Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Anders Hedberg Inte uppkopplad
 
Inlägg: 719
Reg.datum: Jul 2006
Standard RE: 2009-07-01:Styrelsemöte - 2009-07-24, 16:03

Citat:
SimonRosenqvist (2009-Jul-21)Vill påpeka att styrelsemedlemmar i framtiden bör förklara sig skyldiga till jäv vid omröstningar om arvoderingar eller anställning av dem själva.

[...]

Detta bör göras, om inte för korruptionsrisken, så för att minska konflikter i organisationen.

Mer om jäv finns här: http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4v.


Jag instämmer med Simon här, det är några mekanismer vi behöver se upp med för att organisationen ska överleva på sikt.Jag känner folk som på sittande möte kan snacka omkull en flodhäst om de har något att vinna på det. Jag har sett det och det slutar ibland med ett suboptimalt resultat för företaget, fel produkt tas fram, resurserna satsas fel, etc. Det här är alltså personer som är rejält duktiga på det de gör - motivera folk, sälja saker etc. Politiker helt enkeltDet är oerhört svårt att diskutera saker på ett bra sätt när berörd person är närvarande. Att inte bevilja förmåner kan lätt uppfattas som att man inte gillar personen. Vem vill framstå som besvärlig och vågar framföra kritik mot en medarbetare och någon som dessutom är högre rankad på ett sittande möte? Det är stor risk att du uppfattas som besvärlig, får sämre arbetsuppgifter, inte får reda på saker, hamnar ute i kylan. Ja, jag har sett det också. Speciellt om det är samma person som hela tiden framför kritik. Kort sagt - genom att sitta med på mötet utövar man ett starkt socialt tryck på de som är närvarande att göra som man vill.För framtiden föreslår jag att personer som hamnar i liknande situationer framför sin sak, sedan lämnar mötet så saken kan diskuteras av de andra, när väl beslutet är fattat får de komma med igen i mötet.Hemliga omröstningar/val är ett annat sätt att komma till rätta med korruption. Om ingen vet vad just du röstade på så har du ett skydd mot otillbörlig påverkan.
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Bomshankar Inte uppkopplad
 
Inlägg: 97
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #164127
Standard RE: 2009-07-01:Styrelsemöte - 2009-07-24, 16:58

[quote]Anders Hedberg (2009-Jul-24)
Citat:Jag instämmer med Simon här, det är några mekanismer vi behöver se upp med för att organisationen ska överleva på sikt.Jag känner folk som på sittande möte kan snacka omkull en flodhäst om de har något att vinna på det. Jag har sett det och det slutar ibland med ett suboptimalt resultat för företaget, fel produkt tas fram, resurserna satsas fel, etc. Det här är alltså personer som är rejält duktiga på det de gör - motivera folk, sälja saker etc. Politiker helt enkeltDet är oerhört svårt att diskutera saker på ett bra sätt när berörd person är närvarande. Att inte bevilja förmåner kan lätt uppfattas som att man inte gillar personen. Vem vill framstå som besvärlig och vågar framföra kritik mot en medarbetare och någon som dessutom är högre rankad på ett sittande möte? Det är stor risk att du uppfattas som besvärlig, får sämre arbetsuppgifter, inte får reda på saker, hamnar ute i kylan. Ja, jag har sett det också. Speciellt om det är samma person som hela tiden framför kritik. Kort sagt - genom att sitta med på mötet utövar man ett starkt socialt tryck på de som är närvarande att göra som man vill.För framtiden föreslår jag att personer som hamnar i liknande situationer framför sin sak, sedan lämnar mötet så saken kan diskuteras av de andra, när väl beslutet är fattat får de komma med igen i mötet.Hemliga omröstningar/val är ett annat sätt att komma till rätta med korruption. Om ingen vet vad just du röstade på så har du ett skydd mot otillbörlig påverkan.


Mycket klokt skrivet.

Bom
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Anders Strömgren Inte uppkopplad
 
Anders Strömgrens avatar
 
Inlägg: 837
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #164484
Standard RE: 2009-07-01:Styrelsemöte - 2009-07-28, 23:19

   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #164548
Standard RE: 2009-07-01:Styrelsemöte - 2009-07-29, 16:07

Uppenbart är att alla inte tolkar styrelsebeslutet likadant. Beslutet är aningen kortfattat, och jag har just föreslagit styrelsen att vi ska fatta ett mer utförligt beslut på nästa möte som klargör en del detaljer.Som jag ser det kommer ett sådant klargörande att behöva innebära:* Beslutet gäller under villkoret att CE anställer Rick på heltid för "runt" 3400 Euro. Partiet har inte råd att betala 45000 ur egen kassa, så om detta antagande ändras kommer beslutet inte att vara giltigt utan ett nytt beslut krävas.

* Det gäller inte retroaktivt, och är heller inte att betrakta som "skälig ersättning" enligt årsmötets beslut, och inte heller säger det något om en eventuell nivå på en sådan "skälig ersättning" när den frågan kommer upp i framtiden. Det är en lönenivå, inget annat.

* Det upphör att ha någon verkan om Ricks lön skulle uppgå till mer än 45.000 kr, tex om han skulle hamna i riksdagen. Det blir inte, baserat på detta beslut, några 99.000 kr om Rick hamnar i riksdagen. Överhuvudtaget skulle jag vilja sätta en bortre gräns på beslutet så att det gäller längst tills Rick slutar hos CE eller tills riksdagsvalet, vilket som nu inträffar först.Detta är min egen tolkning, och står alltså inte just nu i beslutet, utan ett förtydligande som jag önskar att styrelsen ska göra vid nästa möte.Som jag uppfattar det har därför även Amelia mfl tolkat fel när hon menar att styrelsen beslutat om ett arvode på drygt 10000 för partiledarjobbet. Det är helt enkelt inte sant. Beslutet är "bruttolön på SEK 45.000" (under ovan givna antaganden), och lönetillägget är en metod att uppnå det så som beslutet är formulerat. Om det vore ett arvode hade vi ju varit tvungna att uttala oss explicit om arvodets nivå, inte gjort det beroende av en annan anställnings lönenivå.Vad gäller jäv kan man jämföra med aktiebolagslagen, där vi har i 8 kap, 23 §http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20050551.htm#K8P23följandeCitat:
23 § En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om

1. avtal mellan styrelseledamoten och bolaget,


dit rimligen ett anställningsavtal bör räknas. Jag tycker till skillnad från Rick att vi bör följa samma princip. Detta borde styrelsen själva reglera i en jävspolicy. Notera att jag upplever frågan som hypotetisk, eftersom jag bedömer att beslutet inte hade påverkats av Ricks frånvaro. Men det är bra om vi kan skärpa upp rutinerna.
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #164565
Standard RE: 2009-07-01:Styrelsemöte - 2009-07-29, 20:53

Citat:
Mikael Nilsson (2009-Jul-29)Vad gäller jäv kan man jämföra med aktiebolagslagen, där vi har i 8 kap, 23 §http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20050551.htm#K8P23följandeCitat:
23 § En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om

1. avtal mellan styrelseledamoten och bolaget,


dit rimligen ett anställningsavtal bör räknas. Jag tycker till skillnad från Rick att vi bör följa samma princip.


!! Du har helt rätt.Jag anser att vi bör agera precis som en aktiebolagsstyrelse, i likhet med dig. Jag kände inte till bestämmelsen ovan, till skillnad från dig, utan hade utgått från egna analyser.I stand corrected och jag korrigerar både analys och agerande. Jag kommer att ta tillfället på nästa styrelsemöte, under förutsättning att vi då förtydligar beslutet ovan, att inte vara med och handlägga frågan.För att detta ska bli möjligt krävs naturligtvis att någon annan än jag bereder ärendet. Jag ska därför försöka skicka ut handlingar inför styrelsemötet någon dag tidigare än planerat -- typ imorgon.


   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Rikard Fröberg Inte uppkopplad
 
Inlägg: 72
Reg.datum: Jun 2008

Länk: #164604
Standard RE: 2009-07-01:Styrelsemöte - 2009-07-30, 17:18

Citat:
Rick Falkvinge (2009-Jul-29)
Citat:
Mikael Nilsson (2009-Jul-29)Vad gäller jäv kan man jämföra med aktiebolagslagen, där vi har i 8 kap, 23 §http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20050551.htm#K8P23följandeCitat:
23 § En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om

1. avtal mellan styrelseledamoten och bolaget,


dit rimligen ett anställningsavtal bör räknas. Jag tycker till skillnad från Rick att vi bör följa samma princip.


!! Du har helt rätt.Jag anser att vi bör agera precis som en aktiebolagsstyrelse, i likhet med dig. Jag kände inte till bestämmelsen ovan, till skillnad från dig, utan hade utgått från egna analyser.I stand corrected och jag korrigerar både analys och agerande. Jag kommer att ta tillfället på nästa styrelsemöte, under förutsättning att vi då förtydligar beslutet ovan, att inte vara med och handlägga frågan.För att detta ska bli möjligt krävs naturligtvis att någon annan än jag bereder ärendet. Jag ska därför försöka skicka ut handlingar inför styrelsemötet någon dag tidigare än planerat -- typ imorgon.


Är det inte också så att i en bolagsstyrelse (i vart fall för publika aktiebolag) så sitter inte VD i styrelsen (men deltar i styrelsemöten för att informera sig)?Jag vet inte om det är att föredra att se partiet som ett aktiebolag och jag är inte heller säker på att vi verkligen liknar ett aktiebolag."Privata aktiebolag behöver inte utse VD. Publika aktiebolag skall ha en VD, som inte samtidigt kan vara styrelsens ordförande." [ 1 ]Min fråga är mest av nyfikenhet. Det är spännande om vi modellerats efter ett aktiebolag men inte verkligen liknar ett aktiebolag ändå ;-)* 1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Publika...3.B6r_.28VD.29
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Alexander Inte uppkopplad
 
Inlägg: 41
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #164856
Standard RE: 2009-07-01:Styrelsemöte - 2009-08-03, 14:38

undra hur partiet ska ha råd att betala ricks lön och engångsarvode nu när guldpiraterna slutat betala, samma dag som detta protokoll dök upp, kanske finns ett samband?

se själva.http://www.piratpartiet.se/guldpirat
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #164859
Standard RE: 2009-07-01:Styrelsemöte - 2009-08-03, 15:00

Citat:
Alexander (2009-Aug-03)undra hur partiet ska ha råd att betala ricks lön och engångsarvode nu när guldpiraterna slutat betala, samma dag som detta protokoll dök upp, kanske finns ett samband?se själva.http://www.piratpartiet.se/guldpirat
Falkis får fixa det när han kommer hem.

Räkna med minst 100 000 kr för juli.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Alexander Inte uppkopplad
 
Inlägg: 41
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #164870
Standard RE: 2009-07-01:Styrelsemöte - 2009-08-03, 16:27

Citat:
Henry Rouhivuori (2009-Aug-03)Falkis får fixa det när han kommer hem.Räkna med minst 100 000 kr för juli.


uppdateras inte statsen om inte falkis är närvarande/hemma?
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #164872
Standard RE: 2009-07-01:Styrelsemöte - 2009-08-03, 16:33

Citat:
Alexander (2009-Aug-03)
Citat:
Henry Rouhivuori (2009-Aug-03)Falkis får fixa det när han kommer hem.Räkna med minst 100 000 kr för juli.


va? betyder det att dom statsen inte uppdateras om inte falkis är närvarande/hemma? eller att rick ska donera 100k?
För de som har internetkontoret på SEB vet hur kontohändelser presenteras på hemsidan.

Med flera hundra poster omöjliggörs manuell behandling.

Skriptet har antagligen ballat ur eller något.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
2009-10-03 Styrelsemöte Björn Odlund Styrelsens protokoll 97 2009-11-19 00:37
2009-09-07 Styrelsemöte Mårten Fjällström Styrelsens protokoll 16 2009-09-14 10:48
styrelsemöte 2009-07-18 Falathar Ung Pirat-avdelningen Piratnätet 0 2009-07-18 13:40
Styrelsemöte 2009-06-18 eCo Ung Pirat Borlänge 0 2009-06-20 23:37
2009-06-02: styrelsemöte Mårten Fjällström Styrelsens protokoll 7 2009-06-09 22:36Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com