handdator

Visa fullständig version : Google och OIN


Bo Leuf
2007-08-08, 12:44
Google har blivit "slutanvändar-" medlem i Open Invention network (OIN (http://www.openinventionnetwork.com/)). Affärsidé för OIN är att köpa mjukvarupatent (och använda andra medlemmars patent) för att ge öppen och gratis tillgång för Linux-utvecklare och användare till skyddad teknik.Motprestation för att få denna fria brukslicens är att lova att inte använda egna patent för att blockera utveckling i Linux eller FOSS. Övriga medlemmar är tillverkarföretag: Sony, Philips, Novell, IBM, NEC, och Red Hat.På detta vis vill OIN minska den rädsla och osäkerhet kring Linux som senare tids hot och hävdande av patentintrång skapat.Googles inträde i OIN kom efter ett uttalande där man tydligt marakerade att Google ansåg nuvarande patentsituation i USA tydligt innovationshämmande beträffande mjukvara.