Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Förbundstyrelsemöte 2010-02-20 till 2010-02-21 (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=449)
-   -   § 08. Verksamhetsplan 2010 (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=23367)

Stefan Flod 2010-02-12 11:21

§ 08. Verksamhetsplan 2010
 
1 bifogad(e) fil(er)
Verksamhetsplanforumet: http://forum.piratpartiet.se/Forum494-1.aspx

Se bilaga 4

Förslag till beslut:
Att anta den bifogade Verksamhetsplanen 2010 som förslag till förbundskongressen.

agnesson 2010-02-19 11:50

RE: § 08. Verksamhetsplan 2010
 
Jag vill ta bort de två fokusmål som idag finns i förslaget.

Jag har tidigare försökt motivera om varför och inlägget finns att läsa på: http://forum.piratpartiet.se/FindPost194777.aspx

agnesson 2010-02-19 11:54

RE: § 08. Verksamhetsplan 2010
 
Valberedningens förslag till styrelse och kandidaternas placering på riksdagslistor.

Namn, plats på riksdagslista
Stefan Flod, 4 även riksdagsgruppen
Nils Agnesson, 14
Klara Ellström, 10, även riksdagsgruppen
Peter Elmered -
Sandra Grosse, 2, även riksdagsgruppen
Gustav Nipe, 4, även riksdagsgruppen
Emil Paulsrud -
Ella Brodin, 2, även riksdagsgruppen
Edvard Lundkvist -
Tess Lindholm, 2, även riksdagsgruppen
Max Gnipping -
Olof Noaksson -

agnesson 2010-02-21 11:39

RE: § 08. Verksamhetsplan 2010
 
Jag vill bara säga att jag är oroad över den totala tystnad från alla mötesdeltagare. Jag har lagt fram ett yrkande och har inte hört ett ord om vad ni andra tycker om det. Jag kommer inte acceptera att motyrkanden läggs fram i sista sekund för att undvika debatten. Följande är våra fokusmål om ingen yrkande läggs.

Citat:

Fokus: Distrikten

Mål 2010:
-


Fokus: Val2010

Mål 2010:
att anordna mediaträning för förbundsstyrelsen och distriktsordföranden,
att ha föreläsare på minst 3 nationella konferenser med valfokus,
att innan riksdagsvalet skicka ut minst tio pressmeddelande med valfokus,
att ansvara för ett arrangemang under Almedalsveckan,
att på hemsidan tillhandahålla val- och kampanjmaterial för medlemmar och lokalavdelningar.

Stefan Flod 2010-02-21 11:45

RE: § 08. Verksamhetsplan 2010
 
Jag är tyst för att jag håller med nils.

Huvuddelen av Ung Pirats verksamhet sker i våra lokalavdelningar. Makten att bestämma vad våra medlemmar ska göra ska ligga så nära dem själva som möjligt. Vad våra medlemmar vill göra i en lokalavdelning och göra för de oriktade bidragen bestämmer de helt själva. Den modellen fungerar och är det vi verkligen behöver jobba med. :)

Paulsrud 2010-02-21 11:51

RE: § 08. Verksamhetsplan 2010
 
Jag tycker också vi kan stryka fokusområdena. Baka istället in bra att-satser i det hela under de olika områdena vi arbetar med (likt förra året). Vi kommer aldrig komma någon vart annars.

Annars tycker jag i allmänhet att fokusområden är bra. Men vi är fortfarande i lite utav en uppstartsfas, även om jag tror att mkt kommer att lösa sig under året, så har vi inte den organisationen ännu.

Stefan Flod 2010-02-21 11:55

RE: § 08. Verksamhetsplan 2010
 
Vad som är förbundets centrala roll finns rätt bra beskrivet i Visionen. :)

Citat:

En välfungerande och långsiktig organisation
Ung Pirat ska ha en långsiktig och stabil ekonomi som i minskad utsträckning är beroende av statsbidraget.
Ung Pirat ska vara det största ungdomsförbundet i Sverige mätt i antal lokalavdelningar, tillgänglighet, inflytande och antal medlemmar.
Ung Pirat ska ha starka distrikt med närhet till lokalavdelningar och medlemmar.
Ung Pirat ska effektivisera förbundets verksamhet genom att minimera administration för lokalavdelningar och distrikt.
Ung Pirat ska genom bidrag fördela minst hälften av statsbidraget till lokalavdelningar och distrikt.

Ett mångsidigt och gränslöst samarbete
Ung Pirat ska internt påverka piratpartiets politik genom ett fortsatt nära samarbete, samtidigt som förbundet externt driver partiets frågor.
Ung Pirat ska utveckla nätverk och samarbete med nationella och internationella ungdomsorganisationer.
Ung Pirat ska i övrigt stödja och uppmuntra skapandet av fler ungdomsförbund till piratpartier i Europa och världen.

Ett synligt, erkänt och legitimt politiskt ungdomsförbund
Ung Pirat ska med ett särskilt ungdomsperspektiv vara bland de främsta opinionsbildarna kring piratrörelsens frågor nationellt och internationellt.
Ung Pirat ska fortsätta utveckla arbetet för föreningsdemokrati, öppenhet och transparens inom förbundet.
Ung Pirat ska vara ett förbund baserat på jämlikhet med respekt för alla medlemmars förutsättningar och människors lika värde.
Ung Pirat ska arbeta för att dess medlemmar är informerade och kunniga inom pirat- och demokratifrågor.

Gonte 2010-02-21 12:40

RE: § 08. Verksamhetsplan 2010
 
Även jag håller med om att stryka fokusområden.

SimonRosenqvist 2010-02-21 14:31

RE: § 08. Verksamhetsplan 2010
 
Vad tros om detta förslaget?

Tog bort fokusområden, flyttade om lite bland målen för 2010 och ändrade någon formulering en aning. Lade även till brödtext för varje område samt slog ihop inledningen så det ser likadant ut som i verksamhetsberättelsen.

Både denna och verksamhetsberättelsen behöver fixas till så de passar den grafiska profilen sedan.

Stefan Flod 2010-02-21 14:53

RE: § 08. Verksamhetsplan 2010
 
---


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 05:18.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson