Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Propositioner och Motioner (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=795)
-   -   Motion B14: Bostadspolitik (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36529)

Mötespresidiet 2012-03-27 15:08

Motion B14: Bostadspolitik
 
Förslagen nedan tar sikte på att förbättra bostadssituationen för unga människor. I tillväxtregionerna och i många studentstäder är det svårt för unga människor att skaffa sig en bostad. För att en individ ska känna sig trygg är det viktigt att hen vet var hen bor. Att hoppa runt bland svarta andrahandskontrakt eller bo kvar hemma hos föräldrarna är inte bra. Vi ska ha höga ambitioner i Sverige. Vi ska inte nöja oss med att folk slipper sova ute på gatan.

Vision
Vår vision är att alla människor i Sverige ska ha någonstans att bo. Som medborgare ska man inte behöva pendla mer än 30 minuter från sin bostad till sin arbetsplats. Vart du väljer att arbeta eller studera ska vara oavhängigt bostadsmarknaden.


Gör bostadsförsörjningen till ett riksintresse.
Se till att bostadsbyggande/bostadsförsörjning blir ett riksintresse som länsstyrelserna/regionerna måste bevaka och väga mot andra satsningar. Detta gör att man kommer åt kommuner som inte bygger något. Premiera infrastrukturprojekt som leder till ökat bostadsbyggande.

Utveckla lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Det ska ligga i regeringens intresse att kommunerna följer lagen. Bli hårdare och utveckla ett regionalt perspektiv i lagen. Detta är ett sätt att komma åt kommuner som inte bygger något. Införa någon typ av sanktion.

Skapa neutralitet mellan upplåtelseformerna.
Det ska råda neutralitet mellan upplåtelseformerna i Sverige. I dagsläget är det mer gynnsamt att bo/förvalta i bostadsrätter och äganderätter än hyresrätter ur skattesynpunkt, vilket är helt orimligt. Det är främst ränteavdrag, förändrad fastighetsskatt och ROT-avdraget som bidragit till skillnaderna. SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästförningen vill i ett förslag att hyresrätten kompenseras med slopad fastighetsskatt på hyresrätter, ändrade skatteregler för att underlätta underhåll och inför låg moms på bostadshyror. Det tycker vi låter som en bra idé. Vi vill se över fastighetsavgiften – en avgift som är helt oberoende storlek på lägenheten. Detta drabbar i synnerhet förvaltningen, och därmed, byggandet av studentbostäder och mindre bostäder.

Tillsätt ett bostadsdepartement.
Bostadsbristen är omfattande vilket påverkar företagens och högskolornas rekrytering. Marknaden har svårt att bygga för efterfrågan, flyttkedjorna fungerar inte och rörelse på bostadsmarknaden är låg. Det behövs ett departement som tar ett helhetsgrepp och där minister och tjänstemän har 100 procent fokus på frågan.

Gör det straffbart att ta ut ockerhyror.
Avsikten med bruksvärdesystemet är bruksvärdeshyror, inte marknadsliknande hyror. Det borde även framgå av eftergifterna för de som utnyttjar personer som febrilt letar bostad.

Marknadsför och utveckla hyresgarantin.
Stockholm, Göteborg och Malmö har inte anslutit sig till hyresgarantin och få invånare vet att den överhuvudtaget existerar. Tvinga kommunerna att ansluta sig till hyresgarantin.

Tillsätt en utredning om tillfälliga bostäder.
Byggandet av tillfälliga bostäder har svårt att komma igång. Därför måste området utredas för att se vilka åtgärder som är rimliga och relevanta. Tillsätt en parlamentarisk utredning.

Förslagen bygger i stor del på Jagvillhabostad.nu:s bostadspolitiska plattform.

IsakGerson 2012-04-03 07:38

Sv: Motion B14: Bostadspolitik
 
Bostadsproblemet är det största problemet som står ivägen för att grupper med lågt ekonomiskt och kulturellt kapital ska kunna plugga vid renommerade universitet. Tillgången till kunskap kan inte begränsas på det här sättet. Jag är för en bättre bostadspolitik. Hurra!

Tommten 2012-04-03 11:02

Sv: Motion B14: Bostadspolitik
 
Detta nyhetsinslag om stora hyreshöjningar kan anses vara relevant för en diskussion om bostadspolitik. Även att kommuner tar ut överskott ur allmännyttan när byggnaderna är i behov av stora renoveringar är relevant för bostadspolitik.

IsakGerson 2012-04-03 12:43

Sv: Motion B14: Bostadspolitik
 
Citat:

Ursprungligen postat av Tommten (Inlägg 273379)
Detta nyhetsinslag om stora hyreshöjningar kan anses vara relevant för en diskussion om bostadspolitik.

Ja, jag bor i en av de nämnda bostäderna, och jag har varit igång en del i bostadsfrågor genom studentkåren i Uppsala. Såhär har jag fattat problemet: Kommunen vill vinstmaximera. Kommunen får bara ta ut bruksvärdeshyror på lägenheterna. Därför höjs bruksvärdet så mycket som möjligt. Lägenheter renoveras, förstärks, får nya golv, allt möjligt för att höja kvalitén. Tillbaka får kommunen högre hyra per kvadratmeter lägenhet de försörjer. Det gäller särskilt nyproduktioner. Kvar står låginkomsthushåll och studenter som knappt ens har råd med ettor längre.

Hur ska man lösa det? Jag vet inte. Kanske bör man reglera maxhyror istället för att bara satsa på bruksvärdeshyror? Kanske ska man justera studiestödet efter de ökande hyrorna. Men det är ju mest att lägga mer pengar i hyresvärdarnas fickor. Den enda jag vet är detta. The rent is too damn high.

Tommten 2012-04-03 12:57

Sv: Motion B14: Bostadspolitik
 
Citat:

Ursprungligen postat av IsakGerson (Inlägg 273424)
Ja, jag bor i en av de nämnda bostäderna, och jag har varit igång en del i bostadsfrågor genom studentkåren i Uppsala. Såhär har jag fattat problemet: Kommunen vill vinstmaximera. Kommunen får bara ta ut bruksvärdeshyror på lägenheterna. Därför höjs bruksvärdet så mycket som möjligt.

Jag har också hört att detta utnyttjas av kommuner som ska ta emot många invandrare.

Ungefär så här fungerar det argumentet jag hört: Om andra människor inte har råd att hyra lägenheterna för att det är på tok för höga hyror, så placeras invandrare i dessa kommunala lägenheter så de inte står tomma. De får då statliga bidrag mm för att kunna bo där och skatten som betalas för boendet faller tillbaks till kommunen. Kommunen gör därför en vinstaffär. Det kan även ses som ett integrationsproblem då det kan sticka i ögonen på människor att invandrarna "behandlas bättre" och får by i lyxiga områden medans "svenskar" med socialbidrag inte placeras i lyxlägenheter.

Det är som sagt bara någonting jag har hört och jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det, men jag lyfter ändå fram det för diskussion då jag vill ha klarhet.

IsakGerson 2012-04-03 14:42

Sv: Motion B14: Bostadspolitik
 
Citat:

Ursprungligen postat av Tommten (Inlägg 273430)
Jag har också hört att detta utnyttjas av kommuner som ska ta emot många invandrare.

Ungefär så här fungerar det argumentet jag hört: Om andra människor inte har råd att hyra lägenheterna för att det är på tok för höga hyror, så placeras invandrare i dessa kommunala lägenheter så de inte står tomma. De får då statliga bidrag mm för att kunna bo där och skatten som betalas för boendet faller tillbaks till kommunen. Kommunen gör därför en vinstaffär. Det kan även ses som ett integrationsproblem då det kan sticka i ögonen på människor att invandrarna "behandlas bättre" och får by i lyxiga områden medans "svenskar" med socialbidrag inte placeras i lyxlägenheter.

Det är som sagt bara någonting jag har hört och jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det, men jag lyfter ändå fram det för diskussion då jag vill ha klarhet.

Det är inget jag hört något om i Uppsala. Integrationsproblemet är väl snarare att flyktingar - som är överrepresenterade bland fattiga - tvingas bo segregerat med andra fattiga i utkanten i staden. Du har säkert hört problemet innan. Man delar staden i två delar, en del för de rika och, en del för fattiga i utkanten.

En spännande sidonotis här är att den här uppdelningen skapar väldigt intressant valstatistik. Jag grävde lite i det och skrev en text om min undersökning http://copyisright.se/?p=1646

Christoffer Eldengrip 2012-04-03 15:24

Sv: Motion B14: Bostadspolitik
 
Citat:

Ursprungligen postat av Tommten (Inlägg 273430)
Jag har också hört att detta utnyttjas av kommuner som ska ta emot många invandrare.

Ryktades om att landskrona höll på med sådant för en del år sedan. Ifall det är sant eller ej har jag inte kunnat få klarhet i men att sittande folkvalda skulle syssla med sådant kan drabba dem hårt i nästa val.


http://www.val.se/val/val2006/valnat...82/roster.html

Christoffer Eldengrip 2012-04-03 15:30

Sv: Motion B14: Bostadspolitik
 
Ett av det stora problemen i dagens bostadspolitik är att det inte tillåts bygga på höjden på de platser där folk faktiskt vill bo. Kommunala byggplaner är något man måste arbeta med så att de blir flexibla och i en del fall tvingande på ett sätt så där kommer till fler bostäder.

Tommten 2012-04-03 16:07

Sv: Motion B14: Bostadspolitik
 
Citat:

Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip (Inlägg 273457)
Ryktades om att landskrona höll på med sådant för en del år sedan. Ifall det är sant eller ej har jag inte kunnat få klarhet i men att sittande folkvalda skulle syssla med sådant kan drabba dem hårt i nästa val.


http://www.val.se/val/val2006/valnat...82/roster.html

Det är bättre att PP tar de där 14 procenten om vi uppmärksammar problemet. :) Om det stämmer dvs.

willenfort 2012-04-03 19:36

Sv: Motion B14: Bostadspolitik
 
Enligt min åsikgt är brukvärdessystemet ett av de mest korkade systemen som finns just nu.

Bostäder ät ett typexempel på bristvara. (eftersom i princip alla vill bo centralt.) att då inte låta marknaden hantera detta med högre hyror i centrum och lägre hyror i förorterna gör att det saknas incitament för att bygga bostäden någonstans.

Istället får vi bostadsköer och svarta betalningar till höger och vänster.


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 23:26.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson