Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Motioner (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=967)
-   -   B30: Regnbågspolitik: Avskaffa juridiskt kön [bifallen] (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=40903)

Mötespresidiet 2017-03-13 00:16

B30: Regnbågspolitik: Avskaffa juridiskt kön [bifallen]
 
Piratpartiet är ett framtidsparti, som står upp för alla människors lika värde, något som vi drivit på hårt och borde fortsätta med även i framtiden. Vi har många gånger fått lov för den HBTQ-politik vi fört av etablerade organisationer som RFSL, och detta är något vi vill fortsätta jobba för.

I tidigare ställningstaganden har vi ansett att en utredning om borttagandet av juridiskt kön ska göras, med intentionen att avskaffa densamme. Nu borde vi gå ännu hårdare på detta och inte gömma oss bakom utredningar som en viss statsminister gör, låt oss stå rakryggade och erkänna att juridiskt kön inte hör hemma i ett modernt samhälle!

Detta är ett stort ingrepp i lagstiftningen som kommer ta flera år att genomföra, men som tvingar den till att bli könsneutral och på så sätt behandla alla lika inför lagen när det kommer till kön. Vi har flera exempel på lagstiftningar som baserar sig i kön idag, där några är kravet på godkännande från socialstyrelsen för att få byta juridiskt kön, men också sådant som faderskapspresumption och föräldraledighet.

Förr i tiden ville man åtskilja dessa då kvinnan inte skulle ha rätt att rösta, medan mannen skulle ha den rätten. Senare var det relevant för äktenskapsbalken då man inte tillät människor av samma kön att gifta sig. Det används idag för könsstympning av barn som har oklar könstillhörighet vid födsel, och därför tvingas genomgå en icke medicinskt grundad operation för att få barnets könsorgan att mera efterlikna den mall på hur könsorgan ska se ut enligt staten.

I ett modernt samhälle som anser sig eftersträva jämnlikhet och feminism borde kön inte vara något som vi delar upp människor i när det kommer till behandling inför lagen.

Magnus Andersson 2017-04-17 22:29

Jag ogillar yrkande B30-Y01:
att Piratpartiet ska anta följande text:
"Med utgångspunkt i principprogrammets lydelse "Alla individer ska behandlas lika, åtnjuta likhet inför lagen[...]", samt av den anledning att det inte ska vara upp till politiker att bestämma vilka kön som finns och vilka kriterier någon ska uppfylla för att tillhöra något eller inget av dem, ska Piratpartiet verka för avskaffandet av juridiskt kön."
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.

Anton Nordenfur 2017-04-21 16:08

Jag har lagt yrkande B30-Y02:
att Piratpartiet antar ställningstagandet "Med utgångspunkt i principprogrammets lydelse 'Alla individer ska behandlas lika, åtnjuta likhet inför lagen[...]', samt av den anledning att det inte ska vara upp till politiker att bestämma vilka kön som finns och vilka kriterier någon ska uppfylla för att tillhöra något eller inget av dem, ska Piratpartiet verka för avskaffandet av juridiskt kön."
Detta yrkande betyder i praktiken samma sak som Fabians originalyrkande, men är formulerat att följa praxis i hur vi författar vår politik.

Fabian Rosdalen 2017-04-21 17:00

Jag Jämkar bort mitt yrkande B30-Y01 till fördel för B30-Y02.

Mitt bortjämkade B30-Y01:
Piratpartiet ska anta följande text:
"Med utgångspunkt i principprogrammets lydelse "Alla individer ska behandlas lika, åtnjuta likhet inför lagen[...]", samt av den anledning att det inte ska vara upp till politiker att bestämma vilka kön som finns och vilka kriterier någon ska uppfylla för att tillhöra något eller inget av dem, ska Piratpartiet verka för avskaffandet av juridiskt kön."

B30-Y02, som jag tycker bättre om:
Piratpartiet antar ställningstagandet "Med utgångspunkt i principprogrammets lydelse 'Alla individer ska behandlas lika, åtnjuta likhet inför lagen[...]', samt av den anledning att det inte ska vara upp till politiker att bestämma vilka kön som finns och vilka kriterier någon ska uppfylla för att tillhöra något eller inget av dem, ska Piratpartiet verka för avskaffandet av juridiskt kön."


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 20:21.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson