Uhm. Det har du alldeles rätt i. Jag verkar ha formateringsproblem, eller, Mårten var bättre på det än mig, så om du också känner dig lite haj på det där kan du ändra?http://www.crimestatistics.org.uk/output/page6.aspDet här är min källa för det där. Men som någon påpekade häromdagen så är resultaten tvetydiga om man tittar på specifika brott. Egentligen kanske man inte alls borde blanda in Storbritannien utan bara referera till det faktiska händelseförloppet i Malmö som var:1. Länsstyrelsen vill övervaka med kamera på stråket

2. Sydsvenskan får veta

3. Polisrapporten om brott verkar felaktig

4. Polisrapport beskriver de facto att de föreslaget övervakade sträckorna har LÅG brottslighet

5. Brottslighet inte på stråket i hög utsträckning alls

6. April: JK överklagar eftersom kameror kan filma in i privata bostäderDet finns fortfarande inga uppgifter på vad länsstyrelsen nu tycker. Sist de uttalade sig i Sydsvenskan var de positivt inställda till de planerade 48 kamerorna på de icke-brottsdrabbade områdena. Lite farsartat, alltså.

Alexander Toresson
2007-05-25, 23:00
Hej,Här kommer en version med några få ändringar:"I rapporten framgår att ungdomar ofta har ett liknande beteende på nätet mot vad de har i bortanför datorerna" har ändrats till "I rapporten framgår att ungdomar ofta har ett liknande beteende på nätet och bortanför datorerna", dock känner jag mig fortfarande osäker till att använda ordet 'bortanför', det känns knaggligt. En annan sak som Teirdes föreslog är att man kanske ska ersätta 'beteende' med 'kommunikationsmönster', men som han sa så gör det texten mindre lättläslig.Ändrade även 'en begränsande' till 'önskad' enligt ovanstående förslag.

TeirdeZ
2007-05-28, 09:27
Jag och Hammar har nu ytterligare reviderat texten i nyhetsbrevet och resultatet är en edition Skåne eftersom mitt OpenOffice inte placerar all text på samma sida. Ifall ni vill revidera lyder den nya MalmötextenÖvervakad i Malmö

Ännu finns det inga tecken på att de planerade övervakningskamerorna längs stråket i Malmö ska skrotas. Trots protester från JK hoppas stadsledningen på minskad brottslighet. Länsstyrelsen fattade beslutet baserat på polisens rapporter om hög brottslighet på denna plats. Sydsvenskan skrev senare att polisens rapporter i själva verket pekade på att brottsligheten på stråket i själv averket var låg – de brottsdrabbade områdena låg bortanför stråket, och kom inte alls ifråga för övervakning.och det har främst att göra med att det är väldigt svårt att få fram information på internet om huruvida den brittiska övervakningen ger faktiskt högre säkerhet eller chimären av densamma. Det finns heller ingen statistik som till min vetskap understödjer att kamerorna antingen eller inte löser fler brott i UK. Ovanstående om Malmö är dock verifierat.Övrigt är kvar som tidigare.

larsl
2007-06-04, 18:53
Sär skrivning!"XO datorn är framtagen..." bör vara "XO-datorn är framtagen..."

TeirdeZ
2007-06-04, 19:46
larsl (2007-Jun-04)Sär skrivning!"XO datorn är framtagen..." bör vara "XO-datorn är framtagen..."

Aj fan. Förlåt. Kan någon med tillgång till OO korrigera genast?

sikevux
2007-06-18, 14:06
jag tog mig friheten att ändra "XO datorn är framtagen" till "XO-datorn är framtagen" som det stog att någon med OO skulle ändra.