Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006
Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 00:56

Som jag ser det så är det av yttersta vikt att en styrelse i ett parti kan fungera som en samspelt grupp där gruppmedlemmarna på ett positivt sätt kan både komplettera och konfrontera varann när så behövs. Att det går att bygga ihop en grupp där gruppdynamiken fungerar helt enkelt, så att den har den samlade kompetens som behövs för att fatta bra beslut.

Sådan grupper som funkar tillsammans är det ren tur om man får till genom att plocka ihop dem på ett så slumpmässigt sätt som en allmän omröstning utgör, och jag tror inte att vi ska lita till turen i så pass viktiga saker som partiets styrelse.

Medges, att det är inte alltid en valberedning heller lyckas fullt ut, men det är bättre att det finns en officiell sådan som utses på ett demokratiskt sätt, har en budget för att resa och prata med folk etc., än att det blir som i primärvalet, att folk kände sig tvingade att utse sig själva och göra så gott de kunde för att det skulle finnas något förberett förslag för de som kände sig villrådiga.

Primärvalsförfarandet är nog OK i sitt sätt att jobba, då handlar det om att plocka fram ett antal förtjänstfulla individer, men det är en helt annan sak med en styrelse där gruppen ska ha en sammanvägning av ett antal bra egenskaper, där ingen kompetens helt bör fattas. Den typen av avvägningar kan aldrig göras genom allmän omröstning.

Det är ju därför den vanliga modellen för alternativ till valberedningens förslag i nästan alla sammanhang är att man föreslår en hel alternativ grupp, inte att man föreslår enstaka individer. Just av anledningen att det man väljer är en grupp människor vars egenskaper ska komplettera varandra. Och givetvis ska den möjligheten finnas kvar för den händelse att det skulle finnas en opinion för ett alternativ.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
  (#2) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #196062
Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 02:06

Det är dagar som den här som jag tackar min lyckliga stjärna för att jag faktiskt bara beslöt mig för att sluta med internkritik på min blogg och inte i vårt forum ;-)

Jag ska dela upp mitt svar i två delar. Den första delen bemöter, kanske en aning raljerande, de påståenden och felaktigheter som finns i Ricks inledningstext. Den andra delen ger sig på de rent stadgetekniska missar som finns i själva attsatserna. Så vill ni slippa vad som riskerar att bli inledningen på ännu ett fall av en klassisk Mab versus Rick pajkastning rekomenderar jag er att hoppa direkt till del 2 :-)

------------Del 1-----------------

Citat:
Rick Falkvinge (2010-Mar-02)

under de fyra åren som jag har lett Piratpartiet har jag fått många insikter om hur man kan förbättra partiets interndemokrati. I dagsläget är en av mina största bekymmer det som kallas en valberedning.
Jag gillar ditt sätt att följa retorikens lagar genom att börja med att etablera ethos.
Men jag undrar: kom den här insikten före eller efter att jag sade till dig att årets valberedning inte delade din uppfattning om hur pass stor styrelsen för 2010 borde vara? Eller kom den i samband med att vi i valberedningen började ringa runt till dem som inte ingår i vårt förslag? Eller ska jag tolka sammanträffandet att din motion kom ett par timmar efter att vi börjat meddela folk att de tyvärr inte kommit med i vårt förslag som en ren slump?

Citat:
Rick Falkvinge (2010-Mar-02)

Valberedningar är en organisations största dolda makthavare som i praktiken bestämmer huvuddragen av vad som ska hända under kommande år i och med att de ställer huvudförslaget till kommande års revisorer, styrelse och nästkommande valberedning.
Trams!

Valberedningen är ingen dold makthavare, de finns tydligt definierade i stadgan, vilka som ingår är offentligt etc. Valberedningen är med andra ord en ytterst synlig makthavare.

Citat:
Rick Falkvinge (2010-Mar-02)

Detta bestäms i största hemlighet och bakom stängda dörrar.
Trams!

Så behöver det inte alls vara. Årets valberedning har till exempel jobbat just med vår interna öppenhet. Och jag är övertygad om att en motion om transparans i valberedningen skulle kunna få stort stöd i ett parti som piratpartiet.

Citat:
Rick Falkvinge (2010-Mar-02)

Det förekommer att valberedningens förslag röstas ned på årsmötet, men i praktiken är det mycket sällsynt och det är i praktiken de som bestämmer.
Har du statistik på det där? Min erfarenhet är att det är ytterst varierande från organisation till organisation hur ofta valberedningens förslag röstas igenom. Och även om valberedningens förslag röstas igenom innebär inte det att medlemmarna ifråntagits makten. Att inte erkänna att ett förslag lagt av en valberedning är ett demokratiskt uttryck för organisationens medlemmars vilja är att inkompetentförklara medlemmarna. Du insinuerar att de inte är kompetenta nog att göra en bedömning över om valberedningens förslag är ett bra förslag eller inte. Är det verkligen vad du menar?

Citat:
Rick Falkvinge (2010-Mar-02)

Jag tycker väldigt illa om principen med dolda makthavare som arbetar bakom slutna dörrar och presenterar hur något ska bli. Därför vill jag, med facit i hand, avveckla valberedningar som koncept i Piratpartiet.
Trams!

Att lägga fram ett hastigt påkommet förslag om att bryta upp något på studs är inte att avveckla. Det är snarare att revolutionera arbetssättet vi har. Vilket man givetvis kan diskutera. Hade du velat avveckla valberedningen borde du bjudit in till en diskussion med medlemmarna om detta innan du skrev din motion. Och kanske involverat organisationsgruppen som ju sitter och jobbar med ett förslag på ny stadga. Eller styrelsen? Eller ledningen? Varför inte vara öppen med dina motiv i en motion som säger sig förespråka transparens?


Sådär. Nu är pajkastandet igång. Nu tänkte jag släppa den biten och gå in på de rent stadgetekniska missarna i själva att-satserna. Vi är med andra ord framme vid del 2.

------------Del 2-----------------

Citat:
Rick Falkvinge (2010-Mar-02)

att årsmötet inte tillsätter en valberedning för verksamhetsåret 2010 utan lämnar positionerna vakanta;
att årsmötet betraktar valberedningens 2009 förslag som en nominering från vilken medlem som helst, och därigenom inte ger det ordningsstatus som huvudförslag;
Här har du skrivit två yrkanden som de facto står emot varandra. Om vi inte tillsätter någon styrelse alls så blir ju frågan om statusen för valberedningens förslag ytterst ointressant.

Vidare kan man, som vän av ordning, fråga hur du anser att huvudförslaget (ja, rent tekniskt finns det alltid ett huvudförslag vid kontrapropositionsordningar) ska utses om det inte är valberedningens förslag som är huvudförslaget?

Citat:
Rick Falkvinge (2010-Mar-02)

att årsmötet väljer att tillsätta en styrelse genom direktomröstning bland alla medlemmar enligt principen 10 dagars kandidering, 10 dagars utfrågning och 10 dagars direktval, där Schulzeomröstning avgör och där två parallella omröstningar ska hållas, en för att ranka kandidater och en för att avgöra styrelsens storlek (där alla möjliga kombinationer finns som alternativ), så att de två voteringarna kombinerade ger kombinationen av ledamöter och suppleanter, och att denna omröstning ska löpa från 1 maj till 30 maj; fram till dess agerar 2009 års styrelse interimistiskt; årsmötet väljer alltså att inte tillsätta en ny styrelse på årsmötet utan delegerar beslutet till en direkt medlemsomröstning där alla kandidater rankas fritt;
Denna att-sats är inte genomförbar alls. Den bryter nämligen mot § 13 som säger "styrelsen väljs på årsmötet". Dvs inte efter årsmötet. Så enkelt är det. Gillar man inte stadgan så ändrar man den. Man kör inte över den, det har inte ens årsmötet rätten att göra.

Det du däremot kan göra, är att, om din sista att-sats(6) går igenom lägga ett yrkande på dagordningspunkten "val av styrelse" där du föreslår mötet att frågan om val av styrelse bordläggs fram till ett medlemsmöte. Sedan kan du, om det röstas igenom, väcka en övrig fråga om att sittande styrelse ska sitta kvar interremistiskt fram till det extra medlemsmötet. Som du är fri att kalla till i maj om du vill.

Citat:
Rick Falkvinge (2010-Mar-02)

att årsmötet byter stadgans §17 i sin helhet till följande lydelse:
§ 17 PERSONVAL
Personval i Piratpartiet ska genomföras i direktdemokratiska val där alla medlemmar har en röst och där kandidater Schulzerankas för att få fram ett slutresultat. I förekommande fall ska en parallell votering hållas för att bestämma storlek och komposition (t.ex. antalet ledamöter och suppleanter) på den grupp som röstas fram. I voteringar med ett stort antal kandidater får styrelsen begränsa Schulzeröstsedelns längd, dock aldrig till färre placeringar än 20.
Geografiskt begränsade personval får begränsa röstlängden till medlemmar bosatta i den avgränsade geografin.
Valberedningar, i betydelsen valda eller tillsatta exklusiva grupper som förbereder personval och lägger fram förslag till mötet där valen ska genomföras, används aldrig i Piratpartiet.
Ricks formulering här är så kul att jag måste få återgå till del 1 av mitt inlägg, dvs pajkastningsbiten.

------------Del 1 (igen)----------

"Direktdemokratiska val"? Det måste vara det värsta exemplet på nyspråk som jag sett på länge :-) Det är ju fint och så att du vill flirta med partiets direktdemokratiförespråkare men vet du ens vad direktdemokrati är? Om du inte orkar följa min wikipedialänk kan jag berätta att det handlar om att en grupp inte väljer företrädare alls utan fattar besluten direkt där alla inblandade är med i alla besluten. Att hålla direktdemokratiska val av en styrelse är helt enkelt omöjligt eftersom innebörden av representativ demokrati (vilket alltså står i motsats till direktdemokrati) är just att man väljer företrädare, här i form av en styrelse.

Men det finns även teknisk invänding mot den Ricks förslag till ny § 17 som bör uppmärksammas varför jag nog får återgå till del 2.

------------Del 2 (igen)----------

Att införa den föreslagna ändringen av § 17 skulle skapa motsägelser i stadgan: Enligt § 10 i stadgan (även efter ett eventuellt genomröstande av den här motionen) ska årsmötet behandla ärendet "val av valberedning". Denna valberedning har även, enligt § 10 närvarande, yttrande- och förslagssrätt. (lämpligtvis bör du om du ihärdar med din motion lägga som förslag att de raderna stryks)

Sedan, att sittande styrelse ska kunna påverka valet till nästa års styrelse genom att besluta om röstsedelns längd är ju minst sagt barrockt. Har du verkligen inte lärt dig något alls av kritiken som riktades mot dig över att du administrerade primärvalet samtidigt som du var kandidat? Det du gör här är att du öppnar upp för att styrelsen, där majoriteten sitter kvar även efter valet av nya styrelsemedlemmar, kan påverka utfallet av valet. Det är inte relevant att graden av påverkan är minimal. Sådana möjligheter ska inte finnas alls.

Slutats:

Mitt råd till Rick är att han drar tillbaks sin hastigt ihopskrivna motion och istället tar kontakt med organisationsutvecklingsgruppen som ju arbetar med ett helt nytt stadgeförslag och diskuterar med dem hur man genom stadgan kan säkra transparans och öppenhet i valberedningsprocessen.

Om Rick nu skulle välja att inte göra det så skulle jag vilja råda honom att i alla fall ta kontakt med organisationsutvecklingsgruppen och diskutera med dem hur deras stadgeförslag kommer se ut, så att den i den här motionen föreslagna ändringen av paragraf sjutton istället omformuleras som ett ändringsyrkande av deras förslag. Så att inte den här motionen blir en anledning att ha kvar merparten av de undermåliga stadgar som partiet idag dras med.


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
  (#3) Gammal
samface Inte uppkopplad
 
samfaces avatar
 
Inlägg: 612
Reg.datum: Jan 2008

Länk: #196063
Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 02:27

1. Östra distriktets inofficiella valberedning är ett bra exempel på vad man får om man INTE har demokratiskt valda valberedningar där krav på transparens, opartiskhet och en tydligt definierad uppdagsbeskrivning ingår. Att använda östra distriktets inofficiella valberedning som ett exempel på hur odemokratiska valberedningar är faller alltså på att den inte kvalificerar sig som en valberedning över huvudtaget. Snarare kan den liknas vid de odemokratiska nomineringskommitéer styrelsen nu uppmuntrar till för valet av kandidatlistor till de lokala valen.

2. Östra distriktet inofficiella valberedning hade inte ett uppdrag att pricka rätt för vad man trodde medlemmarna ville. En valberednings syfte brukar mycket sällan handla om att försöka representera medlemsviljan. Att man tillsätter en valberedning handlar snarare om att man utifrån vissa förbestämda kriterier vill söka fram och premiera kandidater. I fallet med östra distriktets inofficiella valberedning var syftet att premiera kandidater utifrån kriterierna geografisk representation, könsfördelning, utmärkande engagemang och initiativ, lokal respektive nationell förankring, samt tillgänglighet för medlemmarnas (och valberedningens) frågor.

Om östra distriktets inofficiella valberedning hade haft som sitt syfte att så korrekt som möjligt förutspå vilka kandidater medlemmarna skulle rösta på så kan jag hålla med om att man misslyckades med sitt uppdrag. För att kunna se det verkliga facit för den inofficiella valberedningens syfte och mål skulle man dock behöva någon sorts uppskattning på hur medlemmarna skulle röstat utan den inofficiella valberedningens lista att jämföra med. Först då kan man börja göra uttalanden om huruvida man "prickade rätt" eller inte.

Återigen, varken östras inofficiella valberedning eller någon av de andra inofficiella valberedningarna under primärvalet var några demokratiska valberedningar eller ens något jämförbart med demokratiska valberedningar och därför mycket dåliga exempel på demokratiska legitimiteten hos riktiga demokratiskt utsedda valberedningar. Skulle dessa inofficiella valberedningar varit definitionen av valberedningar och hur de fungerar skulle jag vara den första att hålla med Rick i hans slutsatser. Men med felaktiga premisser blir det felaktiga slutsatser.

3. Precis som med en medlemsvald styrelse kan man ställa krav på en medlemsvald valberedning om transparens. Kombinerar man det med en tydlig uppdragsbeskrivning kan vem som helst granska valberedningens arbete och se hur det överensstämmer med uppdragsbeskrivningen. Det är alltså inte en fråga om att valberedningar är stängda för insyn som en inneboende nödvändighet i dess utformning eller arbetssätt.

4. Om det nu är så att den valberedning vi har idag brister vad gäller transparens bör man kanske se till hur man löser det istället för att gå direkt på att avskaffa den innan den ens fått presentera sitt förslag? Om inte annat kan det vara en idé att diskutera problemen man vill lösa lite mer, gärna innan man diskuterar lösningen.

5. Att man i detta läge vill avskaffa en valberedning precis innan de fullgjort sitt uppdrag av rent principiella skäl som man inte motiverat särskilt bra känns nästan lite kuppartat. Kan vi inte lita på medlemsvalda organ kan vi inte heller lita på styrelsen.

Av ovanstående skäl yrkar jag på AVSLAG.


--
Sammy Nordström
Avgående ledamot i Piratpartiets styrelse

Blogg: Bloggsam.se
   
  (#4) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #196064
Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 02:30

Verkar som att man inte kan göra edits i de här trådarna. Vilket har en viss poäng. När man, som jag, skriver fel blir det dock en smula frustrerande :-)

Citat:
Mab (2010-Mar-03)
------------Del 2-----------------
Citat:
Rick Falkvinge (2010-Mar-02)
att årsmötet inte tillsätter en valberedning för verksamhetsåret 2010 utan lämnar positionerna vakanta;
att årsmötet betraktar valberedningens 2009 förslag som en nominering från vilken medlem som helst, och därigenom inte ger det ordningsstatus som huvudförslag;
Här har du skrivit två yrkanden som de facto står emot varandra. Om vi inte tillsätter någon styrelse alls så blir ju frågan om statusen för valberedningens förslag ytterst ointressant.
Efter tips från coachen så inser jag att de där två förslagen inte alls står emot varandra. Den senare punkten rör helt enkelt de förslag från valberedningen som inte lämnas vakanta. Dvs förslagen till styrelse och förslagen till revisorer.


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
  (#5) Gammal
Gonte Inte uppkopplad
 
Inlägg: 454
Reg.datum: Mar 2006

Länk: #196067
Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 03:12

Raderade precis allting jag var på väg att skriva och sammanfattar åsikten kort och samlat:

Jag yrkar på avslag av motionen om direktdemokrati vid personval.

Dels är jag starkt tveksam till den här typen av val för en grupp som är helt beroende av såväl olika kompetenser, olika personlighetstyper och en väl fungerande förmåga att samarbeta med varandra.

Därtill ser jag det som fullständigt oansvarigt vansinne att genomföra en förändring som kan resultera i en dåligt sammansatt styrelse under ett valår.


Jonatan 'Gonte' Kindh
Valkretsledare Malmö
Ordförande UP Malmö

Grejjar även med Medlemsservice, Piratshoppen, Donationsfrågor,
Medlemsblanketter, FRAbutiken, Mailgruppen och mycket annat.
  Skicka ett meddelande via MSN till Gonte Skicka ett meddelande via Skype™ till Gonte  
  (#6) Gammal
infinite_emma Inte uppkopplad
 
infinite_emmas avatar
 
Inlägg: 1 716
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #196070
Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 06:50

Jag tror att det kommer att bli alldeles för lätt att se det här som diskussion (läs pajkastning) mellan olika individer och skulle vilja få chansen att se den stora bilden. Lite mer ur ett partiutvecklande perspektiv i det stora hela, och framöver, också.

Som jag ser det ställs valberedning på direktdemokratiska verktyg mot varandra som om det ena är bra och det andra är dåligt. I verkligheten är det sällan så, egentligen handlar det väl om att ställa två metoder mot varandra som har varsin uppsättning negativa aspekter, eftersom inget under solen är perfekt.

Jag personligen skulle vilja få chansen att se vilka dessa är innan jag bestämmer mig så hoppas att den här diskussionen kommer att handla väldigt lite om personliga motsättningar och väldigt mycket om vad som är bra resp. dåligt, med VARJE alternativ som här diskuteras.

Försök helt enkelt hjälpa oss/varandra genom att spalta upp för- och nackdelar tydligt så vi inte missar helheten pga nån detalj eller så. Många kanske redan är "experter" på ämnet och har råd att grotta ner sig i nån enstaka detalj, men de flesta av oss är inte det. Så det skulle uppskattas om vi får chansen till en så fullödig bild av båda metoderna som möjligt. Själv kommer jag försöka sätta ihop en plus-minus-lista eller nåt beroende på vad som sägs så behöver all hjälp jag kan få för att kunna delta i diskussion och beslut. Hoppas det är okej att be om...


* * *
Bloggar på opassande.se
  Skicka ett meddelande via Skype™ till infinite_emma  
  (#7) Gammal
infinite_emma Inte uppkopplad
 
infinite_emmas avatar
 
Inlägg: 1 716
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #196071
Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 06:55

Korrigering av skrivfel ovan eftersom det inte gick att editera:

Som jag ser det ställs valberedning och direktdemokratiska verktyg mot varandra som om det ena är bra och det andra är dåligt. I verkligheten är det sällan så, egentligen handlar det väl om att ställa två metoder mot varandra som har varsin uppsättning negativa aspekter, eftersom inget under solen är perfekt.


* * *
Bloggar på opassande.se
  Skicka ett meddelande via Skype™ till infinite_emma  
  (#8) Gammal
fno Inte uppkopplad
 
fnos avatar
 
Inlägg: 149
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #196072
Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 07:18

Sluta använda termen direktdemokrati felaktigt!

I övrigt håller jag med Mattias. Ge oss en faktisk bakgrund till varför det här är så kritiskt just nu, med så kort framförhållning och utan föregående diskussion.
   
  (#9) Gammal
Gismya Inte uppkopplad
 
Gismyas avatar
 
Inlägg: 405
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #196073
Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 07:20

Efter att ha skrivit ett långt och uttömmande svar i 30 minuter kastar forumet ut mig och jag måste skriva om - denna gång väldigt mycket mindre uttömmande för att jag har lite bråttom .

Istället för en lång argumentativ text kan jag försöka börja på en lista på valberedningar versus medlemsval

(Jag valde att vända på det till varsin uppsättning positiva effekter)
Valberedningar
+ Kan (Oavsett vad Rick påstår) med högre säkerhet säkerställa en mix av personer
+ Medlemmarna får ett förslag de enkelt kan sätta sig in i och tillsammans diskutera rimlighet i, istället för att behöva individuellt sätta sig in i en större grupp kandidater
+ Personer som slår på sin egen trumma kommer hamna högt upp, det är inte nödvändigtvis där de bör vara
+ Istället för att 50000 personer behöver sätta sig in i alla kandidater kan en mindre grupp göra det, vilket förenklar för enskilda medlemmen att sätta sig in utan att skada möjligheterna att underkänna valberedningens förslag.


Medlemsval
+ Kan ger en större upplevd legitimitet för vissa

Det är vad jag kan komma på, men nu är jag förstås starkt emot förslaget.

Jag anser att förslaget är jättedåligt för organisationen och att Ricks antydan om att valberedningar arbetar klandestint är närmast en personlig förolämpning. Både mina erfarenheter ifrån Ung Pirats valberedning och partiets primärval säger mig att valberedningar är rätta vägen att gå.

Jag yrkar på avslag
  Skicka ett meddelande via MSN till Gismya  
  (#10) Gammal
Jante Inte uppkopplad
 
Jantes avatar
 
Inlägg: 68
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #196074
Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 07:24

WTF!

Precis som Daniel säger kan man inte jämföra primärvalet för riksdagslistan med ett styrelseval. Visst är valberedningar på sätt och vis en "dold" makthavare eftersom de har mycket att säga till om, men ur ett demokratiskt perspektiv är de väldigt viktiga eftersom de fungerar som ett slags revisorer av styrelsens arbete. Dessutom ska en valberedning för styrelsevalet väljas på årsmötet, så det är en öppen demokratisk process.

De flesta medlemmar har inte någon bra insyn i styrelsens arbete, men en valberedning har som uppgift att granska hur styrelsen fungerar och föreslår sedan hur den ev. bör förändras för att fungera bättre för partiets bästa. Detta är en självklarhet för alla demokratiska föreningar. Till syvende och sist är det ändå medlemmarna som avgör och det är upp till varje medlem att komma med motförslag.

Ärligt talat blir jag väldigt orolig när det kommer ett sånt här förslag från vår partiordförande. Det är ungefär som om ekonomichefen på ett företag skulle komma och föreslå att man ska skippar att ha en revisor som kontrollerar att siffrorna stämmer. Det normala då är att misstänka att ekonomichefen har något fuffens för sig.

Jag vill att Piratpartiet skall vara ett demokratisk parti och inte någon patriarkiskt styrd organisation. Måste säga att mitt förtroende för Rick naggats i kanten när han kommer med en sån här motion.

Därför hoppas jag att alla medlemmar har vett nog att avslå denna motion som jag inte tycker hör hemma i ett demokratiskt parti!
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Jante  
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Personval FuriousRage Övrig diskussion 3 2009-05-21 13:13
Direktdemokrati Denieru Övrig piratpolitik 10 2009-04-10 17:11
Krav på personval agnesson Övrig piratpolitik 3 2008-06-24 08:12
DRM-förbud och personval GustafB Gästskriverier (på svenska) (STÄNGD) 5 2006-09-04 01:47
Personval och STIM... Trizt Övrig diskussion 5 2006-01-05 23:15Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com