handdator

Visa fullständig version : Möte #1 Avklarat


esse
2006-02-17, 23:30
Yes, det första mötet är avklarat. Vi kom fram till en hel del saker.

Kommer att posta mötets protokoll här på forumet för er som vill veta vad som hände.Ska bara se till att våra protokolljusterare kontrollerat det.

Mats Eriksson
2006-02-26, 18:06
Hej igen alla<br>
<br>
Får än en gång säga att det var kul att träffa er alla. Jag blev imponerad av er, framförallt av er energi och organiseringsförmåga. Vi är alla olika, och tillsammans kan detta nog bli stort, riktigt stort.<br>
<br>
Jag har efter mötet samlat på mig ett antal tankar som jag skulle vilja diskutera med er, gärna på träffen på onsdag. De är än så länge lite ostrukturerade men jag hoppas ni kan förstå dem ändå.<br>
<br>
<br>
Mina tidigare politiska ambitioner och föreningssliv.<br>
Innan jag gick med i piratpartiet hade jag aldrig varit med i ett politiskt parti, inte ens ett ungdomsförbund. Jag har haft mina funderingar genom åren på att bli politiskt aktiv, men hela tiden avstått, och alltid varit nöjd med det. De etablerade partierna lockar mig inte alls, ideologiskt men framförallt organisatoriskt. <br>
Jag har väldigt litet förtroende för andra partier och deras arbete, jag tycker de är makthungriga, korrumperande och verklighetsfrämmande, de tittar inte längre än vad näsan räcker. Dessutom har många politiker tagit sitt politiska uppdrag som ett yrke och inte just som ett politiskt uppdrag.<br>
<br>
Vad jag vill med Piratpartiet som organisation<br>
Därför hoppas jag att Piratpartiet aldrig blir ett "etablerat" parti liknande riksdagspartierna. Jag ser Piratpartiet snarare som ett nätverk av intellektuella individer som vill förändra världen. Genom att vara ett nätverk snarare än ett traditionellt parti minskar vi riskerna för korruption, maktmissbruk och att personer blir viktigare än ideologi och tankar; det finns helt enkelt ingen hierarki att ta sig upp genom. Dessutom är ett nätverk betydligt mer flexibelt och dynamiskt än ett parti med en rigid struktur.<br>
<br>
Engagemang före pengar<br>
Under mötet kom det upp att vi behöver samla in pengar både för partiets riksorganisation och för vår lokalförening. Det finns säkert goda argument för att samla in pengar, men jag tror ändå att vi först bör ta fram en budget, sedan genomföra en pengainsamling. Inte tvärtom. Ju mindre pengar i partiet, desto mindre risk för korruption. Självklart ska ingen bli fattig på sitt engagemang i Piratpartiet, men inte rik heller. Jag ser betydligt hellre att vi engagerar oss att bygga nätverk, samtala med väljare, debattera med meningsmotståndare än att samla in pengar så att vi kan annonsera osv.<br>
<br>
Att nå ut till väljare<br>
Att nå ut till väljare måste vara en av Piratpartiets organisations främsta arbetsuppgifter. För att kunna locka väljare måste vi kunna visa för varje väljare att Piratpartiet är det bästa alternativet<br>
(Tycker det inte alls är någon bra idé med flygblad och traditionell reklam, då vi på kort tid i dagens samhälle har gått från informationsbrist till information overflow, det finns idag allt för mycket information, människor (väljare) klarar inte av att hantera all information som finns i dagens samhälle. Vi måste alltså sikta på att skapa information med kvalitet och inte att skapa så stora mängder (kvantitet) information (reklam) som möjligt. Detta gör vi genom att skapa detta nätverk, den som vill veta något om Piratpartiet och varför man ska rösta på det kan få personlig direktinformation med hög kvalitet.<br>
Som företagare har jag den bestämda uppfattningen att reklam är värdelöst, det är personliga kontakter som gäller). Jag kan sträcka mig till att det är bra att synas i medierna (dvs reportage och artiklar), men reklam ger jag inte mycket för, det är alldeles för likt de vanliga partierna.)<br>
Vi är unga, vi är experter på att bygga nätverk. Vi behöver inte agera på traditionellt partivis!<br>
<br>
Hur ska då det här nätverket se ut?<br>
Tanken med nätverket är att det ska sprida sig till alla potentiella väljare. Genom att täcka in olika dimensioner av samhället: åldrar, kön, invandrare, geografiska platser, klasser, skolor/arbetsplatser, fritidssysselsättningar - det vill säga ha minst en piratpartist representerad inom respektive område. Därigenom kan vi sprida piratideologin genom hela samhället och nå ut med högkvalitativ information till alla väljare.<br>
<br>
Lokalföreningen<br>
Lokalföreningens mål torde således bli att bygga detta nätverk genom en av de ovanstående dimensionerna: den lokala geografiska platsen. Vi måste lägga krut på att bygga upp ett lokalt nätverk som genomför allt detta ovan, fast på lokal nivå.<br>
<br>
"Lokalföreningssamordnare" som arbetar på riksnivå<br>
Jag skulle vilja att det fanns en slags "lokalföreningssamordnare" som samordnar information (frågor, funderingar och lösningar) mellan de olika lokalföreningarna. Denna person bör jobba på riksnivå och ha bra kontakt med ordförande i varje förening.<br>
<br>
Behovet av en piratideologi<br>
Tyvärr tror jag det inte blir riktigt lika enkelt att framföra våra åsikter hos alla människor, det finns många som kan komma att förlora på denna politik, skivbolag, läkemedelsbolag, företagsjurister osv. Argumenten som kan komma mot oss, om våra frågor behandlas som separata sakfrågor, kan bli väldigt hårda och svåra att bemöta, både sakargumenten och de ideologiska argumenten (äganderätten).<br>
För att förstå varför vi vill göra denna förändring i samhället, och VARFÖR SAMHÄLLET OCH MÄNSKLIGHETEN I STORT SKULLE BLI VINNARE måste denna ideologi tas fram. Jag håller på att utarbeta ett förslag till denna ideologi samtidigt som jag (återigen) förkovrar mig i filosofihistoria och därmed försöker förstå varför denna piratideologi skulle vara det rätta steget från där vi är nu. Jag skulle därför vilja att en "ideologigrupp/nätverk" bildas, för att i akademisk anda kunna samtalas och diskuteras fram. Denna torde ligga på riksnivå och vara en slags arbetsgrupp, se https://www.piratpartiet.se/forum/Topic11356-56-1.aspx . Jag är helt övertygad om att det finns fler intresserade.<br>
<br>
Positiva sidoeffekter/bieffekter av Piratpartiet<br>
Ett par positivta sidoeffekter/bieffekter av Piratpartiet som fenomen och Piratpartiets ideologi är att den kan slå sönder en, enligt mig, hämmande blockpolitik, och flytta fokus till verkligt intressanta frågor. Nivån på det politiska samtalet kan höjas (som idag är en pajkastning). Vi kan också vinna "missnöjesröster" på att vi inte är ett vanligt parti. Vad som definierar ett vanligt parti är såklart en öppen fråga, men det jag ser framför mig är starka hierarkier, maktmissbruk, att vilja hävda sig själv som person framför ett politiskt mål. Glöm inte att varje röst är lika mycket värd, lägg energin där vi kan få flest röster!<br>
<br>
Mats som politiker<br>
Vem är då jag som politiker? Jag skulle tro att min största styrka är att jag kan föra ett politiskt samtal i en lugn samtalston, och framförallt kunna prata med väldigt många olika typer av människor (ung/gammal, fattig/rik osv.). Jag är kanske inte lika bra i "clinch" med andra debattörer, där snabbhet premieras före eftertänksamhet. Eftersom jag är framförallt ideologiskt intresserad (framför vanligt partiarbete och opinionsbildning) tror jag mig kunna göra störst hjälp på riksnivå, även om jag såklart är mycket intresserad av lokalföreningar också.<br>
<br>
Mitt "stadsstatsprojekt"<br>
Om inte Piratpartiet får igenom sin politik på riksnivå i Sverige lutar det starkt åt att jag kommer jobba än hårdare med mitt "stadsstatsprojekt", dvs att bygga upp en helt ny stad. Utåt sett kommer det vara en förening, men inåt kommer fri kopiering, fri spridning av patenterad information, ingen upphovsrätt och annat som vi vill göra här men som vi av juridiska skäl inte kan göra i Sverige eller resten av världen. Det finns även andra saker jag skulle vilja göra med detta stadstatsprojekt som (än så länge?) ligger utanför Piratpartiets ramar, jag hoppas kunna presentera dem också. Miljövänligt, futuristiskt, forskningsvänligt, konstärsvänligt, frihetsvänligt helt enkelt! Rätt så likt Platons stadsstat för att vara lite pretentiös, dra dock inte för stora växlar på det.Har en hel del idéer hur man skulle kunna genomföra detta juridiskt, kan ta det på mötet.

Mats Eriksson
2006-03-02, 10:23
Var det något av intresse här tycker ni?

Rheo
2006-03-07, 11:28
Mycket intressant. Du får ta och skriva lite sämre om du vill ha kommentarer, för annars finns det inget att anmärka på.