handdator

Visa fullständig version : Licens


Ztyx
2007-09-03, 05:03
Hej,Många wiki:s har idag en licens för all den text som publiceras i den. Wikipedia har t.ex. GNU Documentation License (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_the_GNU_Free_Documentation_License)Jag anser att vi, i enlighet med "fri kunskap", också skall ha våra texter i wiki:n (om inte överallt på vår hemsida) publicerade under en Fri (Dokumentations)Licens.Vad sägs? Jag kan inte säga att jag är jätteinsatt i de olika dokumentationslicenser som det finns; GNU Documentation License, Creative Commons.../Jens

John Nilsson
2007-09-03, 22:30
Denna? WTFPL - Do What The Fuck You Want To Public License (http://sam.zoy.org/wtfpl/)

Stefan Flod
2007-09-03, 22:41
Hehe, klockren! :)

SimonRosenqvist
2007-09-03, 23:13
Hahaha, underbart!

Ztyx
2007-09-03, 23:50
John Nilsson (2007-Sep-03)Denna? WTFPL - Do What The Fuck You Want To Public License (http://sam.zoy.org/wtfpl/)WTFPL i all ära. Men jag vill gärna krediteras om jag skriver en bok på WiKI:n :-) eller är det bara mitt alter ego?

Richie
2007-09-04, 08:38
Den här använder jag till det mesta jag gör, jag tycker den är riktigt bra:<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se/">

http://i.creativecommons.org/l/by-sa/2.5/se/88x31.png

</a>

This work is licensed under a

Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Sweden License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se/).

Gustav Nipe
2007-09-04, 12:16
Personligen brukar jag sätta Kopime märket på mina arbete. Helst hade jag sett vi använder det på Piratpartiets hemsida med. Dock anser jag inte att vi ska föra Kopime-tanken in i våran politik, den är alldels för radikal och vi strävar efter att få tillbaka balansen i upphovsgröten.

http://www.kopimi.se/kopimi/k/mkopimi_gay.gif

Ztyx
2007-09-04, 16:08
Gustav: Jag kan tänka mig att använda Kopimi i vissa avseenden, men håller med om att den inte är optimal för all Piratpartiverksamhet.Richie: Jag gillar CreativeCommon-licensen. Om vi ska använda den i wikin är det dock lite knepigt; Vem är det egentligen som ska ackrediteras? :)Efter att ha tänkt efter lite så har jag kommit fram till att jag är det svarta fåret. Om vi ska skriva något större material så kanske vi ska ha en annan licens än resten av wiki:n, helt enkelt./J

John Nilsson
2007-09-06, 22:44
Ztyx (2007-Sep-04)WTFPL i all ära. Men jag vill gärna krediteras om jag skriver en bok på WiKI:n :-) eller är det bara mitt alter ego?

WTFPL + den idella rätten att "Då exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt för allmänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver."WTFPL tar inte bort den rätten eftersom: "Sin rätt enligt denna paragraf kan upphovsmannen med bindande verkan eftergiva endast såvitt angår en till art och omfattning begränsad användning av verket."CC är jag dock negativ till eftersom den säger "Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt de anger (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din använding av verket)." i den användarvänliga beskrivningen. Denna formulering tycker jag gör det onödigt svårt att veta hur man skall göra om man vill återanvända verket.Licensen säger mer explicit

Om Licenstagaren nyttjar rättigheter (enligt punkt 3) till Verket eller ett Bearbetat Verk eller Samlingsverk måste Licenstagaren tillse att alla hänvisningar till denna licens vidhålls, samt i relation till media eller framförandesätt:* Upphovsmannen skall omnämnas i skälig omfattning. Detta sker genom att upphovsmannens namn (eller pseudonym), och/eller annan part som utses av Upphovsmannen och/eller Licensgivaren anges för omnämnande i Licensgivarens uppgift om upphovsrättsinnehav eller dylikt.

* Namnet eller titeln på Verket skall anges om uppgivet;

* Om praktiskt möjligt, skall den Internet-adress (Uniform Resource Identifier) som Licensgivaren uppger anges. Detta gäller endast om Internet-adressen refererar till uppgift om upphovsrättinnehav eller licensinformation för Verket.

* För Bearbetat Verk gäller dessutom, att man anger hur Verket används i Bearbetat Verk (till exempel ”fransk översättning av Verket av Upphovsmannen,” eller ”Filmmanus baserat på Verket av Upphovsmannen”). Sådant omnämnande skall införas skäligen. I fall av Bearbetat Verk eller Samlingsverk, skall all erkännande enligt denna punkt genomföras på sådant sätt som är jämförbart i status med annat angivande av upphovsmän.hur man än formulerar det så tycker jag det är ett orimligt krav i jämförelse med den rätt som redan existerar i upphovsrättslagen.

Simon Strandman
2009-06-27, 21:31
Vad sägs om den här licensen från uncyclopedia?http://images4.wikia.nocookie.net/uncyclopedia/images/b/bf/No_license.pngLicensed under absolutely nothing. Have a fucking field day. Abuse this for your own sick pleasures.I am content releasing my work completely to the public without conservative, territorial, and possessive need to claim some sort of stake in it. I do not need thousands of cleverly written loophole-"some rights reserved" licenses, nor do I need to debate about the superiority of any of them, rather, I toss the entire equation out the window and render it effectively useless. I fully realise that a man in El Salvador could profit wildly from my efforts and gain the millions of dollars I never did, and could theoretically hunt down every copy and burn it, leaving him as the sole distributor; however, this does not offend me, rather, I allow all to be shared, taking the risk and fully knowing the potential repercussions, rather than let the menace that is copyright conquer yet another soul.