Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Forumgruppen/teknisk support (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=399)
-   -   Förslag på Styrdokument för forumregler (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=22231)

Tommten 2009-11-18 00:25

Förslag på Styrdokument för forumregler
 
Versionen är omarbetad av Tommten och Daniel Svensson. Den ursprungliga finns i citatet nedanför denna version.

Arbetsdokument för regler och forumetik

Ge konstruktiv kritik på vad som bör förändras. En omröstning kommer ske så småningom.
Om inte styrdokumentet blir godkänd i omröstningen så får vi ändra på det tills det blir godkänt.


Regler för konto

Varje person bör endast ha ett konto på vårt forum. Det är dock tillåtet att ha två konton om bara ett av dom är anonymt. Ett andra konto får dock ej skapas för att kringgå en avstängning. För närvarande är det bara möjligt att ha ett konto registrerat mot Pirateweb för att få status "Partimedlem".

Regler för signatur

En signatur får innehålla max 7 rader. Länkar får användas men måste "förkortas" genom att använda koden [ url=http://länk]text[/url ]. Endast mindre banners, så som guldpirat, är tillåtna. Följs inte detta har administratörer möjlighet att förändra signaturen så att reglerna följs.
Forumetik

 • När du citerar ett inlägg, citera inte mer än det du vill besvara. Ta inte heller citatet ur sitt sammanhang så dess innebörd förändras. Låt inte dina inlägg ta mer plats än nödvändigt. Överflödig text och onödiga radbrytningar undanbedes.

 • Talar du för en grupp bör du vara tydlig med vilka de är. Att skriva "folk tycker" utan hänvisning används allt för ofta som en argumentationsteknik för att nedvärdera enskildas åsikter.

 • Var noggrann med att länka och backa upp dina påståenden.

 • Om du vill kritisera grupper eller personer i organisationen så gör det på avsedd plats. Ge gärna konstruktiv kritik och förslag på olika lösningar.

 • Undvik inlägg som inte tillför något nytt i debatten.

 • Formulera dig så alla läsare har möjlighet att kunna förstå vad du menar. Skriv exempelvis inte "Kommer du ihåg i lördags?" utan att ge en förklaring till dem som inte vet vad som hände i lördags.

 • Redigera ett inlägg istället för att skriva ett nytt inlägg där du påpekar felen i det tidigare. Om du redigerar ett inlägg så att innebörden förändras bör du lämna en notis om vad du ändrat. Rättstavning och andra små justeringar behöver inte kommenteras, men det skadar inte att göra det.

 • Posta inte orelaterad reklam i användarnamn, signaturer, PM eller inlägg på forumet.

 • Trolla inte på forumet (referens: http://sv.wikipedia.org/wiki/Internettroll)

 • Håll god ton och var vänlig. Nedlåtande beteende och personangrepp är inte okej. Detta gäller även bilder vars avsikt är att kränka eller förarga andra. Att recensera en medmänniskas karaktär kan måhända vara frestande, men det hör inte hemma i en mogen debatt.

 • * Respektera andras åsikt. Den är lika mycket värd som din.
  * Posta inte inlägg när du är arg. Ta en paus istället och skriv inlägget när du lugnat ner dig.
  * Det är aldrig okej att hota människor man diskuterar med.
  * Undvik att använda dig av härskartekniker på forumet.


  Vad händer vid anmälan av en forumpost?
  När någon blir anmäld skickar en moderator ett svar till anmälaren. Om en varning utdelas skickar en moderator ett privat meddelande till den anmälde och redigerar vid behov berörda inlägg. Vid upprepade anmälningar och tillsägelser utan förändring i beteende kan en forummedlem bli tillfälligt avstängd ett antal dagar, eller permanent avstängd från forumet.


  När kan tillsägelser eller varningar utfärdas av moderatorn?
  * När forumdeltagarna avviker från trådens ämne av en eller annan anledning.
  * När moderatorn anser att tråden får en hätsk och otrevlig stämning.
  * När forumetiken bryts.  Forumgruppen och dess roller

  Forumgruppen har fått sitt mandat att sköta forumet från Admin- och driftgruppen. Närmast ansvarig är partiets IT-chef och över honom/henne står partiledningen.

  Administratör

 • Tilldelar rättigheter till forumsektioner och korrigerar forumets struktur.

 • Stänger av användare från forumet, men endast efter moderatorerna fattat beslutet.

 • Ändrar användarnamn om användaren framfört önskemål till Forumgruppen

 • Får delta och försöka framföra sina åsikter i forumet under samma förutsättningar och förhållningsregler som andra forummedlemmar.


 • Moderator

 • Kontrollerar att forumets deltagare följer upprättade riktlinjer

 • Säger till och varnar och användare som missköter sig

 • Tar beslut om avstängning av användare vid upprepade eller grova förseelser

 • Får i vissa fall redigera postade inlägg

 • Ska i sina modereringsbeslut vara politiskt neutral och inte i något avseende moderera enbart för sin egen eller annan persons vinnings skull.

 • Får delta och försöka framföra sina åsikter i forumet under samma förutsättningar och förhållningsregler som andra forummedlemmar.

 • Får inte manipulera texter utöver de befogenheter som beskrivs i detta dokument.


 • Tillsägelse, varning och avstängning

 • Beslut om tillsägelse kan fattas av en (1) enskild moderator.

 • Beslut om varning fattas av minst tre (3) av forumgruppens medlemmar.

 • Varningar ackumuleras tills de resulterar i en avstängning.

 • Beslut om avstängning fattas av minst fyra (4) av forumgruppens medlemmar.

 • Avstängning kan vara tidsbegränsad eller permanent.

 • Avstängd partimedlem får delta i möte som förs på forumet

 • Om beslut om avstängningen fattats på grund av en förseelse under pågående möte kommer ändå rätten att rösta finnas kvar. • Det är inte tillåtet att försöka kringgå en avstängning. En tidsbegränsad avstängning är till för att användaren ska tänka över sitt beteende och förhoppningsvis komma tillbaka som en bättre debattör.

  Jag anser att moderatorn gjort fel, vad ska jag göra?

  Posta en ny tråd i Forumgruppens underforum och beskriv problemet. Därefter kommer forumgruppen diskutera ärendet och om gruppen finner att beslutet bör omvärderas så kommer åtgärder att vidtas.  När sker moderering?

  Vid provocerande eller vilseledande rubrik

  Rubriken är till för att beskriva för andra medlemmar vad trådskaparen menar att diskussionen i tråden ska handla om, på ett så korrekt sätt som möjligt för att underlätta för alla forumdeltagare. De ska inte fungera som intresseväckare, liknande kvällspressens artikelrubriker, som visar sig handla om något annat än rubriken säger när man väl börjar läsa innehållet. Rubrikändring av moderator görs i formen: Moderatorns alternativa trådrubrik [TIDIGARE: Originalrubrik]

  När tråd bedöms ligga i felaktig kategori

  När en tråd bedöms ligga i felaktig kategori så flyttar moderator tråden. Detta är för att underlätta för medlemmarna, så de hittar de trådar som de förväntas hitta inom varje kategori. Det är inte försök från moderatorerna att styra piratpartiets utveckling i en viss riktning eller betygsätta vissa trådar som mindre viktiga.

  Vid personangrepp

  Vid personangrepp får moderator redigera inlägg. Detta för att den kränkta ska slippa se kränkningen fler gånger och så att kränkningen gör minsta möjliga skada. Detta gäller även bilder.

  När flera trådar handlar om samma sak som annan tråd, eller skapas av misstag

  Det blir mer överskådligt och lättillgängligt på forumet om diskussioner hålls i en tråd, istället för flera trådar om samma sak. Därför kan i vissa fall trådar låsas med en hänvisning till annan tråd.

  När trådar har en hätsk och otrevlig stämning

  Ibland kan en tråd spåra ur fullständigt, till exempel genom att flera personer bryter mot forumetiken upprepade gånger trots varningar. För att reda ut situationen kan en moderator välja att låsa tråden antingen tillfälligt eller permanent beroende på omständigheterna.

  När länkar inte är klickbara

  Det blir enklare för forumets besökare om länkarna i inläggen är klickbara.

  När medlem dubbelpostar

  Ibland kan det oavsiktligt bli dubbla inlägg. Användare kan inte ta bort inlägg själv, därför hjälper moderatorer till med att ta bort dem för att göra tråden mer lättläst. Kontakta en moderator om du vill att ett dubblettinlägg ska tas bort.


  * Undantag från, eller tillägg till, ovanstående regler kan förekomma på vissa underforum. Dessa beskrivs då i en klistrad tråd i det aktuella forumet.

  Citat:

  Styrdokument för forumregler

  Ge konstruktiv kritik på vad som bör förändras. En omröstning kommer ske så småningom.
  Om inte styrdokumentet blir godkänd i omröstningen så får vi ändra på det tills det blir godkänt.  Forumetik för alla på forumet

 • När du citerar ett inlägg, citera inte mer än det du vill besvara. Ta inte heller citatet ur sitt sammanhang så dess innebörd förändras. Låt inte dina inlägg ta mer plats än nödvändigt. Överflödig text och onödiga radbrytningar undanbedes.

 • Håll god ton och var vänlig. Nedlåtande beteende och personangrepp är inte okej. Att recensera medmänniskors karaktärer kan måhända vara frestande, men det hör inte hemma i en mogen debatt. Detta gäller även för bilder. Vi är inte fiender inom Piratpartiet. Vår avsikt är att förbättra, förädla och så se till att diskussionen ger möjlighet till det.

 • ** Acceptera att andra kan ha avvikande åsikter. De åsikterna är lika mycket värda som dina.
  ** Posta inte inlägg när du är arg. Ta en paus istället och skriv inlägget när du lugnat ner dig.
  ** Det är aldrig okej att hota människor man diskuterar med.
  ** Undvik att använda dig av härskartekniker på forumet.

 • Talar du för dig själv eller för en grupp människor? Det är inte okej att säga saker som "folk tycker" utan att förtydliga vilka de är. Det kan användas som en otrevlig argumentationsteknik för att trycka ner enskildas åsikter och gagnar inte diskussionerna.

 • Var noggrann med att länka och backa upp dina påståenden.

 • Om du vill kritisera grupper eller personer i organisationen så gör det på avsedd plats. Ge gärna konstruktiv kritik och förslag på olika lösningar.

 • Undvik inlägg som inte tillför något nytt i debatten.

 • Ett forum är inte en personlig chatt. Formulera dig så alla läsare har möjlighet att kunna förstå vad du pratar om. Skriv exempelvis inte "Kommer du ihåg i lördags?" utan att ge en förklaring till de som inte vet vad som hände i lördags.

 • Redigera ett inlägg istället för att skriva ett nytt inlägg där du påpekar felen i det tidigare. Om du redigerar ett inlägg så att innebörden förändras bör du lämna en notis om vad du ändrat. Rättstavning och andra små justeringar behöver inte kommenteras, men det skadar inte att göra det.

 • Posta inte orelaterad reklam i användarnamn, signaturer, PM eller inlägg på forumet.

 • Trolla inte på forumet


 • När kan tillsägelser eller varningar utfärdas av moderatorn?

 • När forumdeltagarna avviker från trådens ämne av en eller annan anledning.

 • När moderatorn anser att tråden får en hätsk och otrevlig stämning.

 • När forumetiken bryts. • När sker moderering?


 • Vid provocerande eller vilseledande topics

 • Topic är till för att beskriva för andra medlemmar vad trådskaparen menar att diskussionen i tråden ska handla om, på ett så korrekt sätt som möjligt för att underlätta för alla forumdeltagare. De ska inte fungera som intresseväckare, liknande kvällspressens artikelrubriker, som visar sig handla om något annat än rubriken säger när man väl börjar läsa innehållet.
  Rubrikändring av moderator görs i formen: Moderatorns alternativa trådrubrik [TIDIGARE: Originalrubrik]

 • När tråd bedöms ligga i felaktig kategori

 • När en tråd bedöms ligga i felaktig kategori så flyttar moderator tråden. Detta är för att underlätta för medlemmarna, så de hittar de trådar som de förväntas hitta inom varje kategori. Det är inte försök från moderatorerna att styra piratpartiets utveckling i en viss riktning eller betygsätta vissa trådar som mindre viktiga.

 • Vid personangrepp

 • Vid personangrepp får moderator redigera inlägg. Detta för att den kränkta ska slippa se kränkningen fler gånger och så att kränkningen gör minsta möjliga skada. Detta gäller även bilder.

 • När flera trådar handlar om samma sak som annan tråd, eller skapas av misstag

 • Det blir mer överskådligt och lätttillgängligt på forumet om diskussioner hålls i en tråd, istället för flera trådar om samma sak. Därför kan i vissa fall trådar låsas med en hänvisning till annan tråd.

 • När trådar har en hätsk och otrevlig stämning

 • Ibland kan en tråd spåra ur fullständigt, till exempel genom att flera personer bryter mot forumetiken upprepade gånger trots varningar. För att reda ut situationen kan en moderator välja att låsa tråden antingen tillfälligt eller permanent beroende på omständigheterna.

 • När länkar inte är klickbara

 • Det blir enklare för forumets besökare om länkarna i inläggen är klickbara.

 • När medlem dubbelpostar

 • Ibland kan det oavsiktligt bli dubbla inlägg. Användare kan inte ta bort inlägg själv, därför hjälper moderatorer till med att ta bort dem för att göra tråden mer lättläst. Kontakta en moderator om du vill att ett dubblettinlägg ska tas bort.

  * Undantag från, eller tillägg till, ovanstående regler kan förekomma på vissa underforum. Dessa beskrivs då i en klistrad tråd i det aktuella forumet.


  Jag anser att moderatorn gjort fel eller missat moderera något, vad ska jag göra?

  Posta en ny tråd i Forumgruppens underforum och beskriv problemet. Därefter kommer forumgruppen diskutera ärendet och om gruppen finner att någonting har gått till på ett felaktigt så vidtas åtgärder. Forumgruppen har mandat att sköta forumet från Admin- och driftgruppen vilket får ses som en överklagningsinstans.


  Vad händer vid en anmälning?

  När någon blir anmäld skickar en moderator alltid ett svar till anmälaren. En tillsägelse kan göras av en moderator direkt i tråden. Vid en varning behövs det två medhåll från andra i forumgruppen. När varningen utdelas skickar en moderator ett privat meddelande till den anmälde och redigerar berörda inlägg vid behov. Vid upprepade anmälningar och tillsägelser utan förändring i beteende kan en forummedlem bli avstängd ett antal dagar, eller bannad från forumet. Dessa beslut sker aldrig utan diskussion och medgivande från andra moderatorer. Vid en avstängning så behövs det tre medhåll från andra i forumgruppen. Det är inte tillåtet att vid avstängning försöka kringå avstängningen. En visstidsavstängning är till för att användaren ska tänka över sitt beteende och förhoppningsvis komma tillbaka som en bättre debattör. Partimedlemmar som blivit bannade eller avstängda från forumet kommer ha tillgång till möten som förs på forumet så länge forumkontot är kopplat till ett medlemskap i piratpartiet.


  Regler för signaturer

  En signatur får innehålla max 7 rader och ska påbörjas med en tydlig avgränsning, t.ex.linje [hr ], för att visa att det är en signatur. Länkar får användas men måste "förkortas" genom att använda koden [url]. Endast mindre banners, så som guldpirat, är tillåtna. Följs inte detta har administratörer i första hand möjlighet att ta bort radbrytningar och därefter på annat sätt förändra så att reglerna följs.


  Vad får moderatorer INTE göra

  Moderatorer får inte manipulera texter utöver de befogenheter som beskrivs ovan. Moderatorer ska i sina modereringsbeslut vara politiskt neutral och inte i något avseende moderera enbart för sin egen eller annan persons vinnings skull. Moderatorer får däremot delta och försöka påverka åsikter i trådar under samma förutsättningar och förhållningsregler som andra forummedlemmar.


  Vad gör en administratör?

  Administratörens roll är av en teknisk karaktär. De tilldelar rättigheter till forumsektioner och korrigerar forumets struktur. Administratörer har ingen kontakt med forummedlemmar i sin roll som administratör, förutom när de hanterar forumdeltagarnas signaturer eller tillsätter tjänster på forumet. En administratör kan banna användare från forumet, men gör det endast efter att moderatorerna fattat beslutet. De får också ändra en forumdeltagares användarnamn om användaren framfört önskemålet i Forumgruppens underforum. En administratör hanterar inte forumanvändare. Det är moderatorns uppgift. Inlägg administratörer gör på forumet, gör de som vanlig forummedlem, med samma rättigheter och skyldigheter som övriga forumanvändare.

  of_darkness 2009-11-18 01:10

  RE: Förslag på Styrdokument för forumregler
   
  Citat:

  Tommten (2009-Nov-18)

  Styrdokument för forumregler

  Ge konstruktiv kritik på vad som bör förändras. En omröstning kommer ske så småningom.
  Om inte styrdokumentet blir godkänd i omröstningen så får vi ändra på det tills det blir godkänt.

  Forumetik för alla på forumet

 • När du citerar ett inlägg, citera inte mer än det du vill besvara. Ta inte heller citatet ur sitt sammanhang. Låt inte dina inlägg ta mer plats än nödvändigt. Överflödig text och onödiga radbrytningar undanbedes.

 • Lämpligen bör reglerna delas upp i:

  *Regler=dem bryter man emot och det sker en konsekvens
  *Vägledande uppmaningar= Amvänds för att uppmna om betende, kna bli förmål för moderation i form av:
  trådflytt,låsning,tillsägelse(inte varning) och editering av moderatorn. De bör tillämpas olika hårt i olika kategorier och ämnen och bedömas från fall till fall beroende på vilken nivå av hårdhet som eftsträvas i forumet/tråden/ämnet.
  *Allmän trevnads vägledande uppmaningar= leder oftast inte till någon åtgärd men vid överdrivet brytande kna då klaccificeras upp till ovanstående kategorier och få åtgärd enligt deras regler.

  Tex så är missbruk av citering när man försöker lägga ord i munnen på någon eller annorstädes förvanska någons mening att betrakta som reglebrott om det förefaller som att det har gjorts med någon form av uppsåt.

  Medans onödigt citerande bör ses utifrån om det är en form av missbrukande mönster och om det är långa inlägg som citeras i onödan. där bör oxå den normal åtgärden liggas i att moderatorn kortar ner inlägget och ger en _vänlig_ uppmaning om att de bör tänka på längden i framtiden.

  hadoque 2009-11-18 07:03

  RE: Förslag på Styrdokument för forumregler
   
  Jag tycker att man kan rekommendera att man anger källor, då det är möjligt, då detta nästan är standardsvar då ett inlägg hänvisar till fakta utan källa.

  Att ändrad trådrubrik anges med "WAS" tycker jag är lite fånigt. Kan man inte använda det svenska "TIDIGARE" eller "VAR" ?

  Tommten 2009-11-18 18:51

  RE: Förslag på Styrdokument för forumregler
   
  Citat:

  hadoque (2009-Nov-18)Jag tycker att man kan rekommendera att man anger källor, då det är möjligt, då detta nästan är standardsvar då ett inlägg hänvisar till fakta utan källa.
  Det tyckte vi också, se nedan.
  Citat:

 • Talar du för dig själv eller för en grupp människor? Om du talar för andra så är det inte okej att säga saker som "folk tycker" utan att förtydliga vilka de är. Det är en otrevlig härskarteknik som kan användas för att trycka ner enskildas åsikter och gagnar inte diskussionerna. Var noggrann med att länka och backa upp dina påståenden.

 • Citat:

  Att ändrad trådrubrik anges med "WAS" tycker jag är lite fånigt. Kan man inte använda det svenska "TIDIGARE" eller "VAR" ?
  Bra synpunkt. Jag tycker TIDIGARE passar bäst i så fall.

  Mikael Nilsson 2009-11-18 19:33

  RE: Förslag på Styrdokument för forumregler
   
  Ser bra ut överlag, tycker jag!

  Citat:

  # Acceptera att andra kan ha avvikande åsikter. De åsikterna är lika mycket värd som dina.
  finns på två ställen dock...

  Tommten 2009-11-18 20:17

  RE: Förslag på Styrdokument för forumregler
   
  Citat:

  Mikael Nilsson (2009-Nov-18)Ser bra ut överlag, tycker jag!
  Citat:

  # Acceptera att andra kan ha avvikande åsikter. De åsikterna är lika mycket värd som dina.
  finns på två ställen dock...
  Hoppsan, så skulle det inte vara, redigerar nu...

  Blod-Svente 2009-11-18 21:41

  RE: Förslag på Styrdokument för forumregler
   
  Överlag mycket bra forumregler!

  Har bara en lite fundering kring detta:

  Citat:

  Tommten (2009-Nov-18)När du citerar ett inlägg, citera inte mer än det du vill besvara. Ta inte heller citatet ur sitt sammanhang.
  Jag gillar första meningen. Men jag är tveksam till den andra. Jag hoppas t ex att jag ej gjort mej skyldig till brott mot denna regel genom ovanstående citat? Kanske menar du att man ej ska framställa ett citat på ett sätt som ej hade varit möjligt om man tagit med en större mängd text, dvs att man medvetet misstolkar avsikten med texten? I så fall är jag med dej, men detta bör i så fall förtydligas.

  Tommten 2009-11-18 22:00

  RE: Förslag på Styrdokument för forumregler
   
  Citat:

  Blod-Svente (2009-Nov-18)man ej ska framställa ett citat
  Ovan är något du sa i ditt förra inlägg, men det får en annan innebörd när jag bara citerar den lilla biten ur ditt inlägg.
  Jag vet inte riktigt hur man ska förtydliga det faktiskt. Har du något förslag?

  Citat:

  När du citerar ett inlägg, citera inte mer än det du vill besvara. Ta inte heller citatet ur sitt sammanhang så dess innebörd förändras.
  Kanske?

  hadoque 2009-11-18 22:57

  RE: Förslag på Styrdokument för forumregler
   
  Citat:

  Tommten (2009-Nov-18)Talar du för dig själv eller för en grupp människor? Om du talar för andra så är det inte okej att säga saker som "folk tycker" utan att förtydliga vilka de är. Det är en otrevlig härskarteknik som kan användas för att trycka ner enskildas åsikter och gagnar inte diskussionerna. Var noggrann med att länka och backa upp dina påståenden.
  Upps, missade visst den. Kanske skulle man ha just den sista meningen som en egen punkt, för tydlighets skull.

  Tommten 2009-11-18 23:24

  RE: Förslag på Styrdokument för forumregler
   
  Det skulle man nog kunna ha, det är en tillräckligt viktig sak för det.


  Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 05:39.

  Powered by vBulletin® Version 3.8.5
  Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
  Svensk översättning av: Anders Pettersson