Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Organisationsutvecklingsgruppen (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=127)
-   -   Nya stadgar: struktur (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=15735)

Mab 2008-12-31 02:24

Nya stadgar: struktur
 
Hej.För att fokusera på något konstruktivt såhär på småtimmarna tänkte jag ta tag i och posta början på vad jag ser som partiets första riktiga uppsättning stadgar. Det kräver givetvis en hel del jobb om vi ska få bra stadgar, och jag tror att rätt väg är att börja från grunden. Därför tänkte jag i den här tråden diskutera vilken kapitelindelning som bör göras av våra stadgar.Det kanske verkar irrellevant, men om man börjar med att definiera vilken av vår verksamhet som behöver regleras i ett eget kapitel så kommer det till stor del styra hur vi sedan utformar stadgarna och vad som kommer att fokuseras på.Här är i alla fall mina föreslagna kapitel med en kort beskrivning av vad de bör reglera:Kapitel 1 Stadge- och organisationsstruktur

Här redogörs för vad partiet är för sorts organisation, hur stadgarna hänger ihop och hur de ändras. Även hur man upplöser partiet och vad som händer då.kapitel 2 medlemmar

Vem är en medlem, hur länge är man medlem, hur utesluts en medlem, medlemsavgift?Årsmötet

När ska årsmötet äga rum, vad ska tas upp på årsmötet. Vilka poster väljs på årsmötet. Vem är behörig att rösta på årsmötet. hur går röstningarna till på årsmöten?Medlemsomröstning

Hur hålls en medlemsomröstning, vem kan rösta i en medlemsomröstning, när får en medlemsomröstning hållas?Styrelsen

Styrelsens uppgifter, sammansättning och befogenher, samt regler för deras möten, här regleras även partistyrelsens presidiumVerkställande utskottet

VUs uppgifter, sammansättning och befogenher, samt regler för deras mötenPartiledningen

partiledningens uppgifter, sammansättning och befogenher, samt regler för deras mötenrevisorer

Revisorernas uppgifter, sammansättning och befogenheter.valberedning

partiledningens uppgifter, sammansättning och befogenher, samt regler för deras mötenDistrikt och lokal organisation

Här styrs vår regionala organisation från distriktsansvariga ner till kommunansvariga. Regler för hur partiet kan ställa upp i kommuner och landstingsval finns här. här regleras även Samrådsgruppen för kommuner och landstingRiksdagsgruppen

Här regleras vår riksdagsgruppEU-parlamentsgruppen

Här regleras vår eu-parlamentsgrupp.Externa samarbetsorganisationer

Här regleras partiets koppling till UP, PPI och eventuellt framtida studieförbund som vi samarbetar med.

klara 2008-12-31 03:23

RE: Nya stadgar: struktur
 
Jag är extra nöjd med att det redan tänkts på att reglera riksdagsgruppen och EU-parlamentsgruppen samt valberedningar. Sammantaget ser jag inget som fattass, förutom att vi även skulle kunna skriva *var* möten ska hållas. Vi kanske inte behöver vara på internet hela tiden under vår partihistoria, varför det kan vara bra att ha tänkt lite på det.

Jan Lindgren 2008-12-31 08:22

RE: Nya stadgar: struktur
 
Ser bra ut och kan som nyvaken inte se att något särskilt fattas.

SimonRosenqvist 2008-12-31 17:55

RE: Nya stadgar: struktur
 
Ser utmärkt ut. :)

Henry Rouhivuori 2009-02-10 13:21

RE: Nya stadgar: struktur
 
Är det verkligen partiets vilja att reglera så kraftigt?Nån som läst andra partiers stadgar om de är lika reglerande?

Mab 2009-02-10 15:34

RE: Nya stadgar: struktur
 
Citat:

HR (2009-Feb-10)Är det verkligen partiets vilja att reglera så kraftigt?Nån som läst andra partiers stadgar om de är lika reglerande?


Tja, i den här tråden står ju bara strukturen. Dvs vad som ska regleras. inte omfånget på regleringen. Nästan allt som står med här regleras idag i våra nuvarande stadgar. Undantagen är partiledning och VU. Det finns idag men eftersom det inte finns reglerat idag är det svårt att veta exakt hur det är tänkt att funka (även för oss som suttit i de här grupperna) andra undantag är EU-, riksdags-, och kommun/landstingsgrupperna. Som ju inte finns i dagsläget. Slutligen finns ingen reglering av externa samarbeten idag, vilket jag anser bör finnas. Relationen till UP och PPI bör vara stadgefäst.

Mab 2009-02-10 15:49

RE: Nya stadgar: struktur
 
Citat:

HR (2009-Feb-10)Nån som läst andra partiers stadgar om de är lika reglerande?


Socialdemokraternas stadgar hittar du här: http://www.socialdemokraterna.se/Var...i-och-stadgar/ - de landar på 44 sidor allt som allt.Miljöpartiets stadgar hittar du här http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?a...06&category=24 - de är ganska korta men stipulerar sedan att var distriktsorganisation ska ha sina egna stadgar.Moderaternas stadgar hittar du här: http://www.moderat.se/web/Stadgar.aspx - man kan tycka att deras 165 sidor långa stadgedokument är lite mastigt, men då bör man tänka på att det är skrivet i A5 samt att MUFs stadgar och moderata studentförbundets stadgar finns i samma dokument.De andra partiernas stadgar kan man säkert också hitta genom att google lite.
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 03:31.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson