Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Extrainsatt medlemsmöte februari 2018 (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=977)
-   -   04. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalt mötespresidium [avklarad] (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=41249)

Mötespresidiet 2018-02-01 19:30

04. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalt mötespresidium [avklarad]
 

04. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalt mötespresidium

Stänger 2018-02-03 22:00

Mötet ska nu avgöra ifall det vill godkänna fyllnadsvalen av Mattias Dahlberg och Gustav Tällberg till presidiet.

Du kan välja att antingen bifalla eller avslå yrkandet, eller så kan du välja 'Avstår'. Avstår innebär att du markerar att du varit delaktig i voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen. Avstår kan aldrig på något sätt påverka utfallet av voteringen.

Yrkande mötet har att ta ställning till:
att mötet godkänner det av styrelsen fyllnadsvalda mötespresidiet

Bifall innebär att mötet godkänner styrelsens fyllnadsval av Mattias Dahlberg och Gustav Tällberg till presidiet och att de därmed kan fortsätta sitt arbete med det här mötet.
Avslag innebär att mötet inte godkänner styrelsens fyllnadsval av dessa två personer, och att det därmed inte kommer att finnas något presidie som kan ta hand om det här mötet.

---
Äldre text:

Mötespresidiet för partiets medlemsmöte ska väljas av föregående möte för en mötesperiod. Eventuella vakanser i mötespresidiet ska enligt stadgarna fyllnadsväljas av partistyrelsen, för att sedan godkännas av medlemsmötet.

Till detta höstmöte har styrelsen fyllnadsvalt följande personer till mötespresidiet, som nu mötet ska ta ställning till ifall de ska godkännas:

Ordförande: Mattias Dahlberg
1:e vice ordförande: Gustav Tällberg

Stopp för yrkanden i punkten är fredag 2 februari kl 19.00. Lyfta tillbakadragna yrkanden kan göras till kl 21.00 samma dag. Votering sker från fredag 2 februari kl 22.00 till lördag 3 februari kl 22.00

Ur partiets stadga:
Citat:

4.8.1 För att administrera partiets medlemsmöten väljs i slutet av varje ordinarie medlemsmöte ett mötespresidium för kommande mötesperiod.
4.8.2 En mötesperiod börjar två veckor efter ordinarie medlemsmöte och sträcker sig fram till två veckor efter nästa ordinarie medlemsmöte.
...
4.8.5 Presidiet består av en (1) mötesordförande och sex (6) rangordnade vice mötesordförande.
4.8.6 Partistyrelsen ansvarar för att fyllnadsvälja eventuella avhopp och vakanser, dessa rangordnas efter sist rangordnade mötesfunktionär och ska godkännas av det kommande medlemsmötet.

Mab 2018-02-02 01:41

Sv: 04. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalt mötespresidium
 
Jag yrkar
att mötet godkänner det av styrelsen fyllnadsvalda mötespresidiet


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 07:44.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson