handdator

Visa fullständig version : Ystad


zim007
2006-01-03, 00:25
Jag bor i ystad och ställer upp på det mesta . varit politiskt aktiv i malmö tidigare och jag jobbade med Emu kampanjen.

ReLeVaTioN
2006-01-13, 00:50
Jag skulle bara vilja veta om ni börjat med namninsamlingen och hur många ni är? Har ni haft något möte eller planerar ni att ha ett? Hur/var hade ni tänkt samla namnunderskrifter? Jag vill gärna få en känsla för hur dessa saker fortskrider i de olika kommunerna.Hoppas engagemanget inte försvann någonstans på vägen ...;)

ReLeVaTioN
2006-01-17, 23:49
Läste precis detta under "Valkretsar förena eder" under "Valkretsar" (längst ned):Nästa steg blir för valkretsarna att organisera sig. Vi har fått flera mail av typen "Jag vill vara ordförande för (Norrbotten, Skåne, Stockholm) och sådana mail kristalliserar tyvärr inte ut de ledare, som kan driva de här frågorna med den energi som behövs -- man blir inte ledare genom att höra av sig till rätt person, men blir ledare genom att visa för sina jämlikar att man är det. Så för att börja på ett enkelt sätt, så vill vi se ett råd på fem personer i varje valkrets, som har det operativa ansvaret, och där det här rådet är enigt om vem av dessa fem som är kontaktperson gentemot styrelsen för aktiviteterna i den valkretsen.

Jag föreslår följande:

1. Alla som är intresserade av att sitta i detta råd skriver det i "Ordförande/Vice Ordförande" tråden.

2. Kan vi sen genom diskussion i forumen inte komma fram till vem som ska sitta där så har vi en poll.

3. De 5 som vinner i pollen får sedan ha en diskussion om vem som ska vara kontaktperson gentemot styrelsen.Jag postar detta i alla trådar i forumet för att försäkra mig om att alla läser det.