Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005
Standard A01. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-02, 20:05

Vänner,

under de fyra åren som jag har lett Piratpartiet har jag fått många insikter om hur man kan förbättra partiets interndemokrati. I dagsläget är en av mina största bekymmer det som kallas en valberedning.

Valberedningar är en organisations största dolda makthavare som i praktiken bestämmer huvuddragen av vad som ska hända under kommande år i och med att de ställer huvudförslaget till kommande års revisorer, styrelse och nästkommande valberedning. Detta bestäms i största hemlighet och bakom stängda dörrar. Det förekommer att valberedningens förslag röstas ned på årsmötet, men i praktiken är det mycket sällsynt och det är i praktiken de som bestämmer.

Jag har fått många aha-upplevelser i det här ämnet, men den slutliga kom i samband med primärvalet, när vi hade ett gäng som utsåg sig själva till valberedare, agerade som kompletta valberedningar, pratade om "mångfald" och "balans" precis som alla valberedningar gör i det att man tänker sig själv att man har en helhetssyn... och missade fullständigt att pricka in medlemmarnas egentliga vilja.

Inte en enda av de valberedningar som fanns i primärvalet lyckades ens pricka toppkandidaten som medlemmarna röstade fram. Värst var valberedningen i Öst som placerade de riktiga två toppkandidaterna, Stefan Flod och Anna Svensson, långt långt ner på sin egen lista (platser 11 och 13). Men inte heller valberedningen i Syd prickade toppkandidaten rätt.

Nu när vi haft möjlighet att se två parallella system, så går det att observera att a) medlemmarnas direktval gav en större mångfald långt bortom vad en valberedning har kunnat prestera hos oss, och en bättre mångfald; b) valberedningarna ansåg att de hade ett ansvar för att se till att helheten fanns representerad, som bara en klok, sluten diskussion kunde åstadkomma; c) ett direkt medlemsval gav mycket mer engagemang i organisationen och hade inga dolda makthavare; d) valberedningens "kloka och visa" val missade grovt att representera medlemmarnas faktiska vilja.

Jag tycker väldigt illa om principen med dolda makthavare som arbetar bakom slutna dörrar och presenterar hur något ska bli. Därför vill jag, med facit i hand, avveckla valberedningar som koncept i Piratpartiet.


Jag yrkar följande sex att-satser var för sig till årsmötet 2010:

att denna motion behandlas före val till styrelse (ordningsfråga som tar prioritet);

att utfallet av denna motion, vid bifall av minst en av att-satserna tre till sex, direktjusteras för att ta omedelbar effekt på pågående årsmöte (ordningsfråga som tar prioritet);

att årsmötet inte tillsätter en valberedning för verksamhetsåret 2010 utan lämnar positionerna vakanta;

att årsmötet betraktar valberedningens 2009 förslag som en nominering från vilken medlem som helst, och därigenom inte ger det ordningsstatus som huvudförslag;

att årsmötet väljer att tillsätta en styrelse genom direktomröstning bland alla medlemmar enligt principen 10 dagars kandidering, 10 dagars utfrågning och 10 dagars direktval, där Schulzeomröstning avgör och där två parallella omröstningar ska hållas, en för att ranka kandidater och en för att avgöra styrelsens storlek (där alla möjliga kombinationer finns som alternativ), så att de två voteringarna kombinerade ger kombinationen av ledamöter och suppleanter, och att denna omröstning ska löpa från 1 maj till 30 maj; fram till dess agerar 2009 års styrelse interimistiskt; årsmötet väljer alltså att inte tillsätta en ny styrelse på årsmötet utan delegerar beslutet till en direkt medlemsomröstning där alla kandidater rankas fritt;

att årsmötet byter stadgans §17 i sin helhet till följande lydelse:

§ 17 PERSONVAL
Personval i Piratpartiet ska genomföras i direktdemokratiska val där alla medlemmar har en röst och där kandidater Schulzerankas för att få fram ett slutresultat. I förekommande fall ska en parallell votering hållas för att bestämma storlek och komposition (t.ex. antalet ledamöter och suppleanter) på den grupp som röstas fram. I voteringar med ett stort antal kandidater får styrelsen begränsa Schulzeröstsedelns längd, dock aldrig till färre placeringar än 20.

Geografiskt begränsade personval får begränsa röstlängden till medlemmar bosatta i den avgränsade geografin.

Valberedningar, i betydelsen valda eller tillsatta exklusiva grupper som förbereder personval och lägger fram förslag till mötet där valen ska genomföras, används aldrig i Piratpartiet.


Att-sats sex måste bifallas med 75 procents majoritet för att ta effekt. Att-satserna ett och två är ordningsfrågor som har prioritet som vanligt för ordningsfrågor. Att-satserna tre till fem är normala och bifalls med enkel majoritet.


   
  (#2) Gammal
piratcensur Inte uppkopplad
 
Inlägg: 535
Reg.datum: Oct 2009

Länk: #196028
Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-02, 20:18

För att bli komplett så krävs ett tilläggsyrkande:

att årsmötet väljer att tillsätta en revisorsgrupp genom direktomröstning bland alla medlemmar enligt principen 10 dagars kandidering, 10 dagars utfrågning och 10 dagars direktval, där Schulzeomröstning avgör och där två parallella omröstningar ska hållas, en för att ranka kandidater och en för att avgöra revisorsgruppens storlek (där alla möjliga kombinationer finns som alternativ), så att de två voteringarna kombinerade ger kombinationen av revisorer och revisorssuppleanter, och att denna omröstning ska löpa från 1 maj till 30 maj; fram till dess agerar 2009 års revisorsgrupp interimistiskt; årsmötet väljer alltså att inte tillsätta en ny revisorsgrupp på årsmötet utan delegerar beslutet till en direkt medlemsomröstning där alla kandidater rankas fritt;
   
  (#3) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #196030
Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-02, 20:45

Intressant.

Jag anser att det måste finnas möjlighet att lägga förslag på listor trots allt. Vi kan inte förbjuda en enskild medlem att på sin blogg skriva "rösta på x,y,z för att de är bäst" och att det därmed är motiverat att partiet möjliggör för medlemmarna att posta sina listor.


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
  (#4) Gammal
dansve Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 201
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #196033
Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-02, 21:07

Jag anser inte att man kan jämföra primärvalet med ett styrelseval. I en styrelse bör det finnas ett antal väl definierade roller som bör tillsättas efter kompetens. Jag ser inte att en slumpmässigt tillsatt grupp kan utföra ett lika bra jobb som en där hänsyn tas till olika kompetenser.

Idag säger stadgarna följande:

Citat:
§ 13 STYRELSEN

Valbar till partiets styrelse är person som varit medlem sedan minst två månader tillbaka. Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av:
1 ordförande
9-13 ordinarie ledamöter
1-4 rangordnade suppleanter

Styrelsens ledamöter väljs på 3 år med överlappande mandatperioder så att en tredjedel av styrelseplatserna besätts varje år. Syftet med detta är att undvika att en majoritet av styrelsen byts ut på en gång. Ledamöter kan därför väljas på kortare tid än tre år för att uppnå en sådan planerad besättningstakt.
Jag är alltså medveten om att denna skrivning inte ger valberedningen möjligheten att föreslå poster efter kompetens. Personligen skulle jag gärna se en förändring av stadgan på den punkten men det får bli en separat motion av det. Vill man ha en slumpmässigt sammansatt styrelse utan hänsyn till definierade kompetenser kan man bifalla motionen. Om man i stället vill ha en styrelse som komponeras med omsorg där hänsyn tas till vikten av att styrelsen besitter vissa kompetenser bör man yrka avslag på motionen.

Med ovanstående resonemang som grund yrkar jag AVSLAG på Ricks motion.
   
  (#5) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #196035
Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-02, 21:11

Citat:
agnesson (2010-Mar-02)Jag anser att det måste finnas möjlighet att lägga förslag på listor trots allt. Vi kan inte förbjuda en enskild medlem att på sin blogg skriva "rösta på x,y,z för att de är bäst" och att det därmed är motiverat att partiet möjliggör för medlemmarna att posta sina listor.
Jag håller med om att möjligheten måste finnas. Det finns inte heller något i skrivningarna ovan som hindrar eller försvårar det.


   
  (#6) Gammal
Marcus Borg Inte uppkopplad
 
Marcus Borgs avatar
 
Inlägg: 568
Reg.datum: Oct 2009

Länk: #196036
Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-02, 21:12

Alla medlemmar bör ha rätt att gå ut med sina förslag på listor men det måste då göras på lika villkor. I Syd tog en grupp av medlemmar namnet valberedning Syd och fick mycket utrymme i mailutskick, på PP Syds hemsida med mera. De personer som hamnade på PP Syds så kallade valberednings lista lär ha haft större chans att bli valda än de som inte hamnade på listan. Fick själv inte motiverat varför jag hamnade utanför listan i Syd. En del var positiva till systemet med valberedning medan en del var negativa.

Så länge inte någon eller några personers listor får mer "officiell" status än andras genom att kallas just valberedning eller få stort utrymme i mailutskick med mera uppkommer nog inga problem.
   
  (#7) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #196037
Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-02, 21:14

Citat:
Daniel Svensson (2010-Mar-02)Vill man ha en slumpmässigt sammansatt styrelse utan hänsyn till definierade kompetenser kan man bifalla motionen. Om man i stället vill ha en styrelse som komponeras med omsorg där hänsyn tas till vikten av att styrelsen besitter vissa kompetenser bör man yrka avslag på motionen.
Min poäng är att denna "omsorg" hos valberedningar har visat sig vara en väl bevarad illusion. Svärmens slump, om man vill kalla det så (jag föredrar att kalla det mångfald av olika förebilder) ger en långt bättre mångfald i styrelsekompetenser.

Det syns om inte annat på mångfalden vi har i vår riksdagsgrupp. Samma sorts mångfald kan vi få i framtida styrelser.


   
  (#8) Gammal
Marcus Borg Inte uppkopplad
 
Marcus Borgs avatar
 
Inlägg: 568
Reg.datum: Oct 2009

Länk: #196040
Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-02, 21:24

Om medlemmarna själva får välja styrelsen tror jag att det skulle innebära ett ökat intresse bland medlemmar för styrelsens medlemmar och deras arbete.

Låter som en god idé.
   
  (#9) Gammal
piratcensur Inte uppkopplad
 
Inlägg: 535
Reg.datum: Oct 2009

Länk: #196041
Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-02, 21:30

Jag har förtroende för att medlemmarna utifrån kandidatutfrågningen väljer den bästa kompetensen till styrelsen. Det fungerar som Rick säger bättre än en valberedning.

Bifall.
   
  (#10) Gammal
dansve Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 201
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #196045
Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-02, 22:05

Citat:
Rick Falkvinge (2010-Mar-02)
Citat:
Daniel Svensson (2010-Mar-02)Vill man ha en slumpmässigt sammansatt styrelse utan hänsyn till definierade kompetenser kan man bifalla motionen. Om man i stället vill ha en styrelse som komponeras med omsorg där hänsyn tas till vikten av att styrelsen besitter vissa kompetenser bör man yrka avslag på motionen.
Min poäng är att denna "omsorg" hos valberedningar har visat sig vara en väl bevarad illusion. Svärmens slump, om man vill kalla det så (jag föredrar att kalla det mångfald av olika förebilder) ger en långt bättre mångfald i styrelsekompetenser.
Det syns om inte annat på mångfalden vi har i vår riksdagsgrupp. Samma sorts mångfald kan vi få i framtida styrelser.
Jag delar inte din uppfattning om att valberedningar brukar misslyckas. Som jag ser det bör en föreningsstyrelse bestå av en bra ordförande, en bra sekreterare, en bra ekonomiansvarig/kassör/ekonom. Om man tar det ett steg längre där man har en anställd sekreterare och en anställd ekonom kan man istället införa krav på andra viktiga kompetenser i styrelsen. Visst kan man ha tur att få in rätt personer ändå men jag ser det som att chansen ökar med en valberedning OM den gör sitt jobb vilket tyvärr kan variera kraftigt. OBS! Den senare kommentaren är ej riktad mot just PP:s valberedning.
   
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Personval FuriousRage Övrig diskussion 3 2009-05-21 13:13
Direktdemokrati Denieru Övrig piratpolitik 10 2009-04-10 17:11
Krav på personval agnesson Övrig piratpolitik 3 2008-06-24 08:12
DRM-förbud och personval GustafB Gästskriverier (på svenska) (STÄNGD) 5 2006-09-04 01:47
Personval och STIM... Trizt Övrig diskussion 5 2006-01-05 23:15Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com