handdator

Visa fullständig version : Nyhetsbrev: praktiska detaljer


TeirdeZ
2007-06-07, 02:42
Jag hör positiv feedback från många personer om nyhetsbrevet, och det verkar nu senast som att i alla fall ett par regioner vill ha större kvantiteter nyhetsbrev att trycka upp och dela ut.Jag har dessutom hört att om nyhetsbrevet ska fungera optimalt borde det kanske vara särställt från resten av partiet; en helt egen tidning/tidskrift med inriktning på integritets- och upphovsrättsfrågor som berör allmänheten. Då kan nyhetsbrevet generera en egen inkomst i form av annonsintäkter och utstår mindre risk att verka rabiat.Jag är själv lite tveksam till att utöka projektet så mycket. Eftersom jag inte själv inte kan leda ett sådant projekt, och intresset är svalt för att själv leda ett sådant projekt tror jag att det är bäst att hålla det litet.Vad jag däremot kan summera hittills är:

*Nyhetsbrevet måste, då den är tänkt att gå ut till allmänheten, ha en ansvarig utgivare. Någon i styrelsen borde ha ett sådant uppdrag eftersom det är rätt viktigt representativt. Artiklar skrivs av medlemmar. Mina tankar går till Marie.*Nyhetsbrevet måste också ha ett ISSN, men det är lättare att fixa efter att man väl har ansvarig utgivare.*Tryckningsmöjligheter finns uppenbarligen. I den tidigare tråden om tryckning har åtminstone två personer sagt sig ha kontakter som kan trycka stora kvantiteter för nationellt bruk.För tryckning måste vi dock veta hur många nyhetsbrev som ska till varje del av landet. På en höft om så krävs.För att varje grupp- eller regionsledare ska ha en bra bild av kapaciteten i sitt område, vore det bra om någon kan ge uppskattning på tidsåtgång för att dela ut [någon] mängd i t ex villaområden eller höghusområden.För att finanserna ska gå runt på nyhetsbrevet måste vi ha antingen medlemsdonationer, pengar från styrelsen avsatta för ändamålet att 1.) utbilda och 2.) kampanja, eller utöka nyhetsbrevet och inkludera annonser av något slag. Då behövs det någon som tar på sig ansvaret att greja med det.----> Över huvud taget vore det bra om någon kunde ta hand om ekonomi runt det här, om det ska bli ett långvarigt projekt (=utgift).

TeirdeZ
2007-06-07, 03:59
Addendum: Det går ju bra att prata med mig (Teirdes) i #nyhetsbrev@irc.piratpartiet.se, eller på msn: teirdes@hotmail.com, eller skicka ett email till antingen amelia.andersdotter@piratpartiet.se eller teirdes@gmail.com om man känner för att spåna vidare.Jag lovar att införskaffa något sorts anteckningsblock där jag bokför framsteg och bakslag så att det blir mindre virrigt. :S