Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Lokalval 2010: Diskussion (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=351)
-   -   Krav för deltagande i kommun- och landstingsval (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=20938)

Mårten Fjällström 2009-09-08 23:05

Krav för deltagande i kommun- och landstingsval
 
Enligt styrelsens beslut gäller följande:Citat:

Plattform

Den politiska plattformen för deltagande i kommunval bör vara välformulerad och inriktad på våra frågors tillämpning i den aktuella kommunen. Den får inte strida mot principprogrammet.Kommunledare får i uppdrag att i samråd med medlemmarna i kommunen formulera och verkställa processen för att ta fram plattformen. Kommunledaren måste:a) meddela medlemmarna i kommunen hur processen ser ut och hur medlemmarna kan påverka plattformen, alla medlemmar ska ges möjlighet att delta i processen.

b) anslå plattformen vid en senare meddelad deadline.Fullmäktigestrategi

Strategin i fullmäktige bör var anpassad till att i respektive kommun och landsting maximera inflytandet för våra sakfrågor, med öppenhet att göra upp med båda blocken. Eftersom kommuners politiska landskap kan se olika ut kan den specifika strategin variera.Kommunledaren har i den kommun där det är aktuellt att ställa upp i uppdrag att i samråd med medlemmarna i kommunen formulera och verkställa processen för att ta fram strategin. Kommunledaren måste:

a) meddela medlemmarna i kommunen hur processen ser ut och hur medlemmarna kan medverka i att ta fram strategin, alla medlemmar ska ges möjlighet att delta i processen.

b) anslå strategin vid en senare meddelad deadline.Kommunledaren ska anslå plattform och strategi till omröstning bland de lokala medlemmarna. Om plattform och strategi godkänns ska valsedel fastställas.Valsedel

Valsedeln ska ha en minimilängd, det är 12% om fullmäktige har under 61 platser i fullmäktige, 20% om det är 61 platser eller mer, upp till ett krav på 22 kandidater.Fri kandidering ska användas bland de medlemmar som är bosatta i det relevanta geografiska området och som kvalificerar som kandidater enligt vallagen.Beslutande primärval ska hållas genom Condorcetomröstning bland alla medlemmar som är bosatta i det relevanta geografiska området, där de får rangordna sin egen valsedel på samma sätt som i primärvalet till riksdagsvalsedlarna.Styrelsen fastställer slutgiltigt plattform, strategi och valsedlar.Där kommunala val nämns gäller samma för landstingsval. Där kommunledare nämns för kommunalval, gäller valkretsledare för landstingsval och distriktsledare för landsting och regioner som sträcker sig över flera valkretsar. Uppgiften får delegeras.Notera att principprogrammet deklarerar att "För att kunna enas som rörelse tar vi inte ställning i andra politiska frågor som inte har samband med de principer vi här deklarerat."


Vill passa på att tacka för all input i de tidigare trådarna.

Anders Hedberg 2009-09-10 01:43

RE: Krav för deltagande i kommun- och landstingsval
 
Citat:

Mårten Fjällström (2009-Sep-08)Enligt styrelsens beslut gäller följande:

Citat:


Fri kandidering ska användas bland de medlemmar som är bosatta i det relevanta geografiska området och som kvalificerar som kandidater enligt vallagen.
Frågan om kvotering debatteras flitigt just nu på andra delar av forumet http://forum.piratpartiet.se/Topic171777-485-1.aspx och jag vill ta upp en annan fråga som är eventuellt ännu mer PK.Jacob Dexe fixade en föreläsning runt rättssociologi, som ni kan se här: http://jacobdexe.wordpress.com/2009/...ybernormer-se/ Professorn som talade jobbar bland annat med Cybernormer och samarbetar där med Piratbyrån. Det som sas och som vi redan vet är att lagen om copyright inte stämmer överens med folks rättsmedvetande. Ingen kollar snett på dig om du laddar ner, inte ens din mamma eller sambo. Så lagen har noll relevans för folk.Det som slagit mig är att det samma gäller några andra frågor runt folks liv och leverne. T.ex. debatten om Hax karriär som porrfilmare/whistleblower. Det är helt lagligt, men folk tycker ändå inte det är riktigt ok och använder det i debatten mot oss. Hax publicerade all sån här fakta tillsammans med sin historia om hur han fick slut på övergreppen på sin blogg, för han insåg att det här skulle kunna användas mot honom och oss av journalister som vinklar det. Skandaljournalistik är saker som säljer lösnummer så att det vinklas får man nog räkna med.Jag vill lyfta upp diskussionen om rena brott, brott som folk har väldigt svårt att förlika sig med, även efter avtjänat straff. Jag tänker på vissa former av ekonomiska brott, våldsbrott, sexualbrott mot barn etc.Frågan är helt enkelt, hur hanterar vi kandidater med såna här saker i bagaget? Går det att plocka bort en medlem från listan om man lokalt tycker han är olämplig av dessa eller andra orsaker? Enligt förslaget som ligger kan han bara hamna längst ner på en röstlista, men jag känner många aktiva som hellre skulle hoppa av partiet än att dela ut röstsedlar med t.ex. pedofilers namn på.

Rick Falkvinge 2009-09-10 08:50

RE: Krav för deltagande i kommun- och landstingsval
 
Citat:

Anders Hedberg (2009-Sep-10)Frågan är helt enkelt, hur hanterar vi kandidater med såna här saker i bagaget? Går det att plocka bort en medlem från listan om man lokalt tycker han är olämplig av dessa eller andra orsaker? Enligt förslaget som ligger kan han bara hamna längst ner på en röstlista, men jag känner många aktiva som hellre skulle hoppa av partiet än att dela ut röstsedlar med t.ex. pedofilers namn på.


Det här har diskuterats i styrelsen, och det finns en mild (obeslutad, nota bene) konsensus i att styrelsen tar sig rätten att plocka bort kandidater från provvalsresultatet om kandidaturen kan anses skada partiet. Man kan ha invändningar mot det, när sådana personer har ställt upp i tävlingen på lika villkor i provvalet, men det är inte styrelsens primära uppgift att se till att alla som ställer upp i loppet får glass, utan att skydda och stärka partiet som politisk påverkare.Exakta detaljer kring det förfarandet beslutas på nästa styrelsemöte den 3-4 oktober.

agnesson 2009-09-10 11:34

RE: Krav för deltagande i kommun- och landstingsval
 
Jag skulle vilja föreslå att styrlsen kräver in utdrag från belastningsregistret och därefter gör en bedömning. Fel personer, även om de verkar drivande och kunniga, kan sänka hela partiet.

Henry Rouhivuori 2009-09-10 11:45

RE: Krav för deltagande i kommun- och landstingsval
 
Citat:

agnesson (2009-Sep-10)Jag skulle vilja föreslå att styrlsen kräver in utdrag från belastningsregistret och därefter gör en bedömning.
Då måste det stå i "EULA:n" att partiet kommer att kräva in utdrag ur belastningsregistret.

Annars blir det en integritetskränkning.

Fahrenheit451 2009-09-10 11:54

RE: Krav för deltagande i kommun- och landstingsval
 
Citat:

Jag skulle vilja föreslå att styrlsen kräver in utdrag från belastningsregistret och därefter gör en bedömning. Fel personer, även om de verkar drivande och kunniga, kan sänka hela partiet.Det känns som att vi då måste agera emot våra egna principer. Dessutom är det nog så att media kan försöka ge sig på precis vem som helst och med orena metoder försöka ogiltighetsförklara en individ. Lättast tror jag är att teckna någon form av fötroendekontrakt individ och parti emellan.

JPAnderson 2009-09-10 21:53

RE: Krav för deltagande i kommun- och landstingsval
 
Citat:

agnesson (2009-Sep-10)Jag skulle vilja föreslå att styrlsen kräver in utdrag från belastningsregistret och därefter gör en bedömning. Fel personer, även om de verkar drivande och kunniga, kan sänka hela partiet.


Nej. Det är grundläggande att man inte skall kunna dömas för tidigare fel....

Är man drivande och kunnig, som du utrycker det så är man.

Jobbar inte vi för att värna den personliga integriteten?Med ett sånt förslag så är vi ute på väldigt hal is partikamrater och den borde förkastas.

Anders Hedberg 2009-09-10 22:27

RE: Krav för deltagande i kommun- och landstingsval
 
Jag tror inte heller på att vi ska begära in utdrag ur belastningsregistret, det känns tveksamt både etiskt och även praktiskt. Vem ska läsa dem?Jag skulle hellre se en policy där en person som funderar på att kandidera och har saker i sitt förflutna som kan se illa ut tar kontakt med någon i ledningen eller styrelsen under sekretess och diskuterar igenom situationen. Det behöver alltså inte bara gälla allvarliga brott, det kan t.ex. gälla om man betalt tv-licensen (speciellt om man ska bli kulturminister) Dels får man lite andra åsikter runt det, dels vet man att styrelsen kommer att stå bakom en ifall mediadrevet kommer. Förmodligen måste det man pratat om göras offentligt på något sätt om man tycker det är en kandidat som bör vara med på listan. En egen publicering i förväg tar bort nyhetsvärdet och gör att mediadrevet kanske inte startar...Likaså om det kommer fram att någon som kandiderar själv inte insett att det kan se illa ut, men att andra tycker det. Då bör någon i styrelsen informeras och diskutera igenom det med berörd person.

Davisx3m 2009-09-10 22:45

RE: Krav för deltagande i kommun- och landstingsval
 
Detta tycker jag är super! Jag ser väldigt positivt på ett kommunval här i Strängnäs nu! :D Dags att diskutera lite med kommunledaren :)

Peter Johansson 2009-09-11 16:35

RE: Krav för deltagande i kommun- och landstingsval
 
Notera att principprogrammet deklarerar att "För att kunna enas som rörelse tar vi inte ställning i andra politiska frågor som inte har samband med de principer vi här deklarerat."

Om man på förhand förutsätter att det går bra i kommunvalet och man då får en vågmästarroll, och på så sätt förhandla till sig vissa procent av en kommunalrådstjänst så kräver det att man tar ställning i alla fall i de stora frågorna som budgetar och dyl.

Man kan kanske även behöva göra det för att få önskade platser i nämnder.Det kan nog komma att bli många kommuner där vi kan få en vågmästarroll då det bara krävs en eller två platser i fullmäktige för att göra en skillnad.Detta kan vara något att fundera på.Min åsikt är låt de PP ledarmöter göra de avtal och de ställningstagande som behövs för att få bästa möjliga position med principprogrammet i åtanke;)//Peter Johansson


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 00:25.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson