Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Styrelseremisser (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=430)
-   -   Sakpolitiska utskott (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=37188)

infallsvinkel 2012-07-15 20:29

Sakpolitiska utskott
 
På partistyrelsens senaste möte diskuterades en modell för att stödja partiets utveckling av politiken, med hjälp av "sakpolitiska utskott".

Jag hade inkommit med ett beslutsunderlag i frågan. Styrelsen beslöt att underlaget skulle läggas ut på forumet för synpunkter. Marit Deldén och jag har därefter i uppdrag att tillsammans, utifrån inkomna synpunkter, arbeta fram ett beslutsunderlag till styrelsens septembermöte.

Här nedan följer underlaget. Alla synpunker är hjärtligt och varmt välkomna!

FÖRSLAG

Arbetet i sakpolitiska utskott kan gå till enligt följande:

Utskottens ledning:
 • Det konstituerande styrelsemötet i slutet av ett kalenderår utser talespersoner för olika sakpolitiska områden. Mandatet löper till nästa konstituerande styrelsemöte. (Partistyrelsen kan dessutom när som helst under året avsätta existerande talespersoner och/eller tillsätta nya.)
 • Talespersonen för ett sakpolitiskt område är ordförande i ett sakpolitiskt utskott.
 • Talespersonen utser själv sina medarbetare i utskottet. Ett sakpolitiskt utskott får bestå av max fem personer.
 • Talespersonen beslutar om utskottets arbetssätt internt.
Utskottens huvuduppgift:
 • Avsikten med utskottsarbetet är att samordna partiets arbete med att utforma sakpolitik inom det aktuella området.
 • Utskottens uppgift är att följa riksdagens, regeringens och olika intresseorganisationers arbete inom det aktuella politikområdet.
 • Det normala resultatet av utskottens arbete är att det leder fram till motioner till medlemsmötena, inom de aktuella sakpolitiska områdena.
Utskottens möjlighet till sakpolitiska ställningstaganden och ”utspel”:
 • För att öka partiets möjlighet att synas i media och att delta i den fortlöpande politiska debatten, är det även möjligt för talespersonen inom ett visst sakpolitiskt område att mellan medlemsmötena göra nya offentliga ställningstaganden i sakpolitiska frågor. (Exempelvis genom ett uttalande i en intervju eller genom en debattartikel.)
 • Partiledaren måste alltid informeras i förväg om vilket ställningstagande talespersonen önskar göra, och ge sitt godkännande. Partiledaren har således veto och kan avslå ställningstagandet.
 • Partiledaren ska fortlöpande (exempelvis i partiledarrapporterna) informera partistyrelsen om sakpolitiska ställningstaganden som skett, antingen av partiledningen eller av talespersonen för ett sakpolitiskt område.
 • Partiledaren ska hålla talespersonen för ett sakpolitiska område informerad om sakpolitiska utspel från partiledningens sida inom det aktuella området.
Övrigt:
 • Ett sakpolitiskt utskott har inte någon som helst ensamrätt på att arbeta med de aktuella sakpolitiska frågorna. Spontankluster i partiet eller enskilda pirater kan lika väl som ett utskott följa den politiska utvecklingen inom ett visst område och skriva motioner till medlemsmötena avseende det aktuella politikområdet. Dessutom kan det förekomma frågor som spänner över flera sakpolitiska områden och som därför fler än ett utskott följer samtidigt.
Återigen vill jag påpeka att alla synpunkter är hjärtligt välkomna!

infallsvinkel 2012-07-15 20:33

Sv: Sakpolitiska utskott
 
Min ambition har varit att ta fram ett så enkelt förslag som möjligt på hur arbetet i sakpolitiska utskott skulle kunna fungera. Jag tror att ju enklare och tydligare modellen är, desto bättre vore det, desto större möjligheter finns det att vi kommer igång med att arbeta i utskott. Vilket jag personligen tror skulle skapa en bra dynamik för att driva arbetet med vår politik framåt.

Framförallt är det ambitionen att skapa ett så enkelt upplägg som möjligt som ligger bakom de förhållandevis långtgående möjligheterna för en sakpolitisk talesperson att själv lägga upp hur det sakpolitiska utskottet ska arbeta.

Det är dock värt att notera att ett "sakpolitiskt utskott" i praktiken inte skulle ha några som helst befogenheter som går utöver vad ett spontankluster i partiet redan har. Det handlar snarare om att några personer får ett uttalat förtroende kring att bidra till att partiets politik utvecklas inom ett visst område.

infallsvinkel 2012-07-15 20:38

Sv: Sakpolitiska utskott
 
En synpunkt som kom fram på styrelsemötet, och som jag tycker är bra...

Det kan vara en fördel om förslaget kring möjligheten att göra "utspel" formuleras lite annorlunda. Som att talespersonen har rätt att "föreslå" nya sakpolitiska ställningstaganden i den aktuella debatten, till partiledaren, som sedan *kan* ge okej till detta. Snarare än att partiledaren har "rätt till veto".

Det blir en psykologisk skillnad som kan vara värdefull, så att partiledaren inte känner att hen är den som ger rött ljus, utan snarare den som kan ge grönt ljus.

stellan@streiffert.eu 2012-07-15 21:21

Sv: Sakpolitiska utskott
 
Jag är helt övertygad om att sakpolitiska utskott snabbare kan bredda partiets politik. Både på bredden och djupet. Sen får ju inte utskottet gå ut med ställningstaganden som inte är antaget av partiet eller sanktionerats av partiledaren. Men ja, sakpolitiska utskott enligt modellen som föreslagits behövs.

Tommten 2012-07-15 22:20

Sv: Sakpolitiska utskott
 
Jag anser att Talespersonerna i så fall ska röstas fram på medlemsmöten. Jag vill att risken för Nepotism i partiet motverkas och det borde motverkas bäst genom att alla partiets medlemmar får vara med och rösta fram Talespersonerna istället för att styrelsen utser dom.

Medlemsmötet måste på något sätt vara inblandad i processen som jag ser det, annars kommer det nästan garanterat leda till interna motsättningar i partiet.

I övrigt vore det mycket olyckligt om det leder till att utskotten sitter och jobbar för sig själv i stängda diskussioner, men det är det väl ingen risk inom PP hoppas jag. Det behövs ändå tydliga instruktioner om saken. Alla borde få delta i diskussioner med utskottet likt "Pirater som pratar" grupperna fungerar på facebook, fast på en annan plats än facebook helst.

Förra medlemsmötet yrkade jag på
att Qer blir Piratpartiets energipolitiska talesman
Det var litegrann på skämt då eftersom det inte fungerar så idag i partiet, men den åsikten står jag fortfarande för! :)

Mab 2012-07-15 22:39

Sv: Sakpolitiska utskott
 
Citat:

Ursprungligen postat av Tommten (Inlägg 277243)
Medlemsmötet måste på något sätt vara inblandad i processen som jag ser det, annars kommer det nästan garanterat leda till interna motsättningar i partiet.

På vilket sätt skulle ett medlemsmötesbeslut undvika risk för interna motsättningar? Om något så skapar ju ett sådant beslut vinnare och förlorare där kandidater tävlar mot varandra om medlemmarnas röster. Med det sagt vill jag inte hävda att jag är emot all form av inblandning från medlemsmötet, men om något så ökar det i mina ögon risken för interna motsättningar om medlemsmötet kan utse talespersoner som inte är samspelta med styrelse och ledning.

Henry Rouhivuori 2012-07-15 23:08

Sv: Sakpolitiska utskott
 
Citat:

Ursprungligen postat av Tommten (Inlägg 277243)
Medlemsmötet måste på något sätt vara inblandad i processen som jag ser det, annars kommer det nästan garanterat leda till interna motsättningar i partiet.

Det är väl att ta i så man spricker. I teorin så skulle det kunna ligga hos partiledaren, men att styrelsen som tar beslut mellan medlemsmöten utser talespersoner är en bra lösning.

Att säga att medlemsmöte måste vara inblandad (läs: besluta) i alla saker som partiet gör är att begränsa all aktivitet som är nödvändig för att föra partiet framåt.

JorgenL 2012-07-15 23:33

Sv: Sakpolitiska utskott
 
Jag tycker rent allmänt förslaget låter bra, men jag vill gärna att det Torbjörn sa i ett av de kompletterande inläggen understryks, nämligen att det utskotten ska komma med är förslag till ställningstaganden.

Risken är annars att de med speciellt intresse att driva partiet till ställningstagande i en viss riktning hamnar i utskottet som har hand om den frågeställningen och bestämmer partiets inställning helt själva, oavsett vad resten av medlemmarna tycker. Till en del kan detta vara sunt, den som är speciellt intresserad av en fråga har antagligen också bäst sakkunskap, men att ta ställning för en viss sak är inte enbart en kunskapsfråga, det handlar också om värderingar, vad man tycker är en bra utveckling, hur man värderar följdeffekter etc. Därför är det viktigt att de utspel som görs har ett väsentligt bredare stöd i partiet än bara utskottets åsikt.

Annars går vi från ett läge där det tidigare i princip behövdes 75% på medlemsmötet för att bestämma en viktig politisk ståndpunkt för partiet, till att det är ett litet fåtal i utskottet + partiledaren som behöver vara överrens.

Detta KAN vara en bra sak, om det görs med fingertoppskänsla för vad partimedlemmarna vill, eftersom det gör att vi kan agera betydligt snabbare på politiska dagshändelser, men om det inte sköts så, så riskerar det att skapa en massa konflikter och ilska.


Jag tror i grunden att tanken är bra med att ha utsedda fasta grupper som kan jobba med saker. Det innebär att de som sitter där känner ett ansvar för att verkligen också producera ett resultat genom att de comittat sig genom att tacka ja och därmed i princip också lovat att avsätta tid för arbetet och är beredda på att engagera sig i frågan. Det är viktigt att den som utser dem också lägger vikt på att informera om hur mycket tid och arbete man förväntas lägga ner, så att det verkligen ger den effekten. Jag tror att den föreslagna modellen med att styrelsen tillsättet talespersoner och att dessa samlar utskotten som arbetsgrupper för att stödja arbetet kan funka bra förutsatt som sagt att det sker med viss fingertoppskänsla och medvetenhet om att det kan vara bra att ha olika åsikter representerade. Att utse utskotten eller talespersoner på årsmötet tycker jag är att ta i, det innebär att det kan gå ett halvår tills man fyller en vakans, och det gör att styrelsen inte enkelt kan byta ut en talesperson som inte får nåt gjort eller går utanför sina befogenheter.


Vad gäller antalet medlemmar i utskotten tycker jag att 5 kan vara ett lagom antal, men jag gissar att det är flera än så som känner sig kallade när det gäller vissa områden, och det kan vara vettigt att fundera över på vilket sätt man ska ta tillvara på sådant engagemang.

Kanske ett utskott kan knyta till sig en mera öppen referensgrupp som jobbar mera svärmaktigt? Lite så jobbade organisationsgruppen med stadgearbetet när det begav sig, det blev tillslut 2-3 stycken som gjorde själva arbetet, medan en större grupp deltog sporadiskt i gruppens chatt.

Tommten 2012-07-16 01:19

Sv: Sakpolitiska utskott
 
Citat:

Ursprungligen postat av Mab (Inlägg 277244)
På vilket sätt skulle ett medlemsmötesbeslut undvika risk för interna motsättningar?

Demokratiskt inflytande. Det vore också bra för att undvika Nepotism som sagt.
Citat:

Med det sagt vill jag inte hävda att jag är emot all form av inblandning från medlemsmötet, men om något så ökar det i mina ögon risken för interna motsättningar om medlemsmötet kan utse talespersoner som inte är samspelta med styrelse och ledning.
Jag är inte emot all form av inblandning från styrelsen heller och tycker att det vore olyckligt om det av någon anledning skulle bli en situation där det inte finns samspel som du beskriver, men det är ju samma medlemmar som röstar fram styrelsen så det skulle vara underligt om det blir väldigt stora motsättningar. Skulle motsättningarna vara mellan majoriteten av medlemmarna som röstat fram Talespersonerna och styrelsens åsikt mot sakpolitiksinriktningen Talespersonen står för? Medlemmarnas samlade åsikter på inriktning borde gå före om det nu skulle bli något sådant problem men jag tror inte att den situationen inträffar.

Det går ju att göra olika varianter där medlemsmötet röstar fram kandidater och styrelsen utser Talesperson eller tvärtom så styrelsen godkänner ett antal kandidater och medlemsmötet röstar fram Talesperson. Det finns en massa andra varianter man kan tänka ihop också förstås. Jag uttalar mig för vad jag tror vore bäst för partiet och tror att det vore en dålig sak för partiet om styrelsen går förbi medlemmarna helt här, speciellt med tanke på partiets gamla historia med anklagelser om "toppstyrning" osv. Det vore onödigt att riskera någon sådan situation igen. Försök gärna fundera ut nått bra sätt att inkludera medlemmarna på ett bra sätt istället. :)

Qer 2012-07-16 09:36

Re: Sv: Sakpolitiska utskott
 
Citat:

Ursprungligen postat av Tommten (Inlägg 277247)
Demokratiskt inflytande. Det vore också bra för att undvika Nepotism som sagt.

Jag tror du överdriver medlemsmötenas objektivitet och insikt samt hur väl de representerar medlemmarna i partiet. ;)

Citat:

Ursprungligen postat av Tommten (Inlägg 277247)
Medlemmarnas samlade åsikter på inriktning borde gå före om det nu skulle bli något sådant problem men jag tror inte att den situationen inträffar.

Du menar den lilla klick av medlemmarna som orkar bry sig att gå in och rösta i forumet? På sistone har iofs den procentuella andelen medlemmar som faktiskt gör sin röst hörd ökat dramatiskt, men det beror ju mer på att antalet medlemmar minskat än att det är ett större antal som faktiskt orkar logga in och klicka runt i medlemsmötena...

Citat:

Ursprungligen postat av Tommten (Inlägg 277247)
Det går ju att göra olika varianter där medlemsmötet röstar fram kandidater och styrelsen utser Talesperson eller tvärtom så styrelsen godkänner ett antal kandidater och medlemsmötet röstar fram Talesperson. Det finns en massa andra varianter man kan tänka ihop också förstås.

Det känns tyvärr som en väldigt långsam och byråkratisk process där många ändå i slutänden kommer rösta på personer och konstellatoner de faktiskt inte har en jädra aning om ifall det är ett optimalt val eller ej. När de sen får se tex en omröstning om ifall person A eller person B ska vara tex talesperson så kommer säkert många resonera i stil med "Jamen, A var ju trevlig på parley i Borås -13" och så röstar de på A eftersom de ser det som ett säkert kort utan att ha en aning om vem B är. Alternativt frågar de polare C som råkar ha träffat både A och B och så röstar de som C säger.

Citat:

Ursprungligen postat av Tommten (Inlägg 277247)
Jag uttalar mig för vad jag tror vore bäst för partiet och tror att det vore en dålig sak för partiet om styrelsen går förbi medlemmarna helt här, speciellt med tanke på partiets gamla historia med anklagelser om "toppstyrning" osv. Det vore onödigt att riskera någon sådan situation igen. Försök gärna fundera ut nått bra sätt att inkludera medlemmarna på ett bra sätt istället. :)

Det som i såna fall är mycket smartare är att medlemmarna får rösta på förslagen i stället. Då handlar det om sakpolitik och konkreta idéer. Att rösta på personer har nackdelen att det är mycket mera subjektivt och alla kan helt enkelt inte känna alla, vilket gör att besluten ofta blir mer taktik och "fulheter".

Ergo; jag anser att sakpolitiska utskott, om vi ska ha dem, ska utses snabbt och effektivt av styrelse och/eller ledning när man ser ett behov, men för att undvika att folk börjar joddla om toppstyrning eller andra orättvisor bör förslagen inte cementeras till politik innan medlemmarna röstat om dem.

Det känns oerhört mycket mera effektivt och ändå med en "nödbroms" i form av att medlemmarna kan sänka idiotförslag. Dessutom, som du själv sa så är det medlemmarna som röstat fram styrelsen och då vore det ju märkligt om styrelsen spårar ur totalt. OM styrelsen spårar ur totalt så är det ju dessutom ett tecken på att medlemsmötenas val till styrelsen inte är en pålitlig process och i såna fall kommer de inte funka till de sakpolitiska utskotten heller eftersom processen, i sig, är dysfunktionell.

Så hur du än vänder på det så kommer det ändå i slutändan stå på medlemmarnas beslut. Det är bara en fråga om ifall medlemmarna faktiskt menar allvar med att de valt en styrelse de anser representerar deras åsikter och ska ha mandat att driva partiet på det sätt de anser är relevant eller om medlemmarna anser att de själva inte är pålitliga och därmed måste vara med och detaljstyra den dagliga verksamheten, vilket i sig då innebär att man kräver att ens egen oförmåga att ta pålitliga beslut ska ligga till grund för detaljbeslut på en nivå som direkt kan skada partiet. Det blir liksom väldigt mycket rundgång i det hur du än vänder på det... :crazy:

Så. TL;DR:
Anser du att medlemsmötets val av styrelse är en fungerande process finns det ingen orsak att medlemsmötet dessutom ska sitta och peta i de sakpolitiska utskotten.

Anser du att medlemsmötets val av styrelse är en dysfunktionell process hjälper det inte att applicera samma problematiska ordning på valen av de sakpolitiska utskotten.

Summa summarum: Att låta medlemsmötena vara inblandade i processen att utse sakpolitiska utskott är, hur man än vänder det, bara onödig byråkrati och fullständigt meningslöst. Det riskerar bara att ställa till mer besvär än det löser.


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 08:24.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson