handdator

Visa fullständig version : Grov aktivitets- och tidsplan


Stefan Flod
2007-05-30, 10:23
Grov aktivitets- och tidsplanTidsplan

Projektets planeringsfas börjar den 1 juni. (Planeringsmöte?)

Projektes genomförandefas delas upp i 3 perioder20 juli – 3 augusti: Projektets kickoff, anskaffande och sista samlandet av resurser samt uppstartsdagar.4 - 6 augusti: Andra fasen i projektet. Göran Axelsson har ansvaret för att projektarbetet flyter på och genomförs.6 - 12 augusti: Tredje fasen i Projektet. Huvudprojektledaren tar över rollen som huvudprojektledaren igen.Not:

Jag kommer att vara lägerchef för ett sommarkollo den 28 juli till den 5 augusti. Dock kommer jag att vara med den 3 augusti under hela dagen och starta upp genomförandet av projektet. Eter den 5 augusti kommer jag att vara närvarande under hela projektet. Under min frånvaro så kommer Göran att ha ansvaret för Landkrabban samt att projektarbetet flyter på och genomförs.Härligt formella vi är! :D (ibland är det en fördel ;) )