Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Forumgruppen/teknisk support (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=399)
-   -   Styrdokument för forumet (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=35216)

agnesson 2011-08-29 14:10

Styrdokument för forumet
 
Styrdokument för forumet
Antaget 2011-08-29 av forumansvarig.

1. Ändring av detta styrdokument
1.1 Detta är ett levande dokument som Forumgruppen får förändra under förutsättningen att det görs för att främja följande syften:

2. Syfte
2.1 Syftet med forumet är att det ska användas som ett arbetsverktyg för att föra Piratpartiet framåt. Det är inte tänkt att vara en allmän kanal för yttrandefrihet. Med anledning av detta kommer brott mot forumetiken av den som inte är medlem i partiet att beivras betydligt hårdare än för den som är medlem.
2.2 Syftet med styrdokumentet är att:
Beskriva tydliga regler för vad forumets deltagare får göra och inte göra på forumet.
Visa på hur man går tillväga om man vill förbättra och påverka hanteringen av forumet och dess regelverk.
2.3 Syftet med regler och moderering är att upprätthålla arbetsordningen på forumet.

3. Regler för konto
3.1Varje person bör endast ha ett konto på forumet. Det är dock tillåtet att ha två konton om bara ett av dem är anonymt. Ett andra konto får däremot inte skapas för att kringgå en avstängning.

4. Regler för signatur
4.1 En signatur får innehålla maximalt sju rader.
4.2 Länkar får användas men måste förkortas genom att använda koden [url=http://länk]text[/url].
4.3 Endast mindre banners, så som guldpirat, är tillåtna.
4.4 Orelaterad reklam i signaturen är inte tillåten. [1]


5. Forumetik
5.1 Följ forumets struktur och klistrade trådar för hur och var nya trådar ska skapas.
5.2 Citera inte mer än nödvändigt för diskussionen, undvik stora textmassor i dina inlägg. Om du behöver förmedla stora citerade textmassor är spoilerfunktionen lämplig. Ta inte citat ur sitt sammanhang så dess innebörd förändras.
5.3 Talar du för en grupp bör du vara tydlig med vilka de är.
5.4 Var noggrann med att länka och backa upp dina påståenden. Försök i möjligaste mån att ange originalkällan.
5.5 Om du vill kritisera grupper eller personer i organisationen så gör det på avsedd plats. Ge konstruktiv kritik och förslag på olika lösningar.
5.6 Undvik inlägg som inte tillför något nytt i debatten.
5.7 Formulera dig så alla läsare har möjlighet att kunna förstå vad du menar. Skriv exempelvis inte "Kommer du ihåg i lördags?" utan att ge en förklaring till de som inte vet vad som hände i lördags.
5.8 Redigera ditt inlägg istället för att skriva ett nytt inlägg där du påpekar felen i det tidigare. Om du redigerar ett inlägg så att innebörden förändras bör du lämna en notering om vad du ändrat. Rättstavning och andra små justeringar behöver inte kommenteras, men det skadar inte att göra det.
5.9 Skriv inte orelaterad reklam i inlägg på forumet, i din signatur eller i privata meddelanden (PM). Använd inte heller ditt användarnamn eller avatar som en reklamplats. [1]

5.10 Håll god ton och var vänlig. Nedlåtande beteende och personangrepp är inte okej. Detta gäller även bilder vars avsikt är att kränka eller förarga andra. Att recensera en medmänniskas karaktär kan måhända vara frestande, men det hör inte hemma i en mogen debatt.
5.10.1 Respektera andras åsikter. De är lika mycket värda som dina är.
5.10.2 Skriv inte inlägg när du är arg. Ta en paus istället och skriv inlägget när du lugnat ner dig.
5.10.3 Det är aldrig okej att hota människor man diskuterar med.
5.10.4 Undvik att använda dig av härskartekniker på forumet. (Referens: Wikipedia:härskarteknik)
5.10.5 Skriv inte ut personliga meddelanden publikt utan avsändarens godkännande.
5.10.6 Provocera inte i syfte att skapa en konflikt.


6. Vad händer vid anmälan av en forumpost?
6.1När ett inlägg anmäls skapas en tråd om anmälan som bara Forumgruppen kan se. Där står anmälarens forumnamn, vad som är anmält och av vilken anledning. En eller flera moderatorer tittar på anmälan och agerar på den utifrån styrdokumentets riktlinjer.


7. När sker moderering?
7.1 Vid provocerande eller vilseledande rubrik. Rubriken ska beskriva för andra forumdeltagare vad diskussionen i tråden ska handla om. Rubriken ska inte fungera som intresseväckare liknande kvällspressens artikelrubriker. Rubrikändring får göras av moderator vid provocerande eller vilseledande rubrik.
7.2 När en tråd bedöms ligga i felaktig kategori så flyttar moderator tråden. Detta är för att underlätta för medlemmarna så de hittar de trådar som de förväntas hitta inom varje kategori. Det är inte försök från moderatorerna att styra Piratpartiets utveckling i en viss riktning eller betygsätta vissa trådar som mindre viktiga.
7.3 Vid personangrepp får moderator redigera inlägg. Detta för att den kränkta ska slippa se kränkningen fler gånger och så att kränkningen gör minsta möjliga skada. Detta gäller även bilder.
7.4 Flera trådar om samma ämne. Det blir mer överskådligt och lättillgängligt på forumet om diskussioner hålls i en tråd istället för flera trådar om samma sak. Därför kan i vissa fall trådar låsas, med en hänvisning till annan tråd, eller slås ihop till en enda tråd. Om innehållet i tråden är av trivial natur (till exempel bara en länk till en nyhetsartikel) och samma innehåll finns i en liknande tråd så kan även radering komma att ske.
7.5 Otrevlig stämning. Ibland kan en tråd spåra ur fullständigt, till exempel genom att flera personer bryter mot forumetiken upprepade gånger trots varningar. För att reda ut situationen kan en moderator välja att låsa tråden antingen tillfälligt eller permanent beroende på omständigheterna.
7.6 Oönskad reklam ("spam"). Inlägg av ren reklamkaraktär kan ibland leta sig in på forumet. Dessa är givetvis inte önskade och kan därför raderas. Exempel på när man vet att det rör sig om reklam och så kallade bots är när inlägget är på engelska, när den innehåller länkar till försäljningshemsidor eller när antalet inlägg av användaren är lågt. Reklambots kan stängas av ansvarig för forumgruppen eller en admin utan normal prövning.
7.7 Undantag från, eller tillägg till, ovanstående regler för moderering kan förekomma på vissa underforum. Dessa beskrivs då i en klistrad tråd i det aktuella forumet.


8. Beslutsbefogenheter
8.1 Beslut om tillsägelse kan fattas av en (1) enskild moderator.
8.2 Beslut om trådflytt kan fattas av en (1) enskild moderator.
8.3 Beslut om rubrikändring kan fattas av en (1) enskild moderator.
8.4 Beslut om varning fattas av minst tre (3) av Forumgruppens medlemmar.
8.5 Beslut om signatur- eller avatarändring fattas av minst tre (3) av Forumgruppens medlemmar.
8.6 Beslut om ändring av ett forumanvändarnamn fattas av minst tre (3) av Forumgruppens medlemmar.
8.7 Beslut om avstängning fattas med absolut majoritet bland Forumgruppens medlemmar.
8.8 Om ärendet är brådskande och det inte finns tillräckligt många tillgängliga moderatorer så kan ensam moderator bestämma om tillfällig ändring.
En tillfällig avstängning kan i brådskande fall bestämmas av antingen tre (3) moderatorer eller ansvarig för Forumgruppen. Tillfällig avstängning måste hävas så snart som beslut har kunnat tas enlig vanlig ordning.
8.9 Radering av oönskad reklam ("spam") och tillhörande användarkonto får göras godtyckligt av endast en (1) moderator i de fallen då det är uppenbart att det är just oönskad reklam.
8.10 Avstängning kan vara tidsbegränsad eller permanent.
8.11 Det är inte tillåtet att försöka kringgå en avstängning. En tidsbegränsad avstängning är till för att användaren ska tänka över sitt beteende och förhoppningsvis komma tillbaka som en bättre debattör.
8.12 Vid varning eller avstängning ska ett förenklat protokoll över händelsen publiceras öppet för medlemmarna att ta del av. Röstlängd ska ingå.


9. Forumregler för medlemsmöte
9.1 När ett medlemsmöte hålls i forumet bestämmer valt mötespresidium över mötets forumdel. Partiets stadga och mötesordning går före tidigare beslut av Forumgruppen. Exempelvis påverkar inte en avstängning från Forumgruppen en partimedlems yttrande- och rösträtt på medlemsmötet.


10. Jag anser att moderatorn gjort fel eller har synpunkter på forumet och dess regler, vad ska jag göra?
10.1 Kritisera inte moderatorns åtgärd i direkt i den modererade tråden. Ge istället konstruktiv kritik i Forumgruppens underforum. Därefter kommer Forumgruppen diskutera ärendet och söka efter en lämplig lösning eller ompröva modereringen.
10.2 Är du inte nöjd med forumgruppens beslut kan ärendet tas upp med IT-chefen.


11. Forumgruppens roller
11.1 Forumgruppen har sitt mandat att sköta forumet från partiets IT-chef.
11.2 Ansvarig för Forumgruppen utser moderatorer. Lokala moderatorer i vissa underforum kan också förekomma men dessa ingår inte i Forumgruppen. Exempel på en lokal moderator är valkretsledaren för sin forumdel.
11.3 Personer inom andra arbetsgrupper i partiet kan tilldelas administratörsrättigheter om deras arbete kräver detta.

11.4 Moderator
11.4.1 Kontrollerar att forumets deltagare följer upprättade riktlinjer.
11.4.2 Säger till och varnar de användare som missköter sig.
11.4.3 Tar beslut om avstängning av användare vid upprepade eller grova förseelser efter överläggning i Forumgruppen.
11.4.4 Får i enligt med detta styrdokument redigera inlägg, avatarer, signaturer och användarnamn.
11.4.5 Ska i sina modereringsbeslut inte i något avseende moderera enbart för sin egen eller annan persons vinnings skull. All moderering ska vara opartisk till innehållet i tråden.
11.4.6 Får delta och framföra sina åsikter i forumet under samma förutsättningar och förhållningsregler som andra forummedlemmar.
11.4.7 Får inte diskutera en anmäld eller en anmälares forumidentitet med någon annan är de som befinner sig i Forumgruppens interna diskussionskanaler.
11.4.8 Moderator har tolkningsföreträde för att avgöra om "2. Syfte" upprätthålls.

___________________________________
[1] Riktlinjer för 'orelaterad reklam' enligt 4.4 och 5.9
  • Spambots = inte okej
  • Folk som registrerar sig för att posta ett fåtal skräpinlägg som inte tillför diskussionen något med spam i signaturen = inte okej
  • En användare med "300" inlägg som lägger en länk till vad han jobbar med på dagarna i signaturen = okej
  • Folk som postar länkar till saker/tjänster som löser det som trådskaparen frågar efter = okej

agnesson 2011-09-20 21:18

Sv: Styrdokument för forumet
 
2011-09-20
+ 2.1 Syftet med forumet är att det ska användas som ett arbetsverktyg för att föra Piratpartiet framåt. Det är inte tänkt att vara en allmän kanal för yttrandefrihet. Med anledning av detta kommer brott mot forumetiken av den som inte är medlem i partiet att beivras betydligt hårdare än för den som är medlem.


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 04:41.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson