Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Övriga motioner (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=554)
-   -   C25. Motion om följande av principprogram om allas rätt till lika deltagande vid tillsättande av tjänstemän, eller vid val. (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=24235)

duke_h3 2010-03-14 22:55

C25. Motion om följande av principprogram om allas rätt till lika deltagande vid tillsättande av tjänstemän, eller vid val.
 
Principen om allas rätt att deltaga i samhället är kanske den viktigaste punkt vi har i vårt princip program. För att inte ses som hycklare så upplever jag det som viktigt att vi tillämpar denna princip även internt i partiet.

Därför yrkar jag att:
Piratpartiet ska alltid, om inte stadgar eller på medlemsmöte taget beslut säger något annat, följa de principer om diskriminering som återfinns i vårt principprogram när partiet tillsätter tjänstemän, håller proval, eller direktval till förtroendeuppdrag, eller likande typ av tillsättning.

Specifikt skall detta beslut tolkas att det är strikt förbjudet att kvotera någon pga, kön, etniskt ursprung, religiös tillhörighet, ekonomisk situation, val av operativsystem etc. Detta är också ett krav som skall ställas på organisationer som söker stödmedlemskap i partiet då så är tillämpligt.

Mikael Nilsson 2010-03-14 23:24

RE: A16. Motion om följande av principprogram om allas rätt till lika deltagande vid tillsättande av tjänstemän, eller vid val.
 
Kan du definiera "kvotera"? Är positiv särbehandling kvotering eller inte?

duke_h3 2010-03-15 03:53

RE: A16. Motion om följande av principprogram om allas rätt till lika deltagande vid tillsättande av tjänstemän, eller vid val.
 
Det som ibland kallas "possitiv särbehandling" är typiskt en form av kvotering.

duke_h3 2010-03-15 04:02

RE: A16. Motion om följande av principprogram om allas rätt till lika deltagande vid tillsättande av tjänstemän, eller vid val.
 
Skall man vara väldigt tydlig vad man menar med kvotering, så är det när man delar upp en grupp man skall välja i fack där man diskriminerar urvalet till vart och ett av facken. Att däremot säga att vissa egenskaper är meriterande för en tjänst är däremot inte kvotering.

wikipedia har en bra definition.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvotering

JorgenL 2010-03-28 13:59

Sv: C25. Motion om följande av principprogram om allas rätt till lika deltagande vid tillsättande av tjänstemän, eller vid val.
 
Jag citerar mig själv från mitt inlägg under motion A10:

Grundproblemet med motionen är att den tar sin utgångspunkt i ett synsätt som bygger på att tillsättandet av olika poster etc i partiet på något sätt är till för individerna man tillsätter. Att det är en tävlan och en belöning att vinna denna tävlan.

Imho så är det ett helt felaktigt sätt att se saken. Vi tillsätter folk i olika roller i första hand för den nytta det ger för partiet och våra frågor, inte för att ge belöningar till individen vi sätter där. Därför kommer inte "rättvisa" egentligen in i ekvationen.

Om vi tex bedömer att det är till nackdel för partiet att ha väldigt obalanserade valsedlar ur någon synpunkt, så handlar ett sånt beslut just om det, att komponera valsedlarna på det sätt som ger oss störst möjlighet att komma in i tex riksdagen. Det handlar inte om att vi vill belöna populära människor med en hög riksdagslön.

Samma sak med tex en styrelse. Om vi vet från forskning att grupper med många olika sorters människor med olika erfarenheter i bakgrunden är bättre på reagera relevant på förändrade förutsättningar i omvärlden, än en mera homogen grupp (Vilket jag har läst nånstan, kan dock inte ange källa.) så bör vi väl, om så är fallet, kunna besluta oss för att skapa en sådan grupp som kan ge oss den egenskapen?


yrkar på avslag då motionen riskerar att bakbinda oss och att det kan uppstå situationer då ett sånt här beslut kan tvinga oss att ta beslut som är till skada för partiet.

Hanna Dönsberg 2010-03-29 18:57

Sv: C25. Motion om följande av principprogram om allas rätt till lika deltagande vid tillsättande av tjänstemän, eller vid val.
 
Yrkar avslag.


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 19:34.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson