Piratpartiets mötesplattform


BB-kod
BB-kod är en uppsättning taggar som baseras på HTML-språket som du kanske redan är bekant med. De tillåter dig att lägga till formatering i dina meddelanden på samma sätt som HTML gör, men har en enklare syntax och kommer inte att förändra utseendet på sidorna som du tittar på. Möjligheten att använda BB-kod är inställt för respektive forum av administratören, så kontrollera forumets regler när du postar ett nytt inlägg.

Nedan finns en lista med de BB-koder som du kan använda för att formatera dina meddelanden.
BB-kodlista
[b], [i], [u] Fet (bold) / Kursiv (italic) / Understruken
[color] Färg (color)
[size] Storlek (size)
[font] Teckensnitt (font)
[highlight] Markera
[left], [right], [center] Vänster (left) / Höger (right) / Centrerad (center)
[indent] Indrag (indent)
[email] E-postlänkar
[url] URL-hyperlänk
[thread] Länkning till ämne (thread)
[post] Länkning till inlägg (post)
[list] Punktlista / Avancerad lista
[img] Bilder
[code] Kod
[php] PHP-kod
[html] HTML-kod
[quote] Citat
[noparse] Stoppa tillämpning av BB-kod
[attach] Bifogad fil
[a] Ankare
[ahref] Ankarlänkar
[blockquote] Blockquote
[del] Överstruken
[h1] h1
[h2] h2
[h3] h3
[h4] h4
[h5] h5
[hr] hr
[ins] Ny text
[li] Listobjekt
[mail_innehall] mail_innehall
[mail_plats] mail_plats
[ol] Ordnad lista
[p] p
[presidieediterbar] Presidieediterbar
[s] Överstruken
[skoj] Skoj
[sluttid] Sluttid
[spoiler] Spoiler
[strike] Överstruken
[sub] Nersänkt
[sup] Upphöjd
[table] Table
[td] Td
[tr] Tr
[ul] Onumrerad lista
[youtube] Youtube
[yrka] Yrka
[yrka2] Yrka2
Felaktigt användande av BB-kod:
 • [url] www.exempel.se [/url] - infoga inte mellanslag mellan hakparenteserna med kod och den text som du tillämpar koden på.
 • [email]mittnamn@exempel.se[email] - de avslutande hakparenteserna måste innehålla ett snedstreck ([/email])

Fet (bold) / Kursiv (italic) / Understruken
Taggarna [b], [i] och [u] låter dig skapa text som är fet (bold), kursiv (italic) och understruken.
Användning [b]värde[/b]
[i]värde[/i]
[u]värde[/u]
Exempel på användning [b]den här texten är fet[/b]
[i]den här texten är kursiv[/i]
[u]den här texten är understruken[/u]
Exempel på resultat den här texten är fet
den här texten är kursiv
den här texten är understruken

Färg (color)
Taggen [color] låter dig ändra färgen på din text.
Användning [color=Alternativ]värde[/color]
Exempel på användning [color=blue]den här texten är blå[/color]
Exempel på resultat den här texten är blå

Storlek (size)
Taggen [size] låter dig ändra storlek på din text.
Användning [size=Alternativ]värde[/size]
Exempel på användning [size=+2]den här texten är två storlekar större än normalt[/size]
Exempel på resultat den här texten är två storlekar större än normalt

Teckensnitt (font)
Taggen [font] låter dig ändra teckensnitt på din text.
Användning [font=Alternativ]värde[/font]
Exempel på användning [font=courier]den här texten är i teckensnittet courier[/font]
Exempel på resultat den här texten är i teckensnittet courier

Markera
Taggen [highlight] låter dig betona din text.
Användning [highlight]värde[/highlight]
Exempel på användning [highlight]den här texten är markerad[/highlight]
Exempel på resultat den här texten är markerad

Vänster (left) / Höger (right) / Centrerad (center)
Taggarna [left], [right] och [center] låter dig ändra justeringen på din text.
Användning [left]värde[/left]
[center]värde[/center]
[right]värde[/right]
Exempel på användning [left]den här texten är vänsterjusterad[/left]
[center]den här texten är centrerad[/center]
[right]den här texten är högerjusterad[/right]
Exempel på resultat
den här texten är vänsterjusterad
den här texten är centrerad
den här texten är högerjusterad

Indrag (indent)
Taggen [indent] låter dig skapa ett indrag på din text.
Användning [indent]värde[/indent]
Exempel på användning [indent]den här texten är indragen[/indent]
Exempel på resultat
den här texten är indragen

E-postlänkar
Taggen [email] låter dig länka till en e-postadress. Du kan kan inkludera en valfri parameter för att "namnge" din länk.
Användning [email]värde[/email]
[email=Alternativ]värde[/email]
Exempel på användning [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Klicka här för att skicka e-post till mig[/email]
Exempel på resultat j.doe@example.com
Klicka här för att skicka e-post till mig

URL-hyperlänk
Taggen [url] låter dig länka till andra hemsidor och filer. Du kan kan inkludera en valfri parameter för att "namnge" din länk.
Användning [url]värde[/url]
[url=Alternativ]värde[/url]
Exempel på användning [url]https://forum.piratpartiet.se[/url]
[url=https://forum.piratpartiet.se]Piratpartiets mötesplattform[/url]
Exempel på resultat https://forum.piratpartiet.se
Piratpartiets mötesplattform

Länkning till ämne (thread)
Taggen [thread] låter dig länka till ämnen genom att ange ämnets id. Du kan kan inkludera en valfri parameter för att "namnge" din länk.
Användning [thread]ämnes-id[/thread]
[thread=ämnes-id]värde[/thread]
Exempel på användning [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Klicka på mig![/thread]
(Notera: Detta ämnes-id/inläggs-id är enbart ett exempel och kanske inte länkar till ett giltigt ämne/inlägg.)
Exempel på resultat https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=42918
Klicka på mig!

Länkning till inlägg (post)
Taggen [post] låter dig länka till inlägg genom att ange inläggets id. Du kan kan inkludera en valfri parameter för att "namnge" din länk.
Användning [post]inläggs-id[/post]
[post=inläggs-id]värde[/post]
Exempel på användning [post]269302[/post]
[post=269302]Klicka på mig![/post]
(Notera: Detta ämnes-id/inläggs-id är enbart ett exempel och kanske inte länkar till ett giltigt ämne/inlägg.)
Exempel på resultat https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=269302#post269302
Klicka på mig!

Punktlista
Taggen [list] låter dig skapa enkla punktlistor utan att specificera ett alternativ. Inom värdedelen anges varje punkt med taggen [*].
Användning [list]värde[/list]
Exempel på användning [list]
[*]listämne 1
[*]listämne 2
[/list]
Exempel på resultat
 • listämne 1
 • listämne 2

Avancerad lista
Taggen [list] låter dig skapa avancerade listor genom att ange ett alternativ. Alternativet skall ha värdet 1 (för en numrerad lista) eller A (för en alfabetisk lista med versaler) eller a (för en alfabetisk lista med gemener) eller I (för en numrerad lista med romerska siffror i versaler) eller i (för en numrerad lista med romerska siffror i gemener).
Användning [list=Alternativ]värde[/list]
Exempel på användning [list=1]
[*]listämne 1
[*]listämne 2
[/list]

[list=a]
[*]listämne 1
[*]listämne 2
[/list]
Exempel på resultat
 1. listämne 1
 2. listämne 2
 1. listämne 1
 2. listämne 2

Bilder
Taggen [img] låter dig infoga bilder i dina inlägg. Du kan också kombinera den här taggen med [url]-taggen för att göra länkar av bilder.
Användning [img]värde[/img]
Exempel på användning [img]https://s-forum.piratpartiet.se/images/element_pp/statusicon/forum_new.gif[/img] (Inte länkad)

[url=http://www.example.com] [img]https://s-forum.piratpartiet.se/images/element_pp/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Länkad)
Exempel på resultat (Inte länkad)

(Länkad)

Kod
Taggen [code] ändrar till ett teckensnitt med fast breddsteg och bevarar alla mellanslag.
Användning [code]värde[/code]
Exempel på användning [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Exempel på resultat
Kod:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

PHP-kod
Taggen [php] utför samma funktion som [code]-taggen, men den lägger också till syntax-markering för PHP-kod. Trots att den är designad för PHP kan den även markera en del andra C-liknande språk på ett korrekt sätt.
Användning [php]värde[/php]
Exempel på användning [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Exempel på resultat
PHP-kod:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


HTML-kod
Taggen [html] ger syntaxmarkering på html-kod.
Användning [html]värde[/html]
Exempel på användning [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Exempel på resultat
HTML-kod:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Citat
Taggen [quote] låter dig visa att du citerar andras text.
Användning [quote]Citat[/quote]
[quote=Användarnamn]värde[/quote]
Exempel på användning [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;298271]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Exempel på resultat
Citat:
Lorem ipsum dolor sit amet
Citat:
Ursprungligen postat av John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet
Citat:
Ursprungligen postat av John Doe Visa inlägg
Lorem ipsum dolor sit amet

Stoppa tillämpning av BB-kod
Taggen [noparse] låter dig förhindra att BB-koden tillämpas.
Användning [noparse][b]värde[/b][/noparse]
Exempel på användning [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Exempel på resultat [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

Bifogad fil
Taggen [attach] låter dig visa en bifogad fil var du vill i ditt inlägg istället för längst ner i det. Det kommer endast att visa bifogade filer som tillhör det inlägg i vilket det används.
Användning [attach]fil-id[/attach]
Exempel på användning [attach]12345[/attach]
Exempel på resultat

Ankare
Används för att kunna länka till ett unikt ställe i texten. Sätt in [a]uniktid[/a] någonstanns i texten och länka sedan dit mha [ahref=uniktid]Klicka här![/ahref]
Användning [a]värde[/a]
Exempel på användning [a]uniktid[/a]
Exempel på resultat  

Ankarlänkar
Kombineras med [a] för att göra ankarlänkar.
Användning [ahref=Alternativ]värde[/ahref]
Exempel på användning [ahref=uniktid]Klicka här![/ahref]
Exempel på resultat Klicka här!

Blockquote
Användning [blockquote]värde[/blockquote]
Exempel på användning [blockquote]citat[/blockquote]
Exempel på resultat
citat

Överstruken
Används för att stryka över text
Användning [del]värde[/del]
Exempel på användning [del]Överstruken[/del]
Exempel på resultat Överstruken

h1
Användning [h1]värde[/h1]
Exempel på användning [h1]{param}[/h1]
Exempel på resultat

{param}


h2
Användning [h2]värde[/h2]
Exempel på användning [h2]{param}[/h2]
Exempel på resultat

{param}


h3
Användning [h3]värde[/h3]
Exempel på användning [h3]{param}[/h3]
Exempel på resultat

{param}


h4
Användning [h4]värde[/h4]
Exempel på användning [h4]{param}[/h4]
Exempel på resultat

{param}


h5
Användning [h5]värde[/h5]
Exempel på användning [h5]{param}[/h5]
Exempel på resultat
{param}

hr
Användning [hr]värde[/hr]
Exempel på användning [hr][/hr]
Exempel på resultat

Ny text
Markerar att text är nytillkommen, används med fördel tillsammans med [del].
Användning [ins]värde[/ins]
Exempel på användning [ins]Ny text[/ins]
Exempel på resultat Ny text

Listobjekt
Användning [li]värde[/li]
Exempel på användning [li]{param}[/li]
Exempel på resultat
 • {param}

 • mail_innehall
  Mailpublicering. Ange Avsändare och mailets innehåll
  Användning [mail_innehall=Alternativ]värde[/mail_innehall]
  Exempel på användning [mail_innehall=Anders Andersson]Mailets innehåll[/mail_innehall]
  Exempel på resultat av Anders Andersson

  Mailets innehåll

  mail_plats
  För att posta mailutskick. Speca upptagningsområde för mailet samt tidpunkt då mailet skickades.
  Användning [mail_plats=Alternativ]värde[/mail_plats]
  Exempel på användning [mail_plats=Östergötlands valkrets]12-01-01 00:01[/mail_plats]
  Exempel på resultat Mailutskick till Östergötlands valkrets
  2012-01-01 00:01

  Ordnad lista
  Användning [ol]värde[/ol]
  Exempel på användning [ol][li]{param}[/li][li]{param}[/li][/ol]
  Exempel på resultat
  1. {param}
  2. {param}

  p
  Användning [p]värde[/p]
  Exempel på användning [p]{param}[/p]
  Exempel på resultat

  {param}


  Presidieediterbar
  presidieediterbar
  Användning [presidieediterbar=Alternativ]värde[/presidieediterbar]
  Exempel på användning [presidieediterbar=/foo.bar]baz[/presidieediterbar]
  Exempel på resultat baz

  Överstruken
  Användning [s]värde[/s]
  Exempel på användning [s]{param}[/s]
  Exempel på resultat {param}

  Skoj
  Skoj!
  Användning [skoj]värde[/skoj]
  Exempel på användning [skoj]text[/skoj]
  Exempel på resultat

  text


  Sluttid
  Används för att ange en sluttid för trådar för möten som ska ha en sluttid.
  Användning [sluttid]värde[/sluttid]
  Exempel på användning [sluttid]2018-18-22 15:30[/sluttid]
  Exempel på resultat Stänger 2018-18-22 15:30

  Spoiler
  Döljer text
  Användning [spoiler]värde[/spoiler]
  Exempel på användning [spoiler]Det här visar dold text[/spoiler]
  Exempel på resultat
  Döljbart meddelande (klicka för att visa)

  Det här visar dold text

  Överstruken
  Användning [strike]värde[/strike]
  Exempel på användning [strike]{param}[/strike]
  Exempel på resultat {param}

  Nersänkt
  Användning [sub]värde[/sub]
  Exempel på användning [sub]{param}[/sub]
  Exempel på resultat {param}

  Upphöjd
  Användning [sup]värde[/sup]
  Exempel på användning [sup]{param}[/sup]
  Exempel på resultat {param}

  Table
  Gör en tabell! Måste ha korrekta tr's och td's i sig!
  Användning [table]värde[/table]
  Exempel på användning [table][tr][td=alt1]Tabell![/td][/tr][/table]
  Exempel på resultat
  Tabell!

  Td
  Gör en tabell! Måste sitta i en [table] och en [tr]
  Användning [td=Alternativ]värde[/td]
  Exempel på användning [table][tr][td=alt1]Tabell![/td][/tr][/table]
  Exempel på resultat
  Tabell!

  Tr
  Gör en tabell! Måste sitta i en [table] och ha korrekta td's i sig!
  Användning [tr]värde[/tr]
  Exempel på användning [table][tr][td=alt1]Tabell![/td][/tr][/table]
  Exempel på resultat
  Tabell!

  Onumrerad lista
  Användning [ul]värde[/ul]
  Exempel på användning [ul][li]{param}[/li][li]{param}[/li][/ul]
  Exempel på resultat
  • {param}
  • {param}

  Youtube
  Lägger in youtubevideos
  Användning [youtube]värde[/youtube]
  Exempel på användning [youtube]83M60qeRyMc[/youtube]
  Exempel på resultat

  Yrka
  Tagg för att skapa yrkanden på årsmötet.
  Användning [yrka]värde[/yrka]
  Exempel på användning [yrka]att man använder den här taggen för att yrka[/yrka]
  Exempel på resultat
  att man använder den här taggen för att yrka

  Yrka2
  Yrkande utan jag yrkar att innan
  Användning [yrka2]värde[/yrka2]
  Exempel på användning [yrka2]Ante vill vara speciell ;)[/yrka2]
  Exempel på resultat
  Ante vill vara speciell ;)  Powered by vBulletin® Version 3.8.5
  Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
  Svensk översättning av: Anders Pettersson
  vBulletin Skin developed by: vBStyles.com