handdator

Visa fullständig version : verksamhetsberättelsen för 2006


Mab
2007-06-28, 19:36
här kommer ett utkast till verksamhetsberättelse för 2006. Det som saknas är siffror på hur många medlemmar vi hade vid årsskiftet vilket jag har därhemma. Så det lägger jag till ikväll. Har ni andra synpunkter så släng fram dem nu så kan jag revidera berättelsen innan jag lägger upp den på det öppna kongressforumet inatt.<br>
<br>
Den ekonomiska berättelsen, kort som den blir, kommer också komma upp ikväll.<br>
<br>
<H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">Uppsala 2007-06-28<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></H1><H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></H1><H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></H1><H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></H1><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">Verksamhetsberättelse för Ungdomsförbundet Ung Pirat 2006<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></H1><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><H3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT size=5><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">Inledning<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></H3><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Detta är Ung Pirats första verksamhetsberättelse och det finns därmed ingen förlaga att titta på när nu verksamhetsberättelsen ska skrivas. Det ger visserligen förbundsstyrelsen väldigt fria tyglar att utforma berättelsen efter eget huvud, men samtidigt finns det en risk att berättelsen blir ofokuserad och spretig. Denna risk kan sägas öka då det, på grund av den korta tid som fanns kvar av 2006 efter uppstartsmötet, inte antogs någon verksamhetsplan under 2006. Inte heller budget antogs utan förbundsstyrelsen gavs i stort sett fria händer att själva forma verksamheten. Då förbundet under 2006 inte hade några direkta inkomster fokuserades verksamheten på intern uppbyggnad.</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><H4 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=5>Förbundets framväxt</FONT></H4><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">Parallellt med framväxten av Piratpartiet under 2006 fördes inom rörelsen en dialog om huruvida det skulle bildas ett särskilt ungdomsförbund för att tillvarata ungdomars intressen. Men då rörelsen till största delen bestod av ungdomar sågs inte behovet av en egen organisation för dessa. Dessutom ansågs riksdagsvalet kräva så pass mycket fokus att det skulle skada valkampanjen om allt för mycket energi lades på att skapa lokala ungdomsavdelningar. Således deltog rörelsens yngre medlemmar i partiets arbete utan att detta särskiljdes på något direkt sätt från övriga medlemmars arbete. På flera orter bestod partiet nästan uteslutande av yngre medlemmar och det är därmed rimligt att säga att det där snarare var så att de partimedlemmar som inte var ungdomar deltog i de ungas arbete och inte tvärtom. Då Piratpartiet är ett ungt och framåtriktat parti är detta inget konstigt i sig.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></H2><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Efter att valrörelsen var över startades dock en intern diskussion i rörelsen om hur verksamheten skulle organiseras fram tills nästa valrörelse. Utfallet av den här diskussionen blev bland annat att det skulle startas upp ett separat ungdomsförbund som skulle fungera avskiljt från partiet för att på så sätt säkerställa de ungas inflytande oavsett hur åldersfördelningen inom partiet skulle komma att ändras i framtiden.</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><H4 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=5>Uppstartsmötet</FONT></H4><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Den sextonde december 2006 formades Ung Pirat formellt genom ett uppstartsmöte som hölls på nätet. Förbundet antog stadgar och valde en interimsstyrelse med mandat att driva förbundet fram tills att en förbundskongress skulle kunna hållas. Utöver detta antogs två motioner på mötet.</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><H4 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=5>Förbundsstyrelsen</FONT></H4><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Interimsförbundsstyrelsen valdes på det konstituerande mötet och har därefter fungerat som verkställande organ inom förbundet. Styrelsen bedrev under 2006 all sin kommunikation över nätet och höll inga fysiska träffar. Däremot togs beslut över nätet genom så kallad per capsulam omröstning. Ett sådant beslut togs under 2006. Dessutom bedrev styrelsen ett aktivt arbete med att förbereda 2007 års verksamhet under den tid som fanns kvar av 2006 efter att de tillsatts.</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">I interimsstyrelsen för 2006 satt följande personer:<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></B><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><I><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">Förbundsordförande: <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></I><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Hugi Ásgeirsson </FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><I><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">Förbundssekreterare: <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></I><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Mattias Bjärnemalm </FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><I><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">Ledamöter:<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></I><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Malin Littorin Ferm</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Stefan Flod</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-GB style="mso-ansi-language: EN-GB"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">Nils Agnesson<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-GB style="mso-ansi-language: EN-GB"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">John Nilsson<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-GB style="mso-ansi-language: EN-GB"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">Gustav Nipe<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-GB style="mso-ansi-language: EN-GB"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><I><SPAN lang=EN-GB style="mso-ansi-language: EN-GB"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">Suppleanter:<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Leo Ryberg</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Camilla Westrin</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Tre platser som suppleanter var vakanta under året.</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><H4 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=5>Övriga förtroendevalda </FONT></H4><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Det valdes inte någon valberedning under 2006. Uppdraget att agera valberedning inför 2007 års kongress lades istället på interimsstyrelsen. Däremot valdes två revisorer för 2006 samt en revisorssuppleant. En post som revisorssuppleant vakantsattes.</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">Följande personer satt som revisorer under 2006:<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></B><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><I><SPAN lang=EN-GB style="mso-ansi-language: EN-GB"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">Revisorer:<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></I><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-GB style="mso-ansi-language: EN-GB"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">Anders Andersson<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Magnus Adrian</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><I><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">Personlig revisorssuppleant för Anders Andersson:<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></I><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Mårten Fjällström</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><br>
<br>
<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: SV; mso-fareast-language: SV; mso-bidi-language: AR-SA"><BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always" clear=all></SPAN><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">Medlemmar<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Totalt anslöt sig 1562 personer till någon av förbundets lokalavdelningar under 2006 och blev därmed medlemmar i förbundet. Samtliga medlemmar, med mindre än fem undantag, var i åldern 7-25 år vid årsskiftet. En klar majoritet av medlemmarna var pojkar.</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><H4 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=5>Lokalavdelningar</FONT></H4><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Förbundet hade under året 11st lokalavdelningar fördelade på 9 län. Samtliga lokalavdelningar bildades under året. Alla utom en bildades efter att förbundet hade bildats. Den sista var en fristående förening som ombildades till en lokalavdelning och anslöts till förbundet.</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">Under 2006 bestod förbundet av följande lokalavdelningar:<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></B><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Ung Pirat Lund, Skåne län</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Ung Pirat Malmö, Skåne nän</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Ung Pirat Kalmar, Kalmar län</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Ung Pirat Växjö, Kronobergs län</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Ung Pirat Halmstad, Hallands län</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Ung Pirat Göteborg, Västra Götalands län</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Ung Pirat Stockholm, Stockholms län</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Ung Pirat Uppsala, Uppsala län</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Ung Pirat-avdelningen Piratnätet, Uppsala län </FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Ung Pirat Östersund, Jämtlands län</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Ung Pirat Umeå, Västerbottens län</FONT><H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></H2><H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></H2><H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">Distrikt<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></H2><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Det arbetades fram en organisationsstruktur för hur framtida distrikt var tänkta att fungera inom förbundet. Utöver det hänsköts allt rörande distrikten till 2007.</FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Mattias Bjärnemalm</FONT><H5 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><EM><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Förbundssekreterare i interimsstyrelsen </FONT></EM></H5><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></B><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></B>

Stefan Flod
2007-06-28, 19:51
Du glömde bifoga den ;)

Mab
2007-06-28, 19:56
så, nu är den infogad

Stefan Flod
2007-06-28, 21:19
Underbart. Väl skrivet mab! :)Inte så värst mycket mer att skriva om 2006. Förutom så klart att flera lokalavdelningar julbakade PPpepparkakor. ;)(till och med Mab var uppe i Umeå å bakade)

Mab
2007-06-28, 22:32
fast eftersom lokalavdelningarna är egna organisationer med egen verksamhet ska pepparkaksbak inte stå i förbundets verksamhetsberättelse utan i lokalavdelningarnas. Och dessutom bakade jag inga pepparkakor, jag var bara uppe för att stjäla deg och övertyga vissa personer om att de skulle engagera sig på riksnivå :-P