Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006
Standard RE: 2009-07-01:Styrelsemöte - 2009-09-03, 10:57

Visst har Guldpirat minskat. Styrelsen har tagit ett felaktigt budgetbeslut. Inte ens den föregående budgeten uppnås. Den på 1 500 000 kronor i inkomster för år 2009 antogs vid mötet i augusti kan man läsa.Rick är nu känd som en slösa av stora proportioner.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
JPAnderson Inte uppkopplad
 
JPAndersons avatar
 
Inlägg: 975
Reg.datum: May 2009

Länk: #168344
Standard RE: 2009-07-01:Styrelsemöte - 2009-09-03, 22:44

Och detta grundar du på???


Ledamot av valberedningen.
Tidigare; Ledamot av partistyrelsen 2012-2014, Sekreterare för Piratpartiet Värmland

Bloggar som Värmlandspiraten
Partimail | Facebook | Twitter
  Skicka ett meddelande via MSN till JPAnderson Skicka ett meddelande via Skype™ till JPAnderson  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #168351
Standard RE: 2009-07-01:Styrelsemöte - 2009-09-03, 23:22

Citat:
JPAnderson (2009-Sep-03)Och detta grundar du på???
Mitt inlägg innehåller flera saker. Förtydliga gärna exakt vad du åsyftar med "detta"?


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #168370
Standard RE: 2009-07-01:Styrelsemöte - 2009-09-04, 00:36Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
JPAnderson Inte uppkopplad
 
JPAndersons avatar
 
Inlägg: 975
Reg.datum: May 2009

Länk: #168404
Standard RE: 2009-07-01:Styrelsemöte - 2009-09-04, 11:01

Citat:
Henry Rouhivuori (2009-Sep-03)Visst har Guldpirat minskat. Styrelsen har tagit ett felaktigt budgetbeslut. Inte ens den föregående budgeten uppnås. Den på 1 500 000 kronor i inkomster för år 2009 antogs vid mötet i augusti kan man läsa.Rick är nu känd som en slösa av stora proportioner.
Minskningen? Felaktigt beslut? Slösa?Hela inlägget... är detta grundat på fakta eller bara din enskilda åsikt?


Ledamot av valberedningen.
Tidigare; Ledamot av partistyrelsen 2012-2014, Sekreterare för Piratpartiet Värmland

Bloggar som Värmlandspiraten
Partimail | Facebook | Twitter
  Skicka ett meddelande via MSN till JPAnderson Skicka ett meddelande via Skype™ till JPAnderson  
Svara med citat
  (#6) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #168410
Standard RE: 2009-07-01:Styrelsemöte - 2009-09-04, 12:12

Citat:
JPAnderson (2009-Sep-04)
Citat:
Henry Rouhivuori (2009-Sep-03)Visst har Guldpirat minskat. Styrelsen har tagit ett felaktigt budgetbeslut. Inte ens den föregående budgeten uppnås. Den på 1 500 000 kronor i inkomster för år 2009 antogs vid mötet i augusti kan man läsa.

Rick är nu känd som en slösa av stora proportioner.
Minskningen? Felaktigt beslut? Slösa?

Hela inlägget... är detta grundat på fakta eller bara din enskilda åsikt?
Att Guldpirat minskat ser du på hemsidan.

Att budgeten är felaktig såtillvida att målet aldrig kommer att nås är en beräkning baserat på Guldpirat.Att i detta läget med sjunkande inkomster anställa personer och skaffa ett telefonssystem vore katastrof. Kommer kontot att visa minus vid årsskiftet slutar jag med denna andra omgången donationer som jag drog igång igen efter ett rejält förskott innan valet.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
dansve Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 201
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #170184
Standard RE: 2009-07-01:Styrelsemöte - 2009-09-19, 10:35

Protokollet och de första 1,5 sidorna med kommentarer försvann pga ett fel med databasen. Postar därför länkar till sidor cachade av Google (sida 1, sida 2). Tyvärr saknas några kommentarer i cachen för sida 2, men det mesta är med.Nedan är själva mötesprotokollet.Citat:
1. Partiordförande Rick Falkvinge öppnar mötet.2. NärvarandeRick Falkvinge

Björn Odlund (ersätter Anna Svensson)

Rickard Olsson

Mårten Fjällström

Mikael Nilsson

Anna Troberg (närvarade per telefon)

Christian Engström

Klara Tovhult

Sofia Dahlgren

Stefan FlodAnna Svensson hade anmält förhinder.3. Mötesfunktionärer.Mötet valde

Mötesordförande: Rick Falkvinge

Mötessekreterare: Mikael Nilsson

Justerare: Rickard Olsson, Björn Odlund4. Frågan om mötets behörighet

Styrelsen fann mötet behörigt kallat.5. ÄrendelistaRekommendation till MEP om assistenttjänster samt lön till Rick FalkvingeChristian redogjorde för villkoren för assistenttjänster och andra ersättningar så som han har uppfattat dem.Christian förklarade att assistentpengarna räcker till minst två heltidstjänster utöver en eventuell tjänst till partiledaren. Christian konstaterade även att han enligt EUs regler har den fulla, ej avsägbara, beslutanderätten vad gäller assistenttjänsterna.Vad gäller personer är det redan klart att Erik Josefsson anställs på heltid som expert av den gröna gruppen, och kommer i den rollen att står till Christians förfogande. I övrigt har Christian fört samtal med Amelia Andersdotter och Henrik Alexandersson om anställning som ackrediterade assistenter i Bryssel. Christian presenterade även ett förslag om att avlöna Rick Falkvinge på heltid som lokalassistent i Sverige.Rick framlade sina löneanspråk. Styrelsen diskuterade frågan om vilka rekommendationer som styrelsen skulle ge till Christian vad gäller assistenttjänster, personer och lönenivåer.Styrelsen beslutade efter votering att utfärda följande rekommendation:Styrelsen, i ljuset av den presenterade informationen, rekommenderar Christian att anställa Amelia Andersdotter och Henrik Alexandersson som ackrediterade assistenter i Bryssel på heltid, samt Rick Falkvinge på heltid och Mårten Fjällström på halvtid som lokalassistenter i Sverige.Styrelsen, i ljuset av den presenterade informationen, rekommenderar en bruttolönenivå på runt EUR 3.400 per heltid.Styrelsen beslutar att ge ett lönetillägg till Rick Falkvinge så att han får en bruttolön på SEK 45.000

En extra halvtidStyrelsen diskuterade möjligheten att använda de ökade Guldpiratintäkterna till att anställa en person på halvtid. Styrelsen beslöt att bordlägga denna fråga tills Christians anställningar är klara, med hänvisning till att rekommendationen i föregående ärenderedan innefattar en halvtidstjänst.Social aktivitetStyrelsen diskuterade frågan om att avsätta medel till en social aktivitet för funktionärer under sensommaren.Styrelsen beslöt att inte avsätta särskilda medel till en sådan aktivitet.ArbetsgruppStyrelsen beslöt att bordlägga frågan om komposition, arbetsuppgifter och befogenheter för den till styrelsen hörande arbetsgruppen.Extra årsmöteStyrelsen diskuterade vilka återstående steg som krävdes för att föregående års styrelse ska kunna avsluta sina uppdrag, så att det extra årsmötet (som aviserades på årsmötet i mars) ska kunna utlysas. Det konstaterades att det enda som återstod var att verksamhetsberättelsen ska godkännas av den gamla styrelsen och skickas till revisorerna.Styrelsen lämnade frågan utan åtgärd.Styrelsens mötestiderStyrelsen beslöt att hålla styrelsemötet face to face en gång per kvartal och telefonledes en gång per månad däremellan. Frågan om mötestider behandlades inte.Mikael presenterade även några förslag på förbättrade rutiner för styrelsearbetet för framtida diskussion, däribland förbättrade processer för att ta fram beslutsunderlag, större framförhållning vad gäller distribution av beslutsunderlag och tillgängligörande av beslutsunderlag och ärendelistor för feedback från medlemmarna innan styrelsemöten.Styrelsen lämnade frågan utan åtgärd.Chattloggar från styrelsemötenEn begäran har lyfts om att styrelsen ska behandla frågan om att publicera chattloggar från styrelsemötena. Styrelsen konstaterade att frågan är färdigbehandlad i och med beslutet att hålla styrelsemöten per telefon och F2F.Valsedlar riksdagen 2010Frågan om processen för att ta fram kandidatlistor till valsedlarna i riksdagsvalet 2010 bordlades.KommunalvalFrågan om ramriktlinjer för lokala organisationer som vill ställa upp i kommunala val och landstingsval bordlades.ButikenMårten Fjällström informerade om sina kontakter med butiken. Mårten har tydliggjort för butiken vikten av att vara tydlig om butikens status som kommersiell verksamhet för aktivister när man ber om ideell hjälp till butiken, vilket mottagits väl.Mårten redogjorde även för butikens negativa reaktioner på styrelsens beslut att inte medge användandet av namnet "Piratpartiet Service AB" som namn på butikföretaget, och det extra administrativa arbete som beslutet inneburit.Styrelsen beslutade att framföra en ursäkt till butiken för de besvär som detta beslut orsakar, och att erbjuda sig att kompensera butiken för de omkostnader som uppstått på grund av det påtvingade namnbytet.Uppföljning av partigruppvaletMårten Fjällström och Mikael Nilsson rapporterade om hur beslutet om att gå med i den Gröna gruppen har kommenterats. Båda beskrev att:* reaktionerna bland partisympatisörer har varit i stort sett odelat positiva eller neutrala, medan

* en del kritiska röster har hörts från personer som står utanför partiet, tex bland liberala skribenter som skulle ha föredragit ALDE eller personer som beklagar att vi inte gick med i just deras partigrupp.Ett exempel på en kritisk partisympatisör fördes också fram. Slutsatsen var dock att beslutet har mottagits mycket väl inom partiet, och att övrig kritik nästan uteslutande var av en ofrånkomlig och väntad natur.6. Övriga frågorInga övriga frågor7. Mötet avslutades.Till protokollet ville Klara Tovhult, Stefan Flod, Mårten Fjällström, Sofia Dahlgren och Anna Troberg lägga följande:Vi anser att det var beklagligt att styrelsens valmöjligheter i frågan om rekommendationer till MEP så kraftigt begränsades av att Rick Falkvinge tydligt deklarerat att han på intet sätt kunde acceptera en lönenivå på under 45 000 kr. Detta minskade starkt styrelsens möjligheter till en förutsättningslös diskussion kring lönenivåer.Det hade varit bättre om underlaget kommit ut till styrelseledamöter och medlemmar i tillräckligt god tid för att möjliggöra en bra och tydlig diskussion. Då hade styrelsen bättre kunnat veta hur medlemmarna uppfattar situationen och vilka lönenivåer som uppfattas som rimliga. Vi hoppas att diskussionen om lönenivåer inom partiet kan fortsätta i en konstruktiv anda.Det är viktigt att vi framöver genomför åtgärder för att öppna upp processen inför styrelsemötena. Vi uppskattar de framåtsyftande idéer runt detta som fördes upp på styrelsemötet.

Justerat per mail av

Björn Odlund

Rickard Olsson
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Alexander Inte uppkopplad
 
Inlägg: 41
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #171466
Standard RE: 2009-07-01:Styrelsemöte - 2009-10-02, 14:47

trotts att ni gick ut i vecko/nyhetsbrevet och tiggde mer pengar har det inte strömmat till någon mängd donationer...med denna takten klarar vi inte den budget som satts upp för 2009.   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #171470
Standard RE: 2009-07-01:Styrelsemöte - 2009-10-02, 15:03

Citat:
Alexander (2009-Oct-02)trotts att ni gick ut i vecko/nyhetsbrevet och tiggde mer pengar har det inte strömmat till någon mängd donationer...
Det har slutat minska.... 60 fler donationer var det. Genomsnittet har dock ökat något, så några gamla har ökat på sin Guldpirat.Citat:
med denna takten klarar vi inte den budget som satts upp för 2009.
Inte den nyaste revisionen med sekretariat och mobiltelefoni. 1,2M når vi nog som den förra budgeten var formulerad.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Alexander Inte uppkopplad
 
Inlägg: 41
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #177447
Standard RE: 2009-07-01:Styrelsemöte - 2009-11-01, 11:45

kul kul.
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
2009-10-03 Styrelsemöte Björn Odlund Styrelsens protokoll 97 2009-11-19 00:37
2009-09-07 Styrelsemöte Mårten Fjällström Styrelsens protokoll 16 2009-09-14 10:48
styrelsemöte 2009-07-18 Falathar Ung Pirat-avdelningen Piratnätet 0 2009-07-18 13:40
Styrelsemöte 2009-06-18 eCo Ung Pirat Borlänge 0 2009-06-20 23:37
2009-06-02: styrelsemöte Mårten Fjällström Styrelsens protokoll 7 2009-06-09 22:36Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com