Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Motioner (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=967)
-   -   B26: Försvarspolitik: Avskaffandet av fortifikationsverket [bifallen] (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=40912)

Mötespresidiet 2017-03-13 16:28

B26: Försvarspolitik: Avskaffandet av fortifikationsverket [bifallen]
 
För försvarsmaktens verksamhet krävs det tillgång till en rad fastigheter I olika form av mark och byggnader. Det kan röra sig om övningsfält, skjutfält, förråd, kaserner, skyddsrum, flygplatser, hamnar och andra försvarsviktiga inrättningar. I fredstid hyrs en del av privata aktörer och bortom freden finns förfogandelagstiftningen att tillgå. Men till stor del ägdes dessa inrättningar direkt av försvarsmakten eller krigsmakten som det hette en gång I tiden. Gängse bruk var att försvarsmakten var I behov av en fastighet för något ändamål så köptes denna in och sedanförvaltades. Behövdes den inte längre kunde den avvecklas, I inväntan på framtida användning sparas eller kanske säljas. I och med diverse omorganisationer I de ekonomiskt svåra 90-talet blev fortifikationsverket 1994 en fristående myndighet

“Fortifikationsverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet och ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom, såsom fastigheter avsedda för försvarsändamål.” källa wikipedia

Fortifikationsverket övertog då ansvaret och tillgångarna från försvarsmakten. Detta gjordes I syfte att spara pengar åt staten. Detta lyckades då försvarsmakten nu betala hyra för de fastigheter man själv förvärvat och byggt under en lång tid. Fortifikationsverket har även krav på att generera vinster åt sin ägare staten. Detta förfarande är bakvänt och skapar stora konflikter och ekonomiska merkostnader. När försvarsmakten inte nyttjar en fastighet så sägs hyreskontraktet upp för att klara de budgetar man fått från politiskt håll sedan inleder fortifikationsverket en avveckling av fastigheten ofta till enorma kostnader som följd detta har försvarsmakten ingen större möjlighet att påverka då fortifikationsverket har kravet att generera vinst till sin ägare staten och därmed inte kan stå med fastigheter som inte hyrs ut. När sedan försvarsinriktningen ändras och en fastighet har avvecklats och sålts så får försvarsmakten köpa nytt och uppföra nya anläggningar som man betalar via sin budget dessa övergår sedan I fortifikationsverkets ägo och processen rullar på pånytt. En händelse som uppmärksammats I när tid är försäljningen av fastigheter som brukades av förbanden på gotland tills de lades ner 2004 såldes för 40 miljoner. Nu måste man bygga nytt för 780 miljoner.

Vill man fördjupa sig I ämnet så sammanfattas det ganska bra på detta citat av ett blogginlägg och mer finns att läsa:

“Med tanke på Fortifikationsverkets avkastningskrav gentemot staten så spelar det ingen större roll om Försvarsmakten försöker minska på sina fastigheter till yta och antal. Priset stiger omedelbart på de andra varvid ingen besparing skett för Försvarsmakten annat än att man blivit mer trångbodd. 1997 betalade Försvarsmakten 1,7 mdr kr (2,1 mdr kr 2012 års värde) i lokalkostnader. 2012 betalade Försvarsmakten närmare 2,5 mdr kr i lokalkostnader, trots att antalet förband runtom i landet och därmed byggnader och fastigheter, minskat med runt 90 %. Känns det som en vettig utveckling? Inte ens privatbostäder i Stockholm kommer i närheten av den här prisutvecklingen.

Närmare 6 % av Förvarsmaktens budget går alltså till att betala låtsashyror till en annan myndighet som har till uppgift att leverera avkastning tillbaka till statskassan. Med andra ord ett förtäckt anslagssparande.” källa http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2013/10/hur-man-osynligt-sparar-i-en.html

Magnus Andersson 2017-04-17 22:24

Jag ogillar yrkande B26-Y01:
att Fortifikationsverket nedläggs och samtliga fastigheter, materiella tillgångar och uppgifter överförs till försvarsmakten.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.

MattiasR 2017-04-22 15:13

Jag har lagt yrkande B26-Y02:
att mötet antar ställningstagandet "Fortifikationsverket ska läggas ned och samtliga fastigheter, materiella tillgångar och uppgifter ska överföras till Försvarsmakten".

Christoffer Eldengrip 2017-04-29 10:44

Jag gillar yrkande B26-Y02:
att mötet antar ställningstagandet "Fortifikationsverket ska läggas ned och samtliga fastigheter, materiella tillgångar och uppgifter ska överföras till Försvarsmakten".
Kunde inte logga in och jämka mailade mötespresidiet och det skall bli fixat.

Jan-Erik 2017-05-03 00:07

Jag gillar yrkande B26-Y02:
att mötet antar ställningstagandet "Fortifikationsverket ska läggas ned och samtliga fastigheter, materiella tillgångar och uppgifter ska överföras till Försvarsmakten".
Praktisk och ekonomisk fördel för försvarsmakten.

M. Philipson 2017-05-03 19:06

Jag gillar yrkande B26-Y02:
att mötet antar ställningstagandet "Fortifikationsverket ska läggas ned och samtliga fastigheter, materiella tillgångar och uppgifter ska överföras till Försvarsmakten".
Bra både administrativt och ekonomiskt om Fortifikationsverket integreras med Försvarsmakten.


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 02:01.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson