Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   [J-L] (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=405)
-   -   Jacob Hallén (#63274) (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=22107)

Jacob Hallén 2009-11-13 01:34

Jacob Hallén (#63274)
 

Jacob Hallén


Citat:

IT-företagare. Tidigare aktiv i FFII och kampen mot mjukvarupatent. Föreningsperson med många tidigare uppdrag, bl.a. huvudarrangör för Gothcon och Europython. Erfaren strateg och förhandlare. Målfokuserad och prestigelös. Gillar att hjälpa andra att lyckas.
Lite mer fyllig presentation

Min blogg: Flickus flackus flum

http://data.piratpartiet.se/Handlers...3274&YSize=128

AndersLindbäck 2009-11-13 16:21

RE: Jacob Hallén (#63274)
 
Hej Jacob trevligt och se att fler av oss som var med och grundade FFII.se ställer upp för Piratpartiet!


När du kommer in i riksdagen

1. vilket utskott vill du sitta i ?
2. varför anser du lämpad att sitta där ?
3. varför vill du sitta där ?

Jacob Hallén 2009-11-13 17:08

RE: Jacob Hallén (#63274)
 
Hej Anders, visst är det bra att flera personer med bakgrund från kampen mot mjukvarupatent i EU kandiderar.

Jag brinner allra mest för patentfrågor bland de frågor som Piratpartiet har på sitt principprogram. Jag intresserar mig mycket för upphovsrätt och integritet också, men det finns många medlemmar och kandidater med djupare engagemang där, medan vi som intresserar oss för patentfrågor är relativt få. Det gör att jag vill sitta på en plats där jag kan påverka patentpolitiken.

Det kan man göra på 2 ställen, dels i EU-nämnden, där regeringens förslag till hur Sverige ska ställa sig i ministerrådet behandlas, och del i Näringsutskottet, där svensk politik för patent behandlas.

Jag förväntar mig att ett ett första steg i förändringen av patenträtten kommer att vara ett krav för stöd ifall vi blir ett vågmästarparti, och då behövs det kunniga personer som arbetar med att slussa förslagen genom beredningen i utskottet. (Jag framförde ett förslag till ändrade taxor för registerhållning av patent på IPC-forum, som skulle kunna vara detta första steg mot avvecklingen av patent.)

Vem som sitter var är naturligtvis en fråga om vilken kombination av intressen och kompetens som finns inom riksdagsgruppen. Jag tror att jag skulle vara bra i Utrikesutskottet, Försvarsutskottet eller Justitieutskottet, om patentfrågorna täcks av någon annan som gruppen ser som bättre lämpad.

Dexe 2009-11-13 21:39

RE: Jacob Hallén (#63274)
 
Hej Jacob (jävligt bra namn det där!),

I upphovsrätten idag finns något som kallas en moralisk rättighet för upphovsrättsinnehavaren. Om Piratpartiet kommer in i riksdagen och ska reformera/ta bort upphovsrätten, hur skulle du ta dig an frågan om de moraliska rättigheterna?

Jacob Hallén 2009-11-13 23:32

RE: Jacob Hallén (#63274)
 
Hej Jacob,

jag har alltid gillat mitt förnamn, trots att jag blev retad för det när jag gick på lågstadiet. På den tiden var det inte många som hette Jacob, och jag tror jag var 13 år innan
jag träffande någon annan med mitt förnamn.

Ideell upphovsrätt ser jag i huvudsak som oproblematisk. Jag tycker det är självklart att man ska ha rätt att vara känd som upphovsman, även långt efetr sin död. Jag tycker också att det är självklart att man ska slippa förfalskningar, plagiat och stötande förvanskningar under lång tid. Däremot ser jag ett problem i att man hårdare och hårdare begränsar vad som utgör en tillåten bearbetning (på engelska: derivative works). Jag anser att det måste finnas ett stort utrymme för att använda material ur andras produktion, för det är en viktig ingrediens i ett rikt kulturliv.

Jag har precis njutit av Franz Liszts pianoversioner av Beethovens symfonier. De är underbara verk, som aldrig hade skapats under den upphovsrättslagstiftning vi har idag. Beethhovens arvingar skulle ha stämt Liszt för att förhindra att hans verk spelades. Kultur skapas genom idéutbyte, och alltför stark äganderätt lägger en våt filt över kulturen. Det gäller inte bara finkultur. Man kan lätt se var Disney skulle befunnit sig idag utan tillgång till Djungelboken, Snövit, Trollkarlens lärling, Askungen och massor av andra källor att ösa ur. Det är hög tid att andra ska få rätt att använda Musse Pigg och andra Disney-skapelser i sina bearbetningar. Musse har funnits i vår kultur så länge att det bara finns ett fåtal människor kvar som inte uppvuxna med den tecknade musen som ett inslag i kulturen. Jag ser det som stötande att det finns ett monopol på vad som idag (på gott och ont) är en gemensam kulturyttring.

Hur man åstadkommer detta från en position i riksdagen är mer än vad jag vet, för att mycket av den praxis vi har idag har uppkomit genom prejudicerande domar, som efter hand glidit längre och längre från lagstiftarnas ursprungliga syften. Det kan tänkas att man kan förändra lagstiftningen utan att bryta mot Bern-konventionen och TRIPS, men jag har inte studerat detta närmre.

Jag förordar i vilket fall inte att man ska kunna överlåta sina ideella rättigheter. Det kan till och med vara så att begränsningar i möjligheten att överlåta sin komersiella upphovsrätt skulle stärka upphovsmännens ställning i förhållande till förlag, skivindustri och filmindustri. Det är värt att studera och utreda.

Tommten 2009-11-14 04:33

RE: Jacob Hallén (#63274)
 
Har du medverkat i media i debatt eller nyhetsinslag och har du någon länk till detta? (helst muntligt inslag)

Citat:

- Jag äger mitt verk men du vill tillåta någon annan att bestämma över min egendom!? En sån fräckhet!
Hur svarar du? :)
Citat:

- Vad tycker du om att Pirate Bay tjänar pengar på annonser när de sprider verk?
Hur svarar du?

Jacob Hallén 2009-11-14 17:54

RE: Jacob Hallén (#63274)
 
Citat:

Tommten (2009-Nov-14)Har du medverkat i media i debatt eller nyhetsinslag och har du någon länk till detta? (helst muntligt inslag)
Nej, vad jag kan minnas har jag inte medverkat i någon offentlig debatt. Jag spelades in på IPC-forum, och mitt föredrag ligger uppe på bambuser. Jag har en professionell presentation för mitt företag som ligger utlagd på mitt företag, Open End, som kan ge en uppfattning om min mediamässighet. Jag fungerar hyfsat, men inte lysande i oförberedda intevjuer och debatter. Jag brukar komma på vad jag egentligen skulle ha sagt 5 minuter efteråt.

Citat:

Citat:

- Jag äger mitt verk men du vill tillåta någon annan att bestämma över min egendom!? En sån fräckhet!
Hur svarar du? :)
Ett verk är inte din egendom bara för att du är upphovsman till det. Du har inte skapat ditt verk isolerad från samhället, och det finns massor av andra människor som har del i det - dina lärare, dina vänner, dina arbetskamrater, de som har skrivit de böcker och de tidningar du läst, de som gjort allt du sett på film och TV, folk du mött som hastigast på krogen, på tåget, på fjällvandringen eller var som helst. Det är en fräckhet att du ska kräva ensamrätt under din livstid, dina barns livstid och dina barnbarns livstid. Du har fått en stor del av ditt verk från samhället och det är inte mer än rätt att andra får möjlighet att bygga vidare på ditt verk, eller att fritt utnyttja det när du har haft en rimlig tid att tjäna pengar på det.

Citat:

Citat:

- Vad tycker du om att Pirate Bay tjänar pengar på annonser när de sprider verk?
Hur svarar du?
Det är en missuppfattning att Pirate Bay sprider verk. De tillhandahåller tjänster som gör att andra människor kan lägga upp information om var de erbjuder filer för nedladdning. Pirate Bay kan jämföras med Eniro, som tillhandahåller telefonnummer till företag och personer. Eniro har inget ansvar för vilka telefonnummer de förmedlar och till vem de gör det.

Att förändra rättspraxis på det sätt som musik- och filmindustrin försökt göra i Pirate Bay-målet vore katastrofalt för hela det svenska samhället. Vi har ända sedan innan Västgötalagen haft ett begränsat ansvar för tredje part. Det har tjänat oss fantastiskt väl, och skiljer sig markant från den hysteriska skadeståndspraxis som tillämpas i USA. Vi vill inte ha deras system! För att ge ett exempel på regler från medeltiden, så stadgades det att värdshusvärdar skulle tillhandahålla "stång i vägg", alltså ett avträde för sina gästers bruk. Däremot stadgades det att skulle värdshusvärdens svin, på hemlighuset, bita tasken av den resande "så vore det den resandes ensak". Sådana här regler har tjänat Sverige väl under många hundra år. Det ger ett civilt liv och ett affärsliv som har stabila spelregler och som inte ger giriga advokater och lycksökare någon möjlighet att spela ut människor mot varandra. Vår traditionella lagstiftning är en viktig ingrediens i vårt välstånd och i varför Sverige är en så framgångsrik exportnation. Medialobbyn är på väg att förstöra detta.

Till sist, vad jag förstår så har inte Pirate Bay tjänat pengar på sina annonser, utan de har fått in pengar som täckt del av driftskostnaderna, men det har inte med saken att göra.

xor 2009-11-15 22:20

RE: Jacob Hallén (#63274)
 
0.) Vilken av piratpartiets frågor kommer du att driva hårdast? Vad kommer du att ge dig i kast med först?

1.) Hur ställer du dig till piratpartiets strategi som vågmästare i riksdagen? Hur kommer du att reagera om andra piratledamöter inte följer partiets linje och i någon fråga röstar mot piratpartiets grupp? I vilka frågor kan du tänka dig att rösta mot piratpartiet? (Eller uttryckt på ett annat sätt: Hur tokiga saker måste piratpartiet vara på väg att rösta fel om, innan du ska rösta mot gruppen och på så vis äventyra piratpartiets roll som vågmästare?)

2.) Kommer du att ägna dig åt något annat vid sidan av din roll som riksdagsledamot? Kommer du att arbeta med piratpartiets aktivister, eller kommer du att snöa in dig i rosenbad med lagtexter? På vilket sätt kommer du att samverka med piratpartiets aktivister, förutsatt att du kommer att göra det?

3.) Det finns flera andra organisationer utanför det svenska piratpartiet som är intressanta att samverka med, exempelvis Tyska och Finska pirater och olika lobbyorganisationer som La Quadrature du Net, juliagruppen och FFII (åt minstonde en av dessa är du redan delvis involverad i). Kommer du att försöka samverka med dem, eller lämna dem för sig själva? Hur förväntar du dig att eventuella sammarbeten, med organisationer som inte är svenska piratpartiet, kommer att gå till?

4.) När robotrevolutionen kommer, vilken sida kommer du att alliera dig med? Människornas, eller robotarnas? (Var vänlig och svara kort på frågan för att inte sabbotera den dödligt seriösa utfrågningen.)

Tommten 2009-11-16 01:04

RE: Jacob Hallén (#63274)
 
Om jag råkar ut för något som jag anser skulle vara förnedrande och pinsamt på stan, så skulle min första tanke vara "hoppas ingen filmade mig". Jag skulle alltså vara mest rädd för att det har filmats med någons mobiltelefon och liknande så det sprids och jag skulle bli en "skogsturken" som det sprids olika varianter av på nätet tex. Jag passar mig alltså för hur jag beter mig och känner mig som i ett övervakningssamhälle, fast av alla privatpersoner som går omkring beredd att filma. Inte av staten.

Gör du någon skillnaden på allvarligheten i denna känslan/rädslan som jag har att bli övervakad av privatpersoner och känslan av att bli övervakad av staten? Tycker du att den ena är mer allvarlig?

Jacob Hallén 2009-11-16 02:06

RE: Jacob Hallén (#63274)
 
Tack Kalle för roliga och intressanta frågor att svara på.

Citat:

xor (2009-Nov-15)
0.) Vilken av piratpartiets frågor kommer du att driva hårdast? Vad kommer du att ge dig i kast med först?
Det beror på valutgången. Om Piratpartiet hamnar i vågmästarställning skulle jag satsa på förändring av patentlagstiftningen först av allt. Ändring av patenttaxorna och nedläggning
av svenska patent (och därmed patentavdelningen på Patentverket) kan åstadkommas inom ett år efter valet. Det ger åtgärderna möjlighet att verka och få utslag innan nästa
valrörelse. Jag är övertygad om att detta skulle stärka Piratpartiet. Det kommer att finnas andra som fokuserar på integritet och upphovsrätt, och som har ett djupare engagemang än jag på dessa områden. (Jag har ganska höga tankar om mitt engagemang på dessa områden också, men efter att ha lärt känna en massa Piratpartister i Göteborg inser jag att det finns många som både kan mer och är beredda att arbeta hårdare för dessa frågor.)

Sitter vi som småparti utan direkt inflytande i riksdagen skulle jag arbeta med demokratifrågor, för att göra tydligt för medborgarna hur mycket det fuskas med transparens och öppna beslutsprocesser.

Citat:

1.) Hur ställer du dig till piratpartiets strategi som vågmästare i riksdagen? Hur kommer du att reagera om andra piratledamöter inte följer partiets linje och i någon fråga röstar mot piratpartiets grupp? I vilka frågor kan du tänka dig att rösta mot piratpartiet? (Eller uttryckt på ett annat sätt: Hur tokiga saker måste piratpartiet vara på väg att rösta fel om, innan du ska rösta mot gruppen och på så vis äventyra piratpartiets roll som vågmästare?)
Det här är en tuff samvetsfråga. Jag förväntar mig att alla som kandiderar till 100% ställer upp på vågmästarstrategin och på partiets principprogram. Om någon avviker från den linjen i de
allra flesta frågor skulle jag aktivt delta i arbetet för att övetyga avfällingen om att följa partilinjen, och som en extrem åtgärd begära vederbörandes avgång. Det finns dock en gräns för hur långt stödet till en minoritetsregering kan gå. Medan jag glatt skulle rösta för idotiska ändringar i A-kassa och sjukvårdsföräkring (vilket vi kan förvänta oss av både Aliiansen och de Rödgröna), skulle jag inte acceptera sådana saker som krigsförklaring mot främmande land. Jag räknar med att alla andra i partigruppen har ett liknande förhållningssätt och att vi kan resonera oss fram till en gemensam ståndpunkt. Samtidigt så måste man respektera att det finns gränser för vad människor kan acceptera inom ramen för sin personliga moral och sitt eget samvete. Dilemmat mellan partipiska och val efter eget samvete har ingen bra lösning (som vi sett med alliansriksdagsledamöter och FRA-frågan). När man kommer till dessa frågor handlar det om att hitta den minst dåliga lösningen.

Citat:

2.) Kommer du att ägna dig åt något annat vid sidan av din roll som riksdagsledamot? Kommer du att arbeta med piratpartiets aktivister, eller kommer du att snöa in dig i rosenbad med lagtexter? På vilket sätt kommer du att samverka med piratpartiets aktivister, förutsatt att du kommer att göra det?
Det varierar i tiden. När man ska få igenom konkreta ändringar så måste man koncentera sig till 100% på att få det rätt och fullständingt genomfört. Jag räknar med att det är en liten del av en mandatperiod.

Övrig tid skulle jag vilja prioritera kontakten med distriktet. Piratfikorna i Göteborg är något som jag uppskattar mycket, och att delta i aktivism ser jag som en viktig del i det mandat man har fått från partiet som riksdagsman. Jag räknar inte i första hand med att initiera och driva aktivist-projekt -det fungerar aldrig speciellt bra om man stora delar av tiden är på annan ort. Däremot ser jag mig som ett stöd och en resurs att använda när jag kan göra nytta. Jag fungerar på detta sätt i mitt företag idag. När det behövs en tung titel eller någon som diskuterar våra produkter ur ett vetenskapligt perspektiv, då går jag med ut på kundmöten, men det är vår säljare som tar initiativet och driver processen framåt.

Citat:

3.) Det finns flera andra organisationer utanför det svenska piratpartiet som är intressanta att samverka med, exempelvis Tyska och Finska pirater och olika lobbyorganisationer som La Quadrature du Net, juliagruppen och FFII (åt minstonde en av dessa är du redan delvis involverad i). Kommer du att försöka samverka med dem, eller lämna dem för sig själva? Hur förväntar du dig att eventuella sammarbeten, med organisationer som inte är svenska piratpartiet, kommer att gå till?
Samverkan med andra organsiationer är viktigt, men jag ser inte det som en viktig del av min roll. Jag har bra kontakter inom FFII och jag ställer gärna upp och medverkar i samarbetprojekt med andra organisationer, men precis som med aktivism så finns det andra som sköter grundjobbet bättre.

Att sitta som riksdagsman innebär att man kan syssla med piratpolitik på heltid, men det gör en inte till superhjälte. Man måste välja sina strider så att man kan satsa 100% i dessa och
inte slösa med sin energi på sådant som inte leder till resultat. Som grupp betraktat måste man också fördela arbetet på ett sådant sätt att man utnyttjar kombinationen av individuella förmågor och talanger på bästa sätt.

Citat:

4.) När robotrevolutionen kommer, vilken sida kommer du att alliera dig med? Människornas, eller robotarnas? (Var vänlig och svara kort på frågan för att inte sabbotera den dödligt seriösa utfrågningen.)
Vid det laget kommer robotarna att vara så mycket mer sympatiska än människorna att valet blir enkelt. ;)


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 15:59.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson