Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Mötesforum höstmöte 2012 (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=820)
-   -   02. Mötets behörighet [avklarad] (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=37524)

Mötespresidiet 2012-10-01 19:00

02. Mötets behörighet [avklarad]
 

Votering: Mötets behörighet


Stänger 2012-04-04 22.00

Mötet ska nu avgöra ifall det anser sig behörigen utlyst. Det finns ett yrkande för mötet att ta ställning till.
Du kan välja att antingen bifalla eller avslå yrkandet, eller så kan du välja 'Avstår'. Avstår innebär att du markerar att du varit delaktig i voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen. Avstår kan aldrig på något sätt påverka utfallet av voteringen.

Yrkande mötet har att ta ställning till:
att mötet förklarar sig vara behörigt utlyst.


Bifall innebär att mötet har funnits behörigt utlyst och kan fortsätta enligt planerna.
Avslag innebär att mötet avbryts och stadgans §4.1.4 träder in.

Ur stadgan:
Citat:

4.1.4 Skulle medlemsmöte finnas obehörigt ska mötespresidiet inom en (1) vecka kalla till ett extra medlemsmöte. På detta extra medlemsmöte tas endast de punkter upp som skulle behandlats på det obehöriga mötet.


äldre text:Mötets behörighet

Vi ska nu avgöra om mötet har blivit behörigen utlyst, och därmed har rätt att ta beslut. Det innebär att mötet tar ställning till om kallelsen har skett enligt de regler som stadgan har ställt upp.

Ur partiets stadga:
Citat:

4.1.2 Partistyrelsen ansvarar för att kalla till medlemsmöte, dels via partiets hemsida samt via e-post till de medlemmar som har gett partiet sin adress.
4.1.3 Kallelse med möteshandlingar ska postas senast två (2) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt.
4.1.4 Skulle medlemsmöte finnas obehörigt ska mötespresidiet inom en (1) vecka kalla till ett extra medlemsmöte. På detta extra medlemsmöte tas endast de punkter upp som skulle behandlats på det obehöriga mötet.

Redogörelse för hur kallelsen skett
Kallelsen mailades ut till samtliga medlemmar i partiet med god marginal innan deadline. Exakt datum och antal mottagare utav mailet går att se via länken https://pirateweb.net/Pages/v4/Commu...ilArchive.aspx OBS, krävs att du loggar in.
Kallelsen publicerades även på hemsidan, se http://www.piratpartiet.se/

Stopp för diskussion och yrkanden är tisdag 2 oktober kl 19.00.
Lyfta tillbakadragna yrkanden kan göras till kl 21.00 samma dag.
Votering sker från tisdag 2 oktober kl 22.00 till onsdag 3 oktober kl 22.00

Henrik Brändén 2012-10-02 12:42

Sv: 02. Mötets behörighet
 
Jag yrkar

att mötet förklarar sig vara behörigt utlyst.

Mötespresidiet 2012-10-03 22:02

Sv: 02. Mötets behörighet
 
Mötet har funnit sig självt behörigen utlyst.


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 11:10.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson