Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Lokalval 2010: Diskussion (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=351)
-   -   Motioner till kommunfullmäktige. Hämta motionerna här och skicka till din kommun. (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=21779)

Gammelpiraten 2009-10-27 09:40

Motioner till kommunfullmäktige. Hämta motionerna här och skicka till din kommun.
 
Motioner att lägga till kommunfullmäktigeFör att visa att vi finns och att vi ställer upp i kommunvalet så är det viktigt att lägga motioner.

Jag tänker mig att den här tråden skulle kunna vara en lämplig plats att lägga upp allmängiltiga motioner.I vissa kommuner kan man lägga motionen som medborgarförslag. Hur som helst bör man skriva under med Piratpartiet i ..... (den kommun man nu finns i), eller medlem i Piratpartiet eller motsvarande. Hur som helst bör man skicka in motionen till fullmäktige i den kommun man befinner sig i.Man bör också skicka en kopia till pressen, till lokaltidningar, lokalradio och lokal-TV. Det här bör skickas nu eller så snart man kan. Det tar tid innan behandling sker i fullmäktige.Någon eller ett par månader före valet bör bör man också använda sidor på Internet och insändarsidor för att då skapa en debatt i ämnet.Här kommer alltså den första motionen:

Motion till fullmäktige i ... avseende att arkivering och dokument skall vara tillgängliga i öppna format.

Det ska gå att kommunicera med myndigheter utan att vara bunden till en viss leverantör av programvara. Användningen av öppen källkod i kommunens skolor liksom i kommunens övriga verksamheter ska stimuleras. När den kommunen gör upphandlingar eller producerar information måste detta ske på ett sätt som aktivt motarbetar bibehållandet eller uppkomsten av privata monopol på information, kunskap, idéer eller koncept.Under våren 2009 har Alingsås kommun på de olika förvaltningarna gått över till OpenOffice som kontorprogram. Innan beslutet togs hade en förstudie genomförts. Alingsås kommun deltar i tillsammans med en antal västsvenska kommuner i ett nätverk kring Open Office.

Man menar att ”öppna, plattformsoberoende och arkivbeständiga fil- och dokumentformat är viktiga. För största öppenhet skall ODF (open document format) vara förstahandsvalet för skrivbara dokument samt PDF (portable document format) för dokument som skall vara låsta ”.Den andra drivkraften var ekonomisk. Kommunstyrelsen fann att ”en sådan utveckling (mot öppen källkod) innebar sänkta kostnader för licenser.” . En uppgradering av det befintliga Microsoft Office skulle kostat kommunen ca 2 miljoner i licenskostnader. Vinsten eller den sparade utgiften beräknas uppgå till en miljon kronor årligen.Det finns därför två viktiga anledningar att övergå till att använda öppna format.Det är också av synnerligen stor vikt att eleverna i kommunens skolor får kännedom och lär sig de öppna filformaten och de fria källkoderna i undervisningen. Vidare bör kommunen successivt övergå till öppen källkod i all sin verksamhet.OpenOffice är gratis att använda och laddas ner från http://sv.openoffice.org

Om du har Microsoft Office kan du fritt ladda ned en plugin som gör det möjligt att läsa det öppna dokumentformatet ODF. Gå till http://www.sun.com/software/star/odf_plugin/

hemställer härmedatt kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med motionens intentioner och önskemål

datum o plats....underskrift......... för Piratpartiet i/ medlem i Piratpartiet.......

Gammelpiraten 2009-10-27 09:41

RE: Motioner till kommunfullmäktige. Hämta motionerna här och skicka till din kommun.
 
Den här motionen kan naturligtvis också skickas till landstingsfullmäktige.


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 18:19.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson